piątek, 17 kwietnia 2020

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?GUS o tzw. "pandemii"

Prehistoria plandemii koronawirusa.

Skowyt-19, skowyt agentury lichwiarzy.

EU: Każdemu wstrzyknąć „szczepionkę” covid-19.

Infrastruktura eunuchów zbrodni masowego mordu.

Człowiek to brzmi dumnie

Inżynieria społeczna, biologiczna a nawet finansowa

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?

#Testy">Testy nie identyfikują stanu chorobowego


GUS o tzw. "pandemii"

Polska: śmiertelność w tygodniach od 10. do 24.  w latach 2020  i  2019, porównianie.

.

źródło  https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database?node_code=demomwk  parz "Deaths by week and sex" , Dane pochodzą od GUS.

.

Początek w  roku 2020 Tydzien 2020   Tydzien 2019    
2 marca
2020W10
8,360(p) 2019W10 8,388  
9 marca
11 marca poczatek  pandemii WHO
2020W11
8,318(p) 
2019W11
8,183  
16 marca
2020W12
8,404(p) 
2019W12
8,025 możliwe działanie środków pandemii, redukcja i zaniechanie zabiegów leczniczych ratujących życie -> zwiększenie śmiertelności
23 marca
2020W13
8,145(p)
2019W13
7,795  
30 marca 2020W14 7,987(p)
2019W14
7,783  
6 kwietnia
2020W15
7,988(p)
2019W15
7,699  
13 kwietnia
2020W16
8,177(p)
2019W16
7,730  
20 kwietnia
2020W17
7,735(p)
2019W17
8,082  po miesiącu i powrocie do normalnego trybu służby zdrowia -> stabilizacja śmiertelności na ubiegłorocznym poziomie
27 kwietnia
2020W18
7,756(p)
2019W18
7,485  
4 mai
2020W19
7,571(p)
2019W19
7,502  
11 mai
2020W20
7,552(p)
2019W20
7,435  
 
2020W21
7,540
2019W21
7,586  
 
2020W22
7,630
2019W22
7,445  
 
2020W23
7,799
2019W23
7,966  
 
2020W24
7,734
2019W24
8,240  
           
 
2020W29
7,501
2019W29
7,439  
 
2020W30
7,559
2019W30
7,660  
 
2020W31
7,740
2019W31
7,268  
    brak danych      
 
2020W34
 - ,, -
2019W34
7,040  
 
2020W35
 
2019W35
7,845  
 
2020W36
 
2019W36
6,957  
 
2020W37
 
2019W37
6,970  
14 wrzesień
2020W38
 
2019W38
7,391  
21 wrzesień
2020W39
 
2019W39
7,985  
28 wrzesień
2020W40
 
2019W40
7,689  
           
Tabela 1. Ilustracja oddziaływania ogólnej "instrukcji obsługi" pandemii WHO  po jej wprowadzeniu,

 

możliwe, że spowodowała jedynie nieznaczny wzrost śmiertelności. Nie dostrzega się poza tym skokowego wzrostu śmiertelności po stwierdzeniu (tu ogłoszeniu przez WHO) epidemii w Polsce, typowego dla zjawiska epidemii. Oznaczać to może, że administracja państwa dopuściła się ogromnych zniszczeń gospodarczych i  zniszczenia podstaw egzystencji ludzkiej bez widocznego uzasadnienia, jedynie postępując "bezmyślnie" za "instrukcją obsługi" przekazaną jej przez kręgi zagraniczne, być może chodzi o największe hochsztaplerstwo w historii ludzkości i największą ze znanych zbrodni przeciw niej .

 

Ignorowanie tych faktów przez znaczną część lekarzy i służbę zdrowia świadczy albo o niskim poziomie tych kadr, albo ich niezwykłej korupcji i braku etyki lekarskiej. Nie można wykluczyć, że oba te faktory odegrały swą rolę.

 

Niektóry z czytelników, wytresowany przez media, może dopatrzyć się w powyższym porównaniu tzw. „teorii spiskowej”, wzg. dojść po raz kolejny do wniosku, że skoro jak na razie nie wzrosła śmiertelność, co obiecywane było już wielokrotnie od marca b.r. przez ekspertów, dlaczego jeszcze raz nie spróbować, ale teraz to na pewno skoczy śmiertelność. Tym rozsądnym, obdarzonym nadzieją, że śmiertelność wzrośnie, można potwierdzić, że co roku wzrasta śmiertelność z jesienią, takie prawo, to taka co roku „powracająca fala”, tę ich nadzieję będzie można łatwo spełnić.

 

A jak to jest z fikcją czy lepiej „teorią spiskową”, czy jest możliwe, że demokratycznie wybrany rząd dopuści się publikacji w mediach „teorii spiskowej” albo fikcji ? Odpowiedź na to znajdujemy łatwo:

 

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#911

 

„mądrej głowie dość dwie słowie”.

 

Przypomina się mało znane zasady funkcjonowania UE wg przewodniczącego Komisji Europejskiej pana Junckera

 

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/na-ra/#RezymUE

 

te zasady obowiązują wszystkie rządy świata, w tym naturalnie polski

 


Prehistoria plandemii koronawirusa.

Plandemia koronawirusa ma nie tylko swą historię, ale także swą prehistorię.

Wirus koronny został zidentyfikowany już w latach 60-tych ubiegłego stulecia, tzn towarzyszy nam oficjalnie o półwiecza, meldują swą obecność przy każdej okazji epidemii grypy, stąd jego objawy nie sposób jest oddzielić od objawów grypy, gdyż są te same.

Od lat znane są różne odmiany tego wirusa, którym nadawane są różne nazwy, SARS-CoV-2 jest najnowszą nazwą, która osiągnęła niezwykłą jak dotąd popularność dla wirusów koronnych.

Przemysł farmaceutyczny i przemysł społeczny od lat wykazują niebywałe zainteresowanie dla grypy i jej zjawisk towarzyszących, m.in. z uwagi na ich skuteczne działanie na populację ludzką, n.p. grypa tzw. „Hiszpanka”, która co prawda przywleczona została do Europy z USA, ale ani u jej źródła, ani też w Europie żadne niezależne media nie odważyły się o tej epidemii pisać, aż trafiła w końcu do Hiszpanii i tam dopiero poinformowano o wybuchu epidemii, kiedy ta już dawno zatarła ślady swego pochodzenia, nadając jej miejscowe imię dla niepoznaki. Łupem tej epidemii miało paść przeszło 10 milionów ludzi, choć wyniszczenie biologiczne ludności po wojnie musiało sprzyjać tej liczebności.

Malthuzjaniści musieli z entuzjazmem przyjąć doświadczenie z „Hiszpanką”, grypę bezspornie musiano uznać, za znakomite narzędzie pięknej idei Malthuzjanizmu.

Nie powinno nikogo dziwić, że w pierwszej dekadzie XXI. wieku dwukrotnie usiłowano ustanowić epidemię grypy, raz otrzymała ona nazwę „ptasią”, następnie „świńską”, przy czym ta druga, wspierana nie tylko intensywnie przez WHO, ale także instytuty zajmujące się zarazami w poszczególnych krajach.

Pomimo tych zabiegów nie udało się nakłonić ludności do kupienia tej kolejnej chucpy, jedynie koncerny farmaceutyczny potrafiły wcisnąć licznym krajom, zarządzanym przez ich wspólników i agentów „szczepionkę”, którą na szczęście musiano zniszczyć, gdyż ludność nie dała się nabrać na wywołaną przez WHO w tym celu pandemię, która ani myślała się w roku 2010 objawić a cóż dopiero wybuchnąć. To doświadczenie z opornością i odpornością ludności wobec pandemii przekonało organizatorów tej plandemii, że plandemia musi być wspierana masowo przez media, administrację i organy tzw. siłowe państwa, aby plandemia mogła odnieść sukces.

Niezwłocznie zabrano się do organizowania koljnej plandemii po „ptasiej” i „świńskiej”, tym razem poprzedzając to, można się domyślić, analizami zachowań ludności. Jako ośrodek pomocniczy w przygotowaniu plandemii wybrano prywatny i niezależny od jakiejkolwiek społecznej kontroli uniwersytet Johns Hopkins University w USA (JHU).

Jako nośnik plandemii wybrano niepozornego dotąd towarzysza grypy koronawirus, co pozwalało na operowanie niejako w cieniu grypy, przy odpowiedniej manipulacji można było przypisać chorych na grypę działaniu koronawirusa, któremu trzeba było nadać odrębną i mrożącą krew w żyłach nazwę, n.p. SARS. Dzieje się tak istotnie, obecność wirusa HCoV 229 E *) zwiększa wielokrotnie błędne rozpoznanie sekwencji SAR-CoV-2 w przypadku prób negatywnych. Z tą nazwą przećwiczono na peryferiach straszliwą epidemią, która to nazwa została wielkimi zgłoskami zapisana w społecznej pamięci. Przygotowania były długotrwałe, dopiero w roku 2018 przeprowadzono w JHU ćwiczenie z wirusem koronnym, wtedy jeszcze bez dzisiejszej nazwy, o kodze operacyjnym „Clade X”.

https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2018/2018-05-15_clade-x-policy-recommendations.html

Najwidoczniej były wyniki ćwiczenia zadowalające, bo w październiku 2019 były plany plandemii już tak daleko posunięte, że można było zrealizować symulację o kodzie operacyjnym „Event 201”, rodzaj planu:

https://hub.jhu.edu/2019/11/06/event-201-health-security/

planu „zakażenia” koronawirusem wielkiej populacji ludzkiej, z której 65 milionów ludzi miało w następstwie umrzeć w ciągu 18 miesięcy. (skorygowano 07.10.2020).

Jak z tego wynika, kluczową sprawą było dysponować testem na koronawirusa, który jeszcze nie miał oficjalnej nazwy, ale być może nazwa SARS-CoV-2 już była w obiegu. Krótko po ogłoszeniu przez wspólników z ChRL, którym przypadło zadania wywołania plandemii, zgłosił się „uczony” z RFN, że na podstawie opisów w literaturze opracował teoretycznie sekwencję molekuł, którą należy u osobnika znaleźć, aby wykryć u niego kornonawirusa, któremu nadano już nazwę SARS-CoV-2, ale jak dotąd wg mnie znanych publikacji, do dziś nie udało się go wyizolować, aby można było zweryfikować, czy przypisana mu teoretycznie sekwencja istotnie go identyfikuje. Powoli można postawić pytanie, czy przypadkiem SARS-CoV-2 nie istnieje jedynie w teorii, organizatorzy plandemii posiłkują się jedynie innymi, istniejącymi od dawna wirusami koronnymi, przeciwko którym bezspornie wiele osobników wytworzyło przeciwciała wzg. je nawet nosi w sobie.

Realizacja operacji „Pandemia”

Nie bacząc jednak na niedostatki naukowe i testowe, nie bacząc na to, że test nie został dopuszczony przez urzędy kontroli, zaczęto na potęgę testować ludność teoretycznym testem na teoretyczny wirus, przypisując im w przypadku wyniku pozytywnego, że są chore na równie teoretyczną chorobą o nazwie Covid-19. Media zostały zobowiązane w odstępach co najwyżej godzinnych prezentować donosy o wynikach testów, a nawet o przypadkach śmiertelnych w powiązaniu z pozytywnym wynikiem testów, albo zupełnie zmyślonych.

Koncerny farmaceutyczne rzuciły na rynek szybkie testy, identyfikujące przeciwciała, teoretycznie przypisane jako obronne wobec teoretycznej choroby Covid-19. Co prawda występowanie przeciwciał oznacza reakcję immunologiczną, tzn. potwierdzającą, że osobnik jak po szczepieniu jest gotów do zwalczania choroby lub ją zwalcza, jednakże takie „zaszczepione” osoby są kwalifikowane jako chore i izolowane, choć wg logiki, te nie są narażone na chorobę, bo już mają przeciwciała. Dziwnym zbiegiem, dopiero szczepienia koncernów farmaceutycznych, mają rozwiązać problem, bowiem szczepienia prowokują wytwarzanie przeciwciał, tzn. wg tej logiki testów, czynią zaszczepionych chorymi. Nieco to zwariowane, ale taka jest oficjalna logika, jaką organizatorzy plandemii narzucili osobnikom wyposażonym w „zewnętrzne oznaki władzy”, terroryzującym ludność.

Nie bez racji zwracają uwagę medycy, że liczba przypadków pozytywnych jest bezpośrednio zależna od ilości przeprowadzonych testów, aby osiągnąć większą, ba nawet zastraszającą, liczbę pozytywnych wyników testu, wystarczy zwiększyć liczbę przeprowadzonych testów, co organizatorzy plandemii często praktykują, zlecając w razie potrzeby zwiększenia liczby pozytywnych testów, tzw. „zachorowań”, każą swym parobkom w administracji jedynie zwiększyć liczbę przeprowadzonych testów, i głośno komunikować w mediach: „aj, waj, krzywa rośnie!”.

Poprawnie byłoby odnosić liczbę pozytywnych wyników testu do liczby przeprowadzonych testów, ale wyliczone w ten sposób ułamki procentu czy promilu, nie miały by tej wartości medialnej co liczby bezwzględne. To jest naturalnie oczywiste oszustwo, które przez polskie ciemniactwo pozostaje nie rozpoznane, czemu bezspornie służy googliczny czy pejszbukowy anal-fabetyzm.

Szczepionka”

Pomińmy sprawę przyspieszonego testowania zapowiedzianej „szczepionki”, co z natury rzeczy może prowadzić do zwiększonej liczby komplikacji ze skutkiem śmiertelnym włącznie, w wielu przypadkach prowadzonych prac chodzi o tzw. „szczepionkę” 2.0 (drugiej generacji), tzn. nie ma ona zawierać żadnego odwzorowania patogenu, prowokującego reakcję immunologiczną organizmu, obronną, tylko ma genetycznie manipulować nasz organizm, jest mowa o specjalnym RNA, rzadziej DNA, przestawiając organizm zainfekowanego „szczepionką” na wytwarzanie odpowiednich antyciał. W gruncie rzeczy chodzi o globalny eksperyment manipulacji genetycznej na populacji ludzkiej, zastosowania techniki GMO do ludzkości. Zastosowane w tzw. "szczepionce" mRNA jest rodzajem nowego wirusa, który rzekomo ma pomóc zwalczać inny wirus, przez prowokowanie komórek do produkcji repliki zwalczanego wirusa. Należy dodać, że mRNA rozpoznane byłoby i zwalczane przez ludzki organizm właśnie jako wirus i miałoby trudność dotrzeć do wnętrza komórek, dlatego wprowadzane jest w otoczce, zwykle białkowej, działanie samej otoczki na organizm pozostawia dalsze pytania.

Już z tego względu, niezależnie jak wydaje się to skomplikowane i niezrozumiałe, można mieć obawy poddać się takiej manipulacji GMO. Jakie uboczne efekty może taka manipulacja wywołać nie dowiemy się po krótkim czasie testowania „szczepionki”, za to po dłuższym czasie działania na ludzkość, ale jak wiemy, koncerny i pan Bill Gates, który jest tzw. "inwestrem" firm produkujących szczepionki, zgarną swój zysk, ludzkość będzie się borykać z następstwami "szczepionki".

Przewidziane jest, że dostawcy „szczepionki” nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności za jej negatywne następstwa i szkody, podobnie zresztą, jak to było ze „szczepionką” grypy świńskiej, której ofiary do dziś cierpią za swą lekkomyślność wobec wielkich koncernów farmaceutycznych.

*) patrz https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/pdf/stn-20200903-covid19-update.pdf/Skowyt-19, skowyt agentury lichwiarzy.
.

Cokolwiek media głównego nurtu i administracja krajów kontrolowane przez międzynarodówkę lichwiarzy, skowyczące o Covid-19 , donosiły o Skowyt-19, to był oczywisty fake. Jak to wskazuje także tekst MWF zorganizował wielką operację rabunku ludności za pomocą lichwy, mechanizm był prosty, zakazać wszelkiej działalności gospodarczej, a tym samy przychodów realnej gospodarce, a w tym czasie niezmiennie żądać zapłacenia lichwy (procentu od kredytu), wszystkie jednostki gospodarcze, które dysponują skromną rezerwą finansową musiały zostać doprowadzone do
.

a. bankructwa
.

b. dalszego zadłużenia jedynie z tytułu lichwy i czynszów za wynajem,
.

bez jakiejkolwiek możliwości wygospodarowania środków na roszczenia lichwiarzy, wobec bezwzględnego zakazu działalności gospodarczej.
.

Lekarz sądowy z RFN (Hamburg) Klaus Püschel ma jak mało kto doświadczenie ze zmarłymi z pozytywnym wynikiem testu Skowyt-19, dokonał ponad 200 obdukcji takich zmarłych, a więc mało kto może z jego doświadczeniem konkurować:
.

- https://www.focus.de/gesundheit/news/er-obduziert-hamburger-corona-tote-alle-denken-killervirus-rechtsmediziner-genervt-von-stellenwert-der-todeszahlen_id_12036203.html
.

„Püschel hat bislang alle gut 200 Hamburger Toten, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, obduziert. Ohne Ausnahme hätten sie schwerwiegende Vorerkrankungen gehabt, die ihre Lebenserwartung stark eingeschränkt hätten, betont der Mediziner.”
.

( Püschel przeprowadził jak dotąd obdukcję ponad 200 zmarłych z Hamburga, którzy są zakażeni Sars-CoB-2. Bez wyjątku mieli ciężkie wcześniejsze schorzenia, które ich życie by ograniczyły, podkreśla lekarz. )
.

O tym, że jako ofiara Skowyt-19 jest liczony każdy zmarły, u które uprzednio testowano pozytywnie Sars-CoV-2, nawet jeśli ten zmarły zginął w wypadku samochodowym, jedynie w ten sposób udaje się agentom lichwiarzy doliczyć się tych liczb zmarłych. Dla „ratowania” tych kandydatów na zmarłych została zawieszona, jak wiemy, działalność lekarska wobec innych schorzeń, aby mieć środki do „ratowania” osób z diagnozą Skowyt-19. Temu towarzyszył skowyt wszystkich mediów głównego nurtu i mediów internetowych sterowanych przez agenturę i różnych pożytecznych idotów jak też pracowników administracji krajów z różnych dziedzin. Włączone obok służb medycznych, które i tak nie leczą, tylko wypełniają tzw. procedury organów administracji, także organy przemocy jak policja i obłożono wszelkie niedotrzymanie zakazów drakońskimi karami, aby nadać procedurom administracji powagi.
.

Odmowa udzielenia pomocy chorym spoza spektrum Skowyt-19 oznaczała, że chorzy nie spełniający wymogów Skowytu-19 narażeni byli na groźbę utraty zdrowia a także śmierci. O tym mówi z kolei laureat nagrody Nobla Levitt:
.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/
.

„Lockdown caused more deaths than it saved … the influential government advisor he had over-estimated the potential death toll by „10 or 12 times” ”
(Lockdown spowodował więcej przypadków śmierci niż uchronią przed nią … wpływowy rządowy doradca przecenił potencjalną liczbę przypadków śmierci „10 a nawet 12 razy”).
.

W gruncie rzeczy są zarządzone kroki przeciwko tzw. „pandemii” niczym innym, jak testowanie pewnej techniki eutanazji masowej, eliminacji chorych osobników, przez odmowę pomocy lekarskiej pod płaszczykiem troski o inne „ważniejsze” schorzenie.
.

Od Skowyt-19 do zbrodni.
.

Jeśli uwzględnić, że pod pretekstem „ratowania” chorych na Skowyt-19, odmówiono masowo udzielenia pomocy lekarskiej chorym spoza spektrum Skowyt-19, to obok rabunku, jaki umożliwiła administracja lichwiarzom, przez internowanie ludności w domach i uniemożliwienie pracy, należy oskarżyć administrację krajów o masowe spowodowanie śmierci lub choroby chorych, którzy nie należeli do skromnej grupy Skowyt-19, a to jest już zbrodnia masowego mordu, za którą odpowiadają błazny, obdarzone zewnętrznymi oznakami władzy.
.

Operacja „Pandemia” odsłoniła zbrodniczość tego systemu, i jego bezpośrednią zależność od lichwiarzy świata. Pokazała, że wszystkie organy państwa bez wyjątku są na usługach MWF i skrzętnie wykonują jej dyspozycje, gdyż to jest warunek konieczny ich egzystencji, choć nie dostateczny. Jak dalece ich zwykła egzystencja jest zależna od lichwiarzy, doświadczył nie tylko J.F. Kennedy, ale pewnie też JP II, już w rok po drugim zamachu na niego zniknął kanon 1543 z kanonu wiary.
.

Działanie lichwiarzy tak ujął P.J. Dunning:
.

"Przy odpowiednim zysku staje się kapitał śmiałym. Od dziesięciu procent można go użyć gdziekolwiek. 20 procent, a ożywia się; 50% nawet karkołomny; za 100% zdepcze wszelkie ludzkie prawa; 300% a nie istnieje żadna zbrodnia, której nie zaryzykuje, nawet pod groźbą stryczka."
.

cytowany prze K. Marxa, cóż może lichwiarzy więc powstrzymać zorganizować operację „Pandemia”, czy zbrodnię w rodzaju I., II. Wojna czy 911?
.

28.05.2020
.


EU: Każdemu wstrzyknąć „szczepionkę” covid-19.
.

oryginalna publikacja EU:
.

Szczepionka Covid-19 dla każdego: Komisja wspiera inicjatywę COVAX
.


                            tłumaczenie z niemieckieg ProstoPoPolsku.
.

Komisja Europejska potwierdziła dziś (poniedziałek, 31.08.2020) swoje zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy COVAX w celu zapewnienia uczciwego, ogólnoświatowego dostępu do szczepionki COVID-19 po przystępnej cenie . Celem jest opracowanie szczepionki i udostępnienie jej <b>wszystkim</b>, którzy jej potrzebują. W ramach „Team Europe” Komisja wnosi wkład odpowiedzialności w wysokości 400 mln euro, aby wesprzeć COVAX i jego cele w kontekście odpowiedzi na globalny kryzys koronowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Pandemię możemy pokonać jedynie w ramach <b>globalnej</b> współpracy”.
.

Operacja „pandemia covid-19” jest bowiem operacją globalną, z organem kontrolnym Johns Hopkins University, który też przygotował odpowiednią symulację całej operacji na polecenie m.in. pana Billa Gates.
.

Pod koniec kwietnia 2020 r. został COVAX powołany do życia przez Gavi dla potrzeb Koalicji na rzecz Innowacji w zakresie Gotowości Epidemicznej (CEPI) i WHO podczas imprezy zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego WHO, Prezydenta Francji, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów.
.

Bill Gates ma niebywałe doświadczenie z zakresu wirusów, bowiem przez dziesiątki lat nadzorował globalne rozpowszechnianie wirusów przy pomocy systemu Windows jego koncernu, te doświadczenia są dziś im przydatne przy rozpowszechnianiu wirusa grupy SARS i następnych, już dziś przygotowanych i tych przyszłych w globalnych laboratoriach.
.

Komicja EU działa w tym przypadku globalnie, nie ogranicza się do EU, nie jest mi znane, kto ją do tego upoważnił.
.


Infrastruktura eunuchów zbrodni masowego mordu.
.

Jedno trzeba Michalkiewiczowi przyznać, że zwrócił uwagę, być może przez przypadek, na bardzo ważny aspekt realizacji zbrodni masowego mordu, rolę urzędniczych eunuchów, o jaki być może chodzi w przypadku operacji o kodzie operacyjnym „pandemia covid-19”.
.

Już spojrzenie w przeszłość pozwala zauważyć, że wiele zbrodni masowej likwidacji populacji ludzkiej jak
.

1. I WŚ z zarazą tzw. „hiszpanki”
.

2. II WŚ
.

3. masowe eksperymenty tzw. medycyny rockefellerowskiej
.

nie otrzymały do dziś żadnego racjonalnego wyjaśnienia przyczyn.
.

Dla I WŚ wyjaśniono nam, że to austriacki książę został zabity i narody Niemiec i Francji nabrały takiej niechęci wzajemnej, że zaczęli się w tzw. „wojnie pozycyjnej” wzajemnie mordować i już.
.

O II WŚ musimy się jak dotąd zadowolić tym, że szalony Hitler wpadł na pomysł, aby napaść na Polskę a później po kolei inne kraje, no i jeszcze na dodatek zaczął likwidować obrzezanych mieszkańców podbitych krajów, to ostatnie wyznaczono na jedyne godne uwagi i współczucia wydarzenie w tej wojnie.
.

Ad 3. o tym nie wiadomo zbyt wiele, tyle, że pigułka i skrobanka w ramach medycyny rockefellerwoskiej zadbała o redukcję pogłowia w Europie (tzw. rockefellerowska „regulacja rodziny”) otwierając szeroko wrota do importu ludności z Afryki i Azji, dziwacznie zgodnie z wcześniejszym pomysłem (oryginalny portal został zlikwidowany, podobnie jak tyle innych zawierających daten dziwnie odbiegające od oficjalnie propagowanych).
.

Tymi idiotyzmami zamknięto historię wieku XX. choć łatwo zauważyć, że wszystkie te eksperymenty na populacji ludzkiej miały na celu redukcję ludzkiego pogłowia, które rozmnaża się w zastraszającym tempie, że zarządzający światem patrzą z niepokojem na to zjawisko, przy czym istnieje w kamieniu wykuty cel, że populację ludzką należy rozsądnie zredukować do 500 milionów. A więc niemało pracy przed zarządcami globu.
.

Przed przeszło 10 laty jeden z eunuchów globalnego zarządu, Bill Gates, skierowany został do organizacji infrastruktury do likwidacji ludzkiego pogłowia, za najodpowiedniejszy instrument wybrano szczepionkę. Już proste eksperymenty tego eunucha w Afryce, takie doniesienia można było znaleźć w mediach, wykazały skuteczność likwidacji pogłowia za pomocą tzw. „szczepionki”.
.

Najwyraźniej zleceniodawcy naszego eunucha byli tak oczarowani wynikami, że spróbowano najpierw z „pandemią” grypy ptasiej, zresztą dość nieporadnie, w latach 2009/10 miała miejsce kolejna próba z grypą świńska, eunuchy globalistów z WHO ogłosiły także wtedy „pandemię” a przemysł farmaceutyczny, dwa największe koncerny GSK i Novartis dostarczyły „szczepionki”, która w wykonaniu Novartis przyniosła już w fazie testów liczne przypadki śmiertelne w polskim Grudziądzu. I już tu był niezbędny udział urzędniczych eunuchów, o których pisze Michalkiewicz, aby zatuszować te zbrodnicze praktyki nie mniej zbrodniczej kadry „lekarskiej” w tym mieście.
.

Przypisuje się szczególną rolę eksperymentowi „grypy świńskiej” w przygotowaniu operacji „pandemia covid-19”, organizatorzy tej globalnej operacji pojęli, że do skutecznej realizacji likwidacji ludzkiego pogłowia w skali globalnej, niezbędne jest wykorzystanie armii eunuchów urzędniczych, na których zagrożenie dla ludzkości na Ziemi zwraca uwagę Michalkiewicz.
.

Chyba wskazywano już w tym forum, że kluczowe stanowiska w administracji są w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie często obsadzane przez eunuchów, n.p. w RFN od przeszło 20 lat na kanclerzy wystawia się kastratów niezdolnych do poczęcia własnego potomstwa, lub osoby homoseksualne o podobnej własności, w RFN uczyniono takiego nawet ministrem zdrowia. Ten awans LGBT jest też jednym z aspektów popularazacji użycia eunuchów. W Polsce trudno byłoby oczekiwać od naczelnika Kaczyńskiego aby począł jakieś potomstwo. Powszechne wykorzystanie eunuchów na kluczowych pozycjach było już praktykowane w Rzymie w okresie niewolniczym, do czego być może zmierzamy.
.

Operacja o kodzie „pandemia covid-19” nie ma nic wspólnego ze zdrowotnością, należy to uznać po dotychczasowych wynikach jako operację o charakterze gospodarczym, której celem w pierwszym etapie jest doprowadzenie do pauperyzacji i wyzucia z własności ludności, w fazie następnej oczekiwać należy głodu, który pod nadzorem urzędniczych eunuchów, idealny urzędnik jest bowiem rodzajem eunucha, powinien ułatwić zapędzenie populacji ludzkiej stadnie do masowych szczepień, także pod przymusem odpowiedniej „ustawy”, która jak sama nazwa wskazuje, ma ludność ustawić, zmusić do przyjęcia zaprogramowanego dla niej materiału genetycznego, nazwanego „szczepionką”. O tym, że „szczepionka” może osobnikom wstrzykiwać elektroniczny identyfikator „zaszczepienia”, uprawniający do dalszego uczestnictwa w „nowym wspaniałym świecie”, przy czym brak identyfikatora może wykluczać z możliwości zakupu n.p. żywności czy innych przydatnych rzeczy, nie trzeba chyba nikogo uświadamiać. Podobną rolę może spełniać wycofanie pieniądza fizycznego i zastąpienie go walutą elektroniczną (karta, chip, i-/smart-fone i.t.p.). Infrastruktura totalnej globalnej inwigilacji została już dawno w tym celu przygotowana.
.

Realność pandemii w dokumentacji urzędu statystycznego RFN
.

Tygodniowy wykaz przypadków śmierci, stan z dnia 6.10.2020, patrz także https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
.

lub lepiej grafika.
.

Wzrost śmiertelności obserwujemy dopiero jako skutek wprowadzenia radykalnych ograniczeń jako rzekome środki przeciwko „pandemii”. Można przypuszczać, że te środki dopiero spowodowały okresowy wzrost śmiertelności, n.p. zawieszenie terapii osób ciężko chorych, po reaktywacji tych terapii od tyg. 15. zaczęła spadać ogólna śmiertelność. Czerwona linia ma rzekomo przedstawiać liczbę zgonów w jakimś związku z covid-19, wg RKI.
.

RFNTydz10

W roku 2018 była śmiertelność w tygodniu 10. o 27% wyższa niż w roku 2020, przy czym ten poziom śmiertelności nie osiągnięto w roku 2020 ani razu.
.

Od tygodnia 36. narasta krzywa śmiertelności w każdym roku, to jest właśnie ta "druga fala" o której mówią organizatorzy tzw. "pandemii", ale to wie każdy, także "naukowiec", który zada sobie trud obejrzenia tych danych, jest to teoria "drugiej fali" na jesieni, podbonie, jak teoretyczny jest test PCR "naukowca" prof. Drostena z "Charité" w Berlinie, tej samej, która też odkryła Nowiczok u Nawalnego.
.

Z tego wynika, że typowy dla epi-/pandemii radykalny wzrost śmiertelności na skutek skażenia nigdy nie miał miejsca,
.

NIGDY NIE BYŁO I NIE MA ŻADNEJ PANDEMII
.

tzw. „pandemia” jest globalną chucpą, może więc jedynie chodzić o
.

WIELKĄ GLOBALNĄ ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI
.

Co prawda w roku 2018 miała istotnie miejsce fala śmiertelności w RFN w 11. tygodniu roku, ale "pandemia" nie była jescze tak daleko, dopiero na wiosnę przeprowadził JHU swoje "ćwiczenie „Clade X” " (patrz wyżej) i potrzeba było dalszych dalszych prac, aby dwa lata później ogłosić wreszcie upragnioną i starannie przgotowaną "pandemię".
.

27.08.2020, aktualizacja 6.10.2020
.


Człowiek to brzmi dumnie.
.

Efekty inżynierii społecznej w przedsięwzięciu "Pademia"
.

PandemiaFalszywa

wykorzystano:
.

  • www.youtube.com/watch?v=8iqTnShza5Q&feature=youtu.be
  • wolnemedia.net/obrazki/mem-owce-maseczki-1.jpg
  • www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2020/06/EBT-L-FRIPROTEST-0606-7.jpg

Operacja „Pandemia” powinno nawet mniej wyposażonym w intelekt uświadomić, że ustanowiono GLOBALNY SYSTEM TOTALITARNY, ludzkości nałożono GLOBALNIE kaganiec na mordę, aby przemienić jak w niewolników a właściwie to w bydło, przekonamy się wkrótce, że bydło rzeźne. W tym celu jest przygotowywana tzw. „szczepionka”.
.

Cały glob stał się jednym wielkim obozem koncentracyjnym, przy czym błazny tego rodzaju pełnią jedynie rolę kapo w tym globalnym obozie koncentracyjnym, to jest bowiem NWO, co zresztą potwierdza Bloomberg: „Powstaje nowy porządek świata w erze koronawirusa
.

01.08.2020
.


Inżynieria społeczna, biologiczna a nawet finansowa
.

Przedsięwzięcie „Pandemia” jest jednorazowym jak dotąd w historii ludzkości przypadkiem przynajmniej dwóch inżynierii: społecznej i biologicznej w skali globalnej.
.

Zwracano już nie bez racji uwagę na to, że pierwszą próbą tego rodzaju przedsięwzięcia była operacja w latach 2009/10 pod nazwą „pandemia grypy świńskiej”. W tej operacji odegrały kluczową rolę WHO i GlaxoSmithKline (GSK). GSK dostarczyła tzw. „szczepionkę” o znanej szkodliwości, która na szczęście została zniszczona. Kraje UE zostały wówczas zobowiązane do zakupu tej „szczepionki” za kwotę ok. 4 miliardów euro.
.

Jak pamiętamy, ludność masowo odmówiła poddaniu się szczepieniu, także lekarze w swej liczbie odradzali szczepienia, fachowcy zgoła wskazali wówczas na fakt, że zachorowalność na grypę jest wyraźnie mniejsza, niż to zwykle ma miejsce w rokrocznej grypie sezonowej.
.

Te doświadczenia zostały należycie przemyślane przez organizatorów „pandemii grypy świńskiej” i wyciągnięto z tego też wnioski.
.

Obecną „pandemię” przygotowano daleko bardziej starannie, dokooptowano najwyraźniej znaczne siły z kręgów finansjery. Jeszcze na jesieni 2019 roku zorganizowano w Uniwersytecie Johns Hopkins symulację pandemii koronawirusa, jednym z inicjatorów była fundacja Billa Gatesa. W tym eksperymencie zaprojektowano liczbę „zachorowań” globalnie na przeszło 60 milionów ofiar, to liczba odpowiadająca liczbie ofiar w II. Wojnie Światowej. Jak widać, planiści „Pandemii” postawili sobie ambitne cele. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU) został też wyznaczony do nadzoru stopnia realizacji projektu „Pandemia”, na dziś podaje JHU liczbę „zakażonych” 14,7 milionów na świecie, jak widać do 60 milionów jest jeszcze wiele pracy.
.

- https://coronavirus.jhu.edu/map.html
.

Akurat w ostatnich dniach doniosły media, że w/w GSK nawiązała współpracę z Curevac
.

- https://www.curevac.com/news/gsk-and-curevac-announce-strategic-mrna-technology-collaboration
.

który przygotowuje tzw. „szczepionkę” przeciwko Covid-19, acz umowa z GSK ma rzekomo nie obejmować tej tzw. „szczepionki”. Jak z linkowanego tekstu można przyjąć, w przypadku „szczepionki” firmy Curevac chodzi o kombinację mRNA
.

- https://pl.wikipedia.org/wiki/MRNA
.

mającej przez genetycznie zmienione bodźce, w gruncie podobne jak w przypadku wirusa, doprowadzić cele „zaszczepionego” do zwalczania wirusa i innych zaprogramowanych czynności. W skrócie można stwierdzić, że firma Curevac wygenerowała rodzaj wirusa (mRNA), który m.in. ma przeciwdziałać wirusowi Sars-CoV-2 uznanemu za odpowiedzialnego za chorobę Covid-19. A więc manipulacja GMO ma doprowadzić do zwalczania Sars-CoV-2, z uwagi na szczególnie krótki czas testowania tzw. „szczepionki”, choć chodzi raczej o wirusa GMO, następstwa oboczne w szczególności długotrwałe nie mogą być znane. Projektanci przedsięwzięcia „Pandemia” po prostu eksperymentują sobie na ludzkości świata, przy czym zmiany w rodzaju GMO na masach ludności świata zostały z góry zaprogramowane.
.

Kto zrozumiał powyższe powinien rozpoznać, że
.

1. realizatorzy projektu „Pandemia” postawili sobie ambitny cel zarejestrowania przeszło 60 milionów przypadków „zakażenia”, tzn. przeprowadzenia pozytywnych testów na Sars-CoV-2, na świecie, oznacza to, że przy aktualnym stanie ok. 14,7 milionów potrzeba jeszcze dalsze 50 milionów pozytywnych wyników testu
.

2. nauczeni przykrym doświadczeniem z eksperymentem „grypy świńskiej” tym razem postanowiono wykorzystać wszystkich stojących do dyspozycji zarządców ludnością krajów, tzw. rządów, do terroryzowania ludności i wymuszenia na niej za pomocą sił przemocy jak policja, konfidenci i.t.p. podporządkowania się narzuconemu reżymowi tzw. „pandemii”, oznaczającej w praktyce areszt domowy dla miliardów ludzi na świecie
.

- https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#Jak_dkonac
.

3. wyciągając wnioski z doświadczenia ze „świńską grypą” zmobilizowano armię lekarzy i wszystkie podporządkowane media z dominującymi media internetowym jak Google, Pejszbuk, Twitter, do współudziału w zastraszaniu i dezinformowaniu ludności, nałożenie ludności przymusowych kagańców (masek), było dodatkowym wyrafinowanym czynnikiem degradacji ludności do rzędu psów.
.

 

4. bez ogródek meldują wyznaczenie w tym projekcie zarządcy ludów świata, że wstrzymanie wymuszonych na ludności środków przeciwko tzw. „pandemii” będzie możliwe, dopiero po opracowaniu „szczepionki” i dokonaniu masowych „szczepień” na ludności świata. Katastrofalne skutki tzw. „medycyny rokefellerowskiej” jak i akcji „szczepień” w Afryce przeprowadzone przez fundację Billa Gatesa powinny być niektórym znane.
.

5. zakaz wykonywania zawodu dla miliardów mieszkańców Ziemi miał doprowadzić do bankructwa wiele milionów ludzi, jak też do osłabienia i ew. bankructwa licznych przedsiębiorstw. Gwarantuje to łatwe i tanie przejęcie przedsiębiorstw przez sektor finansowy, czyli praktycznie wywłaszczenie przedsiębiorstw, w przypadku ludności tworzy armię ludzi pozbawionych środków do życia. To wszystko gwarantuje sektorowi finansowemu niezwykły popyt na kredyt i egzekucję lichwy pilnie potrzebującej pieniędzy ludności jak i przedsiębiorstw. Jest to nowy składnik operacji w porównaniu z operacją „świńska grypa”.
.

Jak już z powyższego można rozpoznać przedsięwzięcie „Pandemia 2020” zostało starannie przygotowane i należy je zaliczyć do przedsięwzięć z dziedziny
.

a. inżynierii społecznej, por. pkt. 1 - 5
.

b. inżynierii biologicznej, GMO, patrz znaczenie mRNA. i pkt. 4
.

a nawet
.

c. inżynierii finansowej por. pkt. 5.
.

Wojny światowe były zawsze dziełem sektora finansowego i jego zbrodniczych kadr
.

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Rotsz
.

z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia należy rozważyć, że prowadzona jest globalna wojna (nie światowa jak dotychczas) przeciwko ludzkości na ziemi. Koszty, którymi obciąży sektor finansowy ludzkość świata z tej okazji trzeba będzie liczyć w bilionach dolarów.
.

21.05.2020
.

 


.

 

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?
.

Bezspornie należy do trudniejszych zadań internowanie całego narodu i w gruncie rzeczy jeszcze się nikt jak dotąd nie pokusił coś takiego podjąć. Naturalnie siły okupacyjne ogłaszają tzw. godzinę policyjną, co w efekcie prowadzi do wstrzymania praktycznie wszelkiego ruchu i czasowego internowania ludności w ich domach, jednakże jak sama nazwa „godzina” wskazuje, chodzi o okres paru godzin, kiedy ten stan internowania ludności ma miejsce.
.

Naturalnie wszelkiego rodzaju spiskujące grupy nie respektują zakazu opuszczania domów i knują coś tam przeciwko okupantowi, całkowicie ignorując jego zakaz. Nie może być mowy o jakimś bezwzględnym zakazie, gdyż jest wiele osób, które usiłują ten zakaz obejść i się mu sprzeciwić, przy czym nawet uzbrojone patrole w czasie godzin policyjnych nie są w stanie zmienić tego stanu rzeczy.
.
.

Czytelnik zgodzi się, że internowanie pół miliarda ludzi wydaje się rzeczą wręcz niemożliwą i trzeba nie lada geniuszu, aby takiego czynu dokonać.
.

Historia i rzeczywistość pouczają nas, że to epokowe zadanie wcale nie jest aż tak trudno, jeśli po swej stronie ma się administrację, organy przemocy, medyków a nawet kościoły i ich kadry zarządzające no i naturalnie mendia gównego nurtu..
.

Ostatnie tygodnie uświadomiły, jak łatwo jest przez rzucenie podejrzenia pandemii przez WHO i zdyscyplinowanej kooperacji wskazanych wyżej organów przemocy stan integrowania pół miliarda ludności UE osiągnąć. Najpierw mendia gównego nurtu nastraszyły bezmyślną ludność, że najpóźniej jutro a najwyżej pojutrze ich zas...ny byt osiągnie nieubłagany koniec, jeśli tylko zabójczy wirus jak przysłowiowy „palec boży” ją dosięgnie. Z kolei medycy wystawili mrożący w żyłach scenariusz, jak „czarna śmierć” wirusowa, przymiotnik wirusowa jest wspaniałym dowodem postępu wiedzy, bo dotychczas „czarna śmierć” musiała się obejść bez przymiotnika, sięgnie swą niezawodną ręką po każdego, wreszcie administracja pierwszy raz w historii demokracji odkryła swe nieznaną dotąd troskę o tak zagrożone życie ludzkie, szczególnie ludzi starszych, jak dotąd przewidzianych do eutanazji, i wydała nakaz internowania całej populacji pół miliarda ludności UE w areszcie domowym, znajdując nawet dach nad głową dla bezdomnych, bo jakże internować pół miliarda nie bacząc na bezdomnych.
.

Zdawać by się mogło, że jak dotąd nadal obowiązuje niezawodna zasada, że „jak trwoga to do Boga”, ale także kapłani kościoła katolickiego, o innych oczywistych nie warto nawet wspomiinać, zostali zintegrowani w ten system internowania i bez szemrania przyjęli ogłoszony im przez episkopaty zakaz pełnienia posługi duszpasterskiej, co znakomicie potwierdza tezę, że Watykan już od dawna został zintegrowany
.

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech
.

w ogólnoświatowym systemie nadzoru nad populacją ludzką MWF.

.

Operacja na ludności nazwana „pandemią” odsłoniła prawdę przed wierzącymi chrześcijanami, że co prawda kapłani kościoła chętnie wyciągają rękę po datki i „co łaska”, ale jak ludność ich naprawdę potrzebuje, to wydają ją na pastwę mendiów gównego nurtu i każą im mszę i inne rytuały odprawiać samemu w domu. Degeneracja kadr kościoła katolickiego postępuje wielkimi krokami od rewolucyjnego Soboru Watykańskiego II., przystąpiono do fazy rozbicia gmin, do izolowania wiernych. Nie pierwszy to raz muszą wyznawcy Jezusa Chrystusa zstąpić do katakumb, aby uratować wiarę przed niszczycielskimi rękami hierarchii, aby świątynię wary ratować przed Antychrystem.
.

Można jedynie z pełnym respektem zdjąć kapelusz przed tymi pracownikami nieznanego nam think tank, którzy wpadli na ten genialny pomysł, jak tu dokonać internowania pół miliarda, zdawać by się mogło rozumnych, ludzi. Wydaje się jednak, że ci pracownicy jak mało kto zasłużyli na kolną Pokojową Nagrodę Nobla, bo przecież nic nie jest tak skuteczne w dziele pokoju jak właśnie internowanie ludności.
.

Nadchodzą, jak widać, ciekawe czasy dla ludności, która w tak łatwy sposób dała się internować w areszcie domowym, ale kręgi, które dokonały tej zręcznej operacji o kodzie „pandemia”, zdobyły bezspornie dostatecznie dużo doświadczenia, aby przeprowadzić kolejne wynikającą z poprzedniej operacje. Czytelnika wyobraźni pozostawiamy pytanie o jaką operacje może tu chodzić. Jakie operacje należy przeprowadzić na internowanej ludności, n.p. tzw. getto było też miejscem internowania, ale naturalnie nie był to areszt domowy, o nie.
.

12.04.2020
.

Testy nie identyfikują stanu chorobowego
.

Test na przeciwciała.
.

Te testy, pomija się w ogóle sens takiego testu, skoro do dziś SARS-Cov-2 nie został wyizolowany i tym samym przeciwciała nie są znane, testuje się w tym przypadku co najwyżej jakiś inny patogen, te testy są mało dokładne, udział błędnych wyników, poziom błędów zależy do wielu czynników, ma dochodzić do 25%, tzn. co czwarty jest błędny.
.

Przyjmijmy nasycenie skażenia w testowanej populacji 1%, por. Słowację.
.

a. Na 1000 testowanych jest tylko 10 pozytywnych, przy 20% błędu
.

b. wykrytych zostanie poprawnie 8 - 2 nie zostaną wykryci.
.

c. Na 1000 testowanych jest 990 negatywnych, ale przy 20% błędu otrzyma się 198 błędnie pozytywnych, tzn. wynik będzie 206 pozytywnych. 20,6 % pozytywnych, tzn. test skieruje na kwarantanne błędnie 198 ludzi
.

poprawnie 8 ludzi
.

przez sito przejdzie 2 pozytywnych.
.

Stosunek błędnych do poprawnych wyników jest 2500%.

Przy mniejszym nasyceniu skażenia, n.p. 0,5%, wynik będzie jeszcze gorszy.

Przy większej dokładności testu n.p. 10% błędu.

a. 1000

b. 9 - 1

c. 99

100/9 błąd 1111%.

Przy masowych testach nie należy oczekiwać zbytniej dokładności.

Oznacza to, że w drugim przypadku 99 osób spośród 101 będą bezpodstawnie poddani kwarantannie. Wydaje się to komuś idiotyczne, to można go uspokoić, to jest idiotyczne, a administracja, która takie decyzje wydaje jest co najmniej niekompetentna, aby nie użyć właściwego określenia dla takiej bezdennej tępoty.

Test PCR jest nieco dokładniejszy, ale nie stwierdza on żadnego zakażenia a jedynie ew. obecność jakiegoś śladu pewnego RNA, który cechuje ponoć wirusa, nie stwierdza jednak ani zakażenia, ani stanu chorobowego. Stwierdzenie w statystykach, że pozytywni są chorzy jest po prostu świadomym kłamstwem, tzn. administracja popełnia przestępstwo fałszowania danych.


10.02.2021

Cel operacji "Pandemia WHO"
CEL                                 Wyznanie Wiary Covid-19

          

 Milczenie owiec, kiedy przyjdą podpalić dom.
 

Operacja "Pandemia WHO" trwa już dość długo i zebrała po części swe żniwo, czas zastanowić się nad jej celami, bo oznaki ukształotwały się wyraźnie.

Niektórzy myślą, że celem operacji "Pandemia WHO" jest ”koszarowanie ludzie we własnych domach ” Nie chodzi o koszarowanie, lecz o areszt domowy, koszarowanie nie ogranicza kontaktów wewnątrz koszar, obecny areszt domowy wyklucza te kontakty.

Powyższy przykład wskazuje na

Cel 1. Rozbicie społeczeństwa i atomizacja jego osobników, redukcja wymiany spostrzeżeń tych osobników do minimum, terror propagandowy za pośrednictwem mediów technicznych dostępnych w areszcie domowym

Cel 2. Zamknięcie kościołów, zawieszenie działalności księży, zakaz wszelkich praktyk religijnych jak też zakaz zgromadzeń, aby zapobiec powstaniu jakichkolwiek społecznych kontaktów czy jakichkolwiek związków społecznych, które mogłyby podważyć propagandę i działalność agentury, realizującej operację "Pandemia WHO", jak administracja, eksperci i inni. Metody typowe dla okupanta.

Cel 3. Wprowadzenie technik inwigilacji i represji, zainstalowano systemy śledzienia osób wyposażonych w I-phone lub Smartphone w celu ewidencji ich kontaktów


Cel 4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w celu spowodowanie bankructwa firm i osób i przejęcia ich stanu posiadania, jak też pauperyzacji znacznej części ludności nie tylko polskiej, co wskazuje na globalny charakter przedsięwzięcia

Cel 5. Masywne zwiększenie zadłużenia krajów UE, czemu służą programy "ratowania" firm i osób

Cel 6. Demoralizacja ludności przez stały stress wywołany permanentnym nagłaśnianiem zagrożenia

Cel 7. Likwidacja kościołów i laicyzacja ludności, zastąpienie religii i moralności rozrywką
Rozważmy, czy jest jakiś

Cel 8. Ochrona ludności przed zagrożeniem chorobowym ?

Czy jest w ogóle prawdopodobne, że pełniący władzę z ramienia MWF mogą wpaść na pomysł troszczenia się o zdrowie ludności, szczególnie o zdrowie ludzi starych, którzy są ponoć najbardziej zagrożeni ?! W odniesieniu do ludzi starych obowiązuje od dawna rozwiązanie eutanazyjne, które wynika wg. Jaquesa Attali z podstaw myśli socjalistycznej. Co uczynili oni do dziś dla ludzi, szczególnie ludzi starych. Poprawiono warunki leczenia, może także warunki sanatoryjne ?

Weźmy choćby taki syropik na kaszel, jaki produkuje się ludziom w trosce o ich zdrowie. Jakże tu nie miecć zaufania do tych wszystkich filantropów z MWF.

Myślę, że każdy przeciętnie nawet inteligentny potrafi sobie wyjaśnić, o co chodzi w akcji administracji pod hasłem „Pandemia WHO”.

 


   

Wyznanie Wiary Covid-19

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego wszystkich chorób Covid-19 i w Williama Gatesa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z wirusów Windows i SARS-CoV-2, Ducha świętego Covid-19, który powstał z piekieł, aby w 18 miesięcy *) zaprowadzić na ziemi panowanie Ojca, siedzi po jego prawicy w niebie zarazy, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i czynić ich umarłymi. Wierzę w Ducha Świętego, SARS-CoV-2, i genetyczny materiał mRNA, GNA jako jedyną szczepionkę, świętą Pandemię powszechną, grzechów odpuszczenie jedynie przez wieczne wyszczepienie ludzkości i kaganiec na mordzie jako jedyny dowód wyznawania tej wiary. Amen.

Kościół Katolicki (hierarchowie) z jego papieżem, „tym w żimie ? I w żimie i w lecie” stał się wyznawcą tej jedynej prawdziwej wiary i zastąpił dotychczasowe wyznanie wiary tym prawdziwym.

Wszystkich wierzących w świętą wieczną pandemię Covid-19 wzywa się odmawiać to wyznanie wiary 5 razy dziennie, tak jak to czynią pobożni muzułmanie, najlepiej na dywaniku i w kierunku Genewy, gdzie znajduje się sanktuarium Covid-19 i wszelkiej zarazy, jaką jest kwatera WHO, lub w kierunku Wuhan w ChRL.

Nie bardzo rozumiemy, jak można o najświętszym Covid-19 pisać „z przymrużeniem oka”, to jest czyste bluźnierstwo. Nie potrfimy ukryć naszego oburzenia.

*) ,– https://pppolsku.wordpress.com/2020/11/14/demon-tzw-pandemii-bill-gates/#Demon

Tekst zamieszczony za zgodą autorów.  10.03.2021
Milczenie owiec, kiedy przyjdą podpalić dom.

MILCZENIE „owiec”?   

    poniższy tekst został zamieszczony w blogu.  

Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz - Polskę,

....
Bagnet na broń!
      z wiersza Władysława Broniewskiego

MILCZENIE „owiec”?

"Jerzy Makara

Kiedy zamknęli nam firmy, milczeliśmy.
Kiedy zabronili oddychać świeżym powietrzem, milczeliśmy.
Kiedy zamknęli szpitale przed chorymi, milczeliśmy.

Zamknęli nam cmentarze
Skazali na śmierć przewlekle chorych
Zabraniają spotkań w święta
Zamknęli nasze dzieci w domach
Zamknęli seniorów
Zabronili odwiedzać w szpitalu krewnych i bliskich
Zabronili matkom dostępu do dziecka po porodzie
Zabronili rodzicom odwiedzać chore dzieci w szpitalach

Zakładamy dzieciom szmaty na twarz generując choroby i hamując rozwój mózgu.
Niszczymy im psychikę zabraniając wychodzenia z domu do godz. 16ej, pozbawiając kontaktów z rówieśnikami, ucząc, że nie wolno zbliżać się do ludzi, nie wolno ich dotykać.
Brak dotyku to zniszczenia w psychice.

Zabronili spotkań.
Ustalili za nas, że będą wstrzykiwać chemię do naszych organizmów
Wprowadzili bezprawie
Pozbawili prawa do bycia PODMIOTEM prawa
Pozbawili człowieczeństwa
Pozbawili godności

A MY SIĘ NIE OBUDZILIŚMY

Naiwnie wierzymy, ze to zaraz się skończy. Wbrew logice wierzymy notorycznym kłamcom, że kolejny raz nas nie oszukają.
Negujemy fakty.

Ileż razy pisałem, że będzie drugi lockdown na jesień, że będzie trzeci na wiosnę. Nie wierzyliście. Drugi już jest. Trzeci będzie. Potem czwarty.
Cały następny rok będzie taki sam jak obecny.
A potem kolejny.

A Wy będziecie sią nadal łudzić, że tym razem to już ostatnie zamknięcie.

Wyłączcie telewizory.
Posłuchajcie mediów niezależnych. Poszukajcie materiałów. To wszystko jest zaplanowane od dawna.

FAŁSZYWE TESTY = FAŁSZYWA PANDEMIA
Fałszywa pandemia = zasłona dymna dla wprowadzania NWO

Możemy to powstrzymać masowymi gigantycznymi protestami. W przeciwnym razie będzie dokładnie to, co przewiduje scenariusz.

W skrrócie – wszystko co ważne na świecie jest ustalane przez światowe agendy, których nazwy ładnie brzmią, a które tan naprawdę służą do realizacji celów ustalonych i finansowanych przez globalistów. Oczywiście zawsze musi być jakaś zasłona dymna dla odwrócenia uwagi.
Kluczowe agendy to Grupa Bildenberg (steruje politykami i mediami), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (co dwa tyg. spotkania szefów banków centralnych w Bazylei), Światowe forum ekonomiczne, Światowe forum żywności, Światowa organizacja zdrowia. Wszystkie te agendy opłacane są przez Fundacje Rotschildów, Rokefelerów, Gatesa, Morgana, Sorosa itd.
Wystarczy poczytać, posłuchać, jakie tematy na tych agendach są poruszane.

I tak w telegraficznym skrócie

1. Fundacja Rokefelera – rok 2010 – dokument „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego” – scenariusz LOKSEPS przewiduje
a. Światowa pandemia
b. Wzmocnienie władzy wykonawczej
c. Regularne szczepienia
d. Całkowitą kontrolę społeczeństw przez państwo
e. Maksymalną redukcję własności prywatnej
f. Przejście na pracę zdalną i nie wychodzenie z domów
g. Dochód gwarantowany w zamian za umorzenie długów (po upadku firm)
h. Całkowity upadek branży turystycznej
I ostatni punkt bardzo ciekawy w tym scenariuszu a mianowicie:
i. JESZCZE WIĘKSZY UCISK ze strony rządów po zakończeniu pandemii

2. Światowe Forum Ekonomiczne założone przez Klausa Schwaba. Co Schwab postuluje?
a. Skanowanie mózgów jako warunek podróżowania
b. Wszczepianie czipów współpracujących z mózgiem
Facet mówi o tym i na forum i napisał książkę w roku 2019 „Czwarta rewolucja przemysłowa”

3. Jakie były główne tematy Światowego Forum Ekonomicznego w tym roku (lipiec 2020)
Wielki reset żywności. Czyli co konkretnie?
a. Żywność modyfikowana genetycznie
b. Wycofanie mięsa i produkowanie sztucznego mięsa i białek
c. Wspomaganie lekami i chemią przemysłową oczywiście dla wspierania zdrowia

Może w kontekście tego lepiej zrozumiecie ten cały ruch na temat wycofania hodowli bydła, norek nie tylko w Polsce ale i w Danii, w Norwegii, zamykanie już w ty,m roku w Chinach wielkich farm hodowli zwierząt dzikich (aż 45 gatunków)
Chodzi o całkowite uzależnienie człowieka od sztucznej żywności, która jest własnością globalistów.
Oczywiście to wszystko dla „naszego dobra”i dla „ratowania planety”
Zabawne – sto lat temu Rokefeler i sp-ka doprowadzili do zakazania konopi (na których cały świat się opierał – leki, odzież, żywność, tlen z lasów konopnych) żeby zasypać świat plastikami i lekami na ropie i zamiast wycofać ten syf, ta sama zgraja proponuje syntetyczne jedzenie i jeszcze więcej chemii „dla ratowania świata”

4. Co mówi WHO. Co chwila mówi coś innego, niejednokrotnie sobie zaprzecza, ale taki ma cel – dezinformować. Ale uważny obserwator wyłapie to co istotne.
Pomimo szczepionki nie zmieni się system obostrzeń – to w ubiegłym tyg.
W Tym tygodniu jeden z dyr. Zapowiedział trzecią falę covidu, a więc mamy już potwierdzenie tego, co w maju mówił Soros (że będzie trzecia fala) czyli trzeci lockdown na wiosnę). Któż może to lepiej wiedzieć niż pomysłodawcy i twórcy pandemii?!

5. Wielki reset.
Na wiosnę wszyscy krzyczeli, że to teorie spiskowe. Dziś o wielkim resecie mówią wszyscy – reset gospodarki, reset systemu finansowego, reset żywności, reset cywilizacji i kultury bycia i zachowań międzyludzkich. Nie będzie własności prywatnej, obywatel będzie własnością państwa, nie będzie rodziny, o dzieciach decydować ma państwo – po to od lat 90 promuje się LGBT i rozbijanie rodzin. Mamy setki artykułów i postów a nawet książek w tym temacie

6. Czy teorie spiskowe.
a. W Chinach testuje się obecnie system totalnej kontroli obywateli przez 24h/ dobę – po co?
b. Elan Musk wyprowadza na orbitę kilkadziesiąt tysięcy satelitów dla sieci 5G i kontroli każdego cm Ziemi
c. UE ogłasza Biometryczny Cyfrowy Dowód Tożsamości oparty na technologii blockchain tej samej od kryptowalut i technologii 5G
d. Coraz więcej informacji o tym, że bez szczepionki obywatel straci możliwość korzystania z komunikacji (kolejne linie lotnicze, ale to pójdzie dalej)
e. W UK pojawiaj się informacje coraz częściej o tym, że „dwukrotny negatywny test na covid wykonany w tygodniu” będzie przepustką do wolności

Rozumiecie to? Wykonasz dwa testy i oba wyjdą negatywnie to będziesz mógł wyjść z domu! I naród Jeszcze pewnie będzie dziękował władzy za przywilej wyjścia z domu
Czy Wy rozumiecie co się dzieje?!

f. E. Musk pracuje nad technologią Neuraling – czyli połączenie czip – mózg (dokładnie to proponuje wspomniany wcześniej Klaus Schwab)
g. MFW (ten sam, który zapłacił państwom za wprowadzenie lockdown) poinformował na swoich stronach, że koniec pandemii nastąpi 31 marca 2025 r.
Zwróćcie uwagę na ten fakt i przestańcie się łudzić, że za miesiąc lub dwa ten obłęd się skończy

Śpijmy dalej.

Zamiast wyjść z d..y, w której jako społeczeństwo się znaleźliśmy, szukajmy dalej jak się w niej urządzić.

Czytam co chwila nawoływania w stylu „kupcie coś na wynos i wesprzyjcie restauratorów”, „kupcie znicze i wesprzyjcie … …A ja się pytam, czy restaurator zapłaci czesne w zamkniętym przedszkolu, czy ten od zniczy kupi bilet do zamkniętego kina, żeby wesprzeć właściciela?

Ludzie – OBUDŹCIE SIĘ. TO WSZYSTKO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ.
Najwyższy czas stanąć w obronie wolności.

Właściciele hoteli, restauracji, kin, dyskotek, fitness, przewoźnicy – branża turystyczna ma przestać istnieć. Ile lokdownów w kolejnym orku przetrzymacie? I będziecie za każdym razem prosić rząd o jałmużnę? Nie macie jaj? Nie macie godności?
Nie macie ODWAGI CYWILNEJ? Boicie się ruszyć tyłek na protest? Będzie Wam lepiej jak zbankrutujecie?
Nauczyciele – boicie się kuratorium?!
Lekarze – boicie się Izby Lekarskiej?
Prawnicy – boicie się Ziobry?
„Kowalski z Nowakiem” – boicie się mandatu?!

Jako ludzie – jako CZŁOWIEK – nie macie swojej godności?!
My nie mamy dziękować za to że „poluzowali” i dali nam trochę swobody …mamy BYĆ WOLNI.
TO NASZE NIEZBYWALNE PRAWO

Czy Wy nie rozumiecie, że swoim dzieciom szykujecie niewolnictwo, że działacie przeciw sobie?!

Kiedyś Wasze wnuki zapytają każdego z Was/ Nas – „dziadku, gdzie byleś jak wprowadzali niewolnictwo?!’

I co powiemy, że ukryliśmy ze wstydu twarz za szmatą, bo nie mieliśmy odwagi BYĆ CZŁOWIEKIEM?!

za: http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1036360613508029&id=100014023"

Powyższy link do pierwowzoru tekstu nie funkcjonuje,

Pejszbuk być może zlikwidował konto tego użytkownika.

Możliwe, że autor wzorował się nieco na wierszu ewangelickiego teologa z czasu II. Wojny, Martina Niemöllera:

Kiedy naziści zabrali komunistów, milczałem, nie byłem komunistą,.

Kiedy zabrali socjaldemokratów, milczałem, nie byłem socjaldemokratą.

Kiedy zabrali związkowców, milczałem, nie byłem związkowcem.

Kiedy mnie zabrali, nie było nikogo, który mógł protestować.

       07.02.2021

04.04.2020


Chińska metoda „Wuhan” *) czyli

co osiągnęła ChRL w ciągu ostatnich 3 mesięcy:

1. Militarnie

a. Chiny skutecznie przygotowały się do wojny nowej generacji – biologicznej. Przeprowadziły ćwiczenia, demonstrując światu swoją ogromną przewagę i dominacją w tej dziedzinie oraz bebronność przeciwników. Wykazały, że uzbrojenie konkurentów nie ma w wojnie nowej generacji żadnego znaczenia i USA są wobec ChRL bezradne i bezbronne.
b. Pokazano światu, jak bardzo jest zależny od Chin.

2. Gospodarczo

a. Zamrożono łańcuchy powiązań produkcyjnych na całym świecie, wywołując Globalny Kryzys.

3. W zakresie zarządzania populacją ludzką

a. Przeprowadziły spis powszechny. Szybko i wydajnie.
b. Zaostrzono dyktaturę cyfrową. Kontrolują sieci społecznościowe i wszelką komunikację.
c. Stworzono system do szybkiej identyfikacji wszystkich sieci społecznościowych pożądanej osoby: kto jest z nią w kontakcie, z kim jechała samochodem, gdzie była, z kim się komunikowała.
d. Zidentyfikowano wszystkich nielegalnych imigrantów i wielu wydalono z kraju
e. W łagodnym trybie wydalono wielu obcokrajowców. Oni sami również starali się ewakuować. Pozostałych zidentyfikowano i objęto kontrolą.
f. Opracowano mechanizm masowego i błyskawicznego blokowania całego kraju, przejęty przez wiele krajów Europy, m.in. Hiszpanię, Francję, Włochy, Polskę, inaczej w Szwecji, tam stosuje się tylko perswasję.
g. Zademonstrowano całemu światu, na co stać Chiny. Umieszczenie 1,5 miliarda ludzi w pełnej kwarantannie, nałożenie wszystkim masek – znakomita rekomendacja dls zarządzających globalnym systemem, bowiem kto potrafi 1,5 miliarda nałożyć kaganiec, potrafi też całej ludzkiej populacji.
h. Cały kraj został nauczony, jak dbać o higienę.
jeśli chodzi o inwigilację toatalną
i. W policji i służbach reagowania masowo wprowadza się używanie dronów i automatycznych urządzeń śledzących.
j. Opracowano wdrożenie systemów masowej termowizji z automatyczną identyfikacją danych o anomaliach.
k. Ze względu na osoby noszące maski zaktualizowano algorytmy działania kamer wideo dla rozpoznawania twarzy; obecnie w rozpoznawaniu ludzi uwzględniany jest również sposób ich poruszania się.
l. Opracowano system elektronicznego obozu koncentracyjnego.
m. Zlikwidowano protesty w Hongkongu, a tamtejsze wpływy rządu chińskiego wzrosły.
n. Przyjęto ustawę zakazującą spożywania mięsa dzikich zwierząt, co w wielu prowincjach jest normą.

4. W zakresie dalszego rozwoju globalnego systemu zarządzania populacją ludzką

a. wybudowanie ogromnego szpitala w ciągu tygodnia.
b. Na masową skalę w trybie operatywnym tworzone są zautomatyzowane systemy dostawy towarów, zaopatrzenia na wzór automatycznych systemów zaopatrzenia bydła w wielkich kompleksach hodowlanych.

WYNIK:

ChRL wykazała zarządzającym globalnym systemem, że posiada najwyższe kwalifikacje do przejęcia funkcji głównego centrum globalnego imperium.
Gdy świat nadal pogrąża się w kryzysie, Chiny już z niego wyszły i są gotowe:
– skupować potanione aktywa za swe nagromadzone rezerwy dolarowe, rzucenie tych rezerw na rynek osłabi najważniejszego konkurenta ChRL do roli globalnego centrum, USA
– pomagać finansowo słabym państwom, zwiększając swoje globalne wpływy kolonizując kraje zmuszone do przyjęcia tej „pomocy”
– grać na niższych cenach ropy a szczególnie słabości partnerów handlowych w UE i USA osłabionych pandemią Covid-19.

Powyższy tekst został opracowany na podstawie tekstu nieznanego autora, który kursuje w internecie. Dokonano jedynie uporządkowania tematycznego i uzupełniono o pewne istotne aspekty

Przysłowie chińskie: „Pokonaj przeciwnika bez wojny”, tak, żeby nawet tego nie zauważył, jak w tym przypadku. Tę zasadę przypomina niedawna wojna przeciwko Polakom, w której nawet liczni wzięli udział po stronie wroga.


*) Wuhan jest centrum technologii wirusowej w ChRL
27.03.2020