czwartek, 26 kwietnia 2012

Wybrane teksty

Spis treści

1. Listy toledańskie

2. Metody walki z Gojami

3. Techniki manipulacji społeczeństwem w ujęciu Chomskyego

4. Forumuła kryzysu
Wyjątki z zestawienia dokumentów:
„Imperialismus und Weltherrschaft. Jüdisch-freimaurerische Verschwörung, Mythos oder Realität?
Eine Dokumentensammlung mit Erläuterungen Detlefa Wintera“

(Imperializm i panowanie nad światem. Spisek żydowsko-wolnomularski, mit czy rzeczywistość ? Zbiór dokumentów z wyjaśnieniami, Detlefa Wintera) - tłumaczenie Kazimierz Kielwi 24.04.2012


Listy toledańskie

W roku 1492 – w którym Kolumb odkrył Amerykę – zostali Żydzi wypędzeni z Hiszpanii ( a także z Księstwa Meklemburskiego). Jak tylko się zasiedlili w Portugalii, zostali ponownie w roku 1497 wydaleni z kraju.
W Prowansji żyło pod koniec 15-tego wieku stosunkowo wiele Żydów, którzy poza tym stali gospodarczo względnie dobrze. Karol IV z Anjou zapisał Prowansję Ludwikowi XI, która przeszła w 1487 roku do Francji. Karol VIII – syn Ludwika XI – wydał edykt, który postawił wszystkim Żydom osiadłym w królestwie przed wyborem, albo się ochrzcić albo opuścić kraj. 

Przywódcy gmin żydowskich w Prowansji byli niezdecydowani, jak się powinni zachować i zwrócili się w tej sytuacji do najwyższej instancji światowego kachału żydowskiego, który w owym czasie znajdował się w Konstantynopolu (właściwie w Stambule pod panowaniem Turków). Tłumaczenie tego zapytania brzmi:


Szanowni Żydzi,

bądźcie pozdrowieni i przekonani o naszym oddaniu!
Donosimy Wam, że król Francji, który z kolei stał się też władcą Prowansji, przez publiczne wezwanie  postawił nas przed wyborem, albo przejść na chrześcijaństwo albo opuścić ten kraj. Mieszkańcy Arl, Aix i Marsylii chcą sobie przywłaszczyć naszą własność, zagrażają naszemu życiu, niszczą nasze świątynie i są źródłem naszych zmartwień. My nie wiemy właściwie, co należy nam uczynić, aby postąpić zgodnie z duchem prawa mojżeszowego. Dlatego zwracamy się do Waszych Mądrości z prośbą, aby nam rozkazały, co nam czynić należy. Chamorra, rabin Żydów w Arles, 13 Szewat 1489.

Odpowiedź z Konstantynopola miała miejsce dziesięć miesięcy później i książę żydowski odpowiedział po hiszpańsku - w tłumaczeniu – jak następuje:

Umiłowani Bracia w Mojżeszu!

Otrzymaliśmy Wasz list, w którym Wy nam donosicie o niepokojach i niepowodzeniach, jakie Wy musicie znosić. Ta wiadomość martwi nas w takim samym stopniu jak Was. Wielka Rada  Satrapów i rabini dają Wam więc następujące polecenia:

Donosicie, że król Francji chce Was zmusić, do przejścia na chrześcijaństwo: przejdźcie, bo nie macie wyboru, ale zachowajcie prawo Mojżeszowe w Waszym sercu !

Donosicie, zmusza się Was, abyście zrezygnowali z Waszej własności: wyuczcie Wasze dzieci na handlarzy, żeby one stopniowo obrabowały chrześcijan z tego co mają !
Donosicie, zagraża się Waszemu życiu: uczyńcie Wasze dzieci lekarzami i aptekarzami, żeby ci pozbawili życia chrześcijan.

Donosicie, niszczone są Wasze świątynie: zadbajcie o to, że Wasze dzieci staną się biskupami i duchownymi, żeby ci zniszczyli kościoły chrześcijańskie !

Donosicie też o innych uciążliwościach: uczyńcie Wasze dzieci adwokatami i notariuszami; niech mieszają się do spraw państwowych, aby w końcu zmusić chrześcijan pod Wasze jarzmo, abyście opanowali świat i mogli się zemścić na chrześcijanach ! Postępujcie zgodnie z tym rozkazem, który my niniejszym wydajemy; doświadczenie nauczy Was, że pomimo cierpienia przez Was ucisku musicie w końcu osiągnąć władzę!

Ussus FF. Książę Żydów z Konstantynopolu dnia 21 Kislew 1489 1).

Przy następnej wizycie u izraelickiego lekarza, prawnika, czy polityka można sobie przypomnieć ten tekst, a sens tej wizyty nabierze innego znaczenia.


1)  Oczywisty błąd, 10 miesięcy później musiałby być Kislew 1490. Ten tekst jest często cytowany, ponoć został opublikowany w jednym z czasopism syjonistycznych w USA na początku ubiegłego wieku. Nie jest
jednak rzeczą sczególnie ważną, czy ten tekst odpowiada oryginałom, ale chodzi o ducha tych wypowiedzi, które doświadczenie życiowe zdawa się potwierdzać.

26.04.2012
Metody walki z Gojami

- wskazówka dla czytleników portalu wolna-polska.pl  -

Jak z powyższego tekstu wynika, w XV wieku Izraelici prowadzili rozważania, jak można  zwyciężyć Gojów. Poniższy tekst jest niejako aktualizacją.

W internecie pojawił się tekst, który podaje jako swe źródło dziennik "Der Telegraf" w Wiedniu, wydanie z listopada 1920 roku, a więc już po I WŚ, kiedy społeczeństwa były zmęczone tą wojną, tak znakomicie finansowaną przez świeżo w tym celu powołane banki centralne z FED na czele. Tekst przypisywany jest Żydowi Trebitschowi, który przez środowisko syjonistyczne ma być kwalifikowany jako "antysemita".

Nie jest wszakże aż tak ważnym, czy ten tekst pochodzi od owego Trebitscha czy nie, istotnym jest zawartość tej listy metod zwalczania Gojów i ich stopniowania. Każdy czytelnik może sam sobie postawić pytanie, czy już zetknął się z tymi metodami.

Tłumaczenie z języka niemieckiego: prostopopolsku.

Metody zwalczania Gojów z punku widzenia
Izraelitów
§ 1

Nic nie byłoby bardziej szkodliwe dla zbawienia naszego ludu, jak zwlekać ze zniszczeniem naszego wroga, aż znajdzie  uznanie i sławę u naszych wrogów, iż ci przyjmują jego słowa i słuchają go, kiedy do nich przemawia. Musimy więc strasznie uważać na dorastającą młodzież naszych wrogów i kiedy rozpoznamy jakiś kiełek buntu i sprzeciwu względem naszej władzy, to należy go zniszczyć, zanim on stanie się niebezpiecznym dla naszego ludu.


§ 2

Jako że my jednak kontrolujemy prasę i decydujemy o powodzeniu, to jest najważniejszym zadaniem, żeby niebezpieczni ludzie nie znaleźli dostępu do środków, przy których pomocy mogliby głośno przemawiać i drukować teksty, aby zdobyć wpływ na naszych wrogów. Musi więc zapanować całkowite milczenie, kiedy się ktoś niebezpieczny pojawi wśród naszych wrogów. Większość z nich będzie powstrzymana od dalszych kroków już w ich najwcześniejszej młodości w obliczu bezowocności starań i będzie zmuszona, aby zarobić na swój chleb powszedni, zająć się jakimś zawodem, który odwiedzie ich od niebezpiecznych myśli i czynów przeciwko ludowi wybranemu 1).


§ 3

Jeśli jednak jakiś upiera się przy swojej szkodliwej działalności, pomimo milczenia wokół niego i braku uznania, to nadszedł czas oddziaływać na niego nieco ostrzej, udaremnić jego plany i udaremnić jego niebezpieczne dzieło. Wtedy chcemy mu zaproponować pracę w naszych kręgach z sowitym wynagrodzeniem, jeśli tylko odstąpi od swych fałszywych usiłowań i da się zaprząc dla naszych celów. I jeśli dotąd był już długo samotny i musiał cierpieć i głodować, to takie nagłe złoto i piękne słowa, które mu ofiarujemy, odwiodą go od błędnych myśli i skierują na nasze ścieżki. I jeśli nagle spostrzeże sukces i bogactwo i uznanie, zapomni swą wrogość i nauczy się paść na naszym pastwisku, które mamy w pogotowiu dla tych, którzy idą naszymi drogami i poddają się panowaniu ludu wybranego.


§ 4

Jeśli jednak nie przynosi nawet to powodzenia i nadal upiera się przy swoim niewzruszonym buncie, to musimy przy pomocy naszych ludzi zadbać o to, że o nim wszędzie tylko źle się mówi, i ci dla których on walczy i dla których się poświęca, odwrócą się od niego ze złośliwością i wzgardą. Wtedy osamotnieje i pojmie bezowocność swej działalności i padnie ze zwątpienia co do niemożności walki przeciwko naszemu ludowi.


§ 5

Ale jeśli nawet to nic nie da i okaże się na tyle silny, aby trzymać się swej drogi i nadal wierzyć w swój nam wrogi cel, to mamy jeszcze zawsze pewny środek aby sparaliżować jego siłę i zniweczyć jego plany. Czyż nie omamiła Estera króla Persów a czyż Judyta nie obcięła głowę wrogowi naszego ludu ? Czyż nie ma dosyć cór Izraela, które są ponętne i mądre, aby je wysłać na ścieżki naszych wrogów, aby zdobyły ich serce i podsłuchały ich myśli, że żadne słowo nie zostanie wypowiedziane ani żaden plan dojrzeje, żeby nie został udostępniony naszemu ludowi.


§ 6

Jeśli miałby on jednak przeniknąć nasze czyny i uniknąć naszych sideł i jego krnąbrny duch miałby znaleźć posłuch i wiarę naszych wrogów, to musi zniknąć spośród żyjących, aby nie zagrażał naszemu celowi. Śmierć jest wszakże nieuniknionym celem wszystkich ludzi. Jest przeto lepiej, ten koniec tym przyspieszyć, którzy szkodzą naszej sprawie, aniżeli czekać, aż także nas, twórców tego dzieła, osiągnie. W lożach wolnomularskich wykonujemy ten karę w taki sposób, że nikt poza współbraćmi wiary nie ma nawet cienia podejrzenia, nikt, nawet sama ofiara nie ma: oni wszyscy umierają, kiedy to jest niezbędne, wydaje się, że śmiercią naturalną. Jako że to braciom w wierze jest to wiadomym, nie odważą się oni, podnieść jakikolwiek protest. Za pomocą takich bezwzględnych kar zdławiliśmy w lożach już w zarodku jakikolwiek sprzeciw wobec naszych rozporządzeń. Głosząc z jednej strony Nie-Żydom liberalizm, trzymamy z drugiej nasz lud i naszych ludzi zaufania w srogim posłuszeństwie.

§ 7

Jako że my żyjemy dzisiaj w niepewnych czasach i w kraju stale grozi mord i zabójstwo, czy też napad i rabunek, to przyjdzie naszym braciom łatwo tego niebezpiecznego wroga w jakimś przypadkowym napadzie sprzątnąć z drogi. Czyż nie mamy w naszej służbie armii służalców spośród ludu naszych wrogów, którzy gotowi są czynić wszystko, co zażądamy, za dobre złoto i zachowanie tajemnicy ? A jeśli chcemy tego wroga zlikwidować, to damy rozpowszechniać pogłoski tam gdzie prowadzą jego drogi i gdzie mieszka, i gdzie panuje niepewność i niebezpieczeństwo, i gdzie zagrożenie życia jest codziennym wydarzeniem. I jeśli chcemy go zniszczyć, to przygotujemy ten czyn jako napad rabunkowy, tam gdzie mieszka, albo puścimy w obieg pogłoski o niebezpieczeństwie i napadach w jego rejonie. I jeśli te dzień nadejdzie, w którym powinien on zniknąć, będą ludzie sprawnie współpracować, których opłacimy i jeśli zostanie zabity, to go zabiorą mu pieniądze a zwłoki ograbią i zbrodniarza nie powinni nigdy znaleźć, i cały świat powinien w to wierzyć, że stał się ofiarą rabunku i zabójstwa, do czego lud będzie w owym czasie już przyzwyczajony. I nigdy nie powinni nasi wrogowie się dowiedzieć, że on zniknął na żądanie naszych braci, aby imię naszego Boga nie zbezcześcić.


§ 8

Żeby jednak nie zbezcześcić naszego Boga, zadbali od stuleci najmądrzejsi z naszego ludu o odpowiednie środki. Konkretnie to nasi rosyjscy bracia znaleźli środki i zbadali sposoby, jak zniszczyć naszych wrogów, że oni tego nie spostrzegą. Czyż nie znaleźli gazu, który zabija natychmiast, i innego gazu, który należy po pierwszym wprowadzić aby się z nim połączył i zatarł wszelkie ślady ? I czyż nie znamy własności strumieni bezprzewodnikowych, które niszczą zdolności umysłowe nam grożącego i niweczą zdolność myślenia mózgu ? I czyż nie zbadali nasi lekarze pod mikroskopem oddziaływanie niewidocznych trucizn i potrafią taką truciznę sprytnie umieścić w bieliźnie naszego wroga, że dotrze ona do jego mózgu i jego czoło zaropieje, aby zniszczyć jego ducha ? I czyż nie możemy sami przejąć zwłok naszego wroga w celu zbadania, aby nikt nie dowiedział się przyczyny śmierci ? A czyż nie potrafimy dotrzeć bliżej do niego przez jego służącą, która go obsługuje, albo przez jego sąsiada za murem czy też gościa w jego domu ? I czyż nie jesteśmy wszechobecni i wszechmocni, aby współpracować przy współudziale wszystkich naszych członków w tajemnym porozumieniu ? A jeśli przyjdziemy se dobrym słowem i niewinną gadką, czyż udało się kiedykolwiek jakimś ludom na tej ziemi przejrzeć nasze plany i zniweczyć nasze postanowienia ?

§ 9

Wszelako jednak jeśli jakiemuś udało się uniknąć wszystkich naszych pułapek tajemnej śmierci i podstępom naszych braci, i zna i pojmuje nasze plany i niweczy nasze dzieło zniszczenia, to nie powinniście zwątpić i zadrżeć przed jasnym spojrzeniem tego nam zagrażającego. Bo jeśli się odważy, tym nieuświadomionym w kraju ludziom mówić o naszym tajemnym dziele, czyż nie należy do naszych metod, inwigilować wszystkich ludzi do których się zwraca, czyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego planów, jeśli się nawet wyśliznął z naszych sieci ? I jeszcze zanim on z naszymi wrogami rozmawia, będziemy z nimi mówić przez naszych zauszników, do których on sam ma zaufanie i będziemy ostrzegać przed zaburzeniami jego ducha i żałosnego pomieszania jego zmysłów. I jeśli on przyjdzie, aby przedstawić swe cierpienie i opisać niebezpieczeństwa, które przetrwał, będą się mu przez nas ostrzeżeni przysłuchiwali z uśmiechem i przewagą niewiary i będą przekonani, że jego duch jest obłąkany i niszczy jego duszę. A my będziemy nad tym pracowali krok za krokiem, aż zamkną się za nim wrota domu wariatów, a jeśli on stamtąd miałby wyjść, i spróbuje znowu działać, aby przed ostrzegać przed naszą władzą, pozbawimy go wiary jego współziomków i będą nim pogardzać i go oczerniać za plecami, i jego słowa będą bezużyteczne, zarówno te które wypowiada, jak też myśli które publikuje. W ten to sposób będzie lud wybrany tryumfował nad tym najgroźniejszym wrogiem.


§ 10

Jeśli jednak to wszystko na nic się nie zda i nasz wróg ujdzie wszystkim niebezpieczeństwom sprzecznie z wolą naszego Boga, nie nie zwątpcie jeszcze, wy dzieci Izraela, jeśli jesteście bezsilni i inni są wszędzie aby zapobiec waszemu groźnemu zamachowi i go uniemożliwić, że Goje zrzucą to jarzmo, jake im nałożono za sprawą naszego Boga. Czyż nie mamy w rękach wszystkich środków, nadzorować krok wroga i uczynić bezsilnym oddech jego ust ? I jeśli jego współplemieńcy zaczną wierzyć w niego i się wokół niego skupiać, to potrafimy zapobiec temu skupianiu i przeciąć nici łączące, które zawiązały się we świecie. A i listy, jakie będą do niego wysyłane, powinny być przez naszych ludzi sprawdzone i czytane, żeby nie otrzymał żadnej zachęty czy potwierdzenia i żeby dalej zawierał jedynie fałszywe przyjaźnie i podstępne związki; za którymi skrywają się dzieci ludu wybranego. I jeśli będzie chciał użyć przewodu, który łączy ze światem, to podsłuchamy jego słowa i plany, i jeśli wrogowie będą z nim rozmawiać, to pokrzyżujemy i zapobiegniemy działaniu, gdyż okrążyliśmy wroga, że żadne tchnienie jego duszy nie wyjdzie w świat, żebyśmy go nie podsłuchali. 2) I będzie chciał się bronić i będzie mu się wydawało, że jest skuteczny, a jego działanie będzie tylko jak kręcenie się w kółko zwierza w klatce.

§ 11

A jeśli pomimo tego rośnie wiara mniej sprytnych w tego niebezpiecznego wroga, to przecież będziemy potrafili zapobiec temu, że jego władza i myśl będzie w stanie oddziaływać na dużą masę wrogów. I jeśli jego imię znajdzie szersze uznanie, to wyślemy jednego z naszych ludzi i podszyje się pod jego imię i on powinien zostać zdemaskowany jako wróg naszych wrogów, jako zdrajca i oszust i jeśli to znienawidzone imię będzie wymienione, to powiemy ludowi, że on jest zdrajcą i lud będzie wierzył naszemu słowu i jego słowo trafi w pustkę i jego myśl będzie przeklęta przez wszechwładzę naszego boga. I postawimy go pod podejrzeniem, że się zmienił i weźmiemy błoto z ulicy i zabrudzimy jego strój, i ludzie będą widzieli błoto na jego płaszczu i brud na jego odzieniu i odwrócą się od niego i nie będą więcej spoglądać na jego twarz i słuchać jego głosu. I zwątpi i nie będzie ludu pojmował, który mu wyda się podłym i niewdzięcznym i zrezygnuje ze swego dzieła w rozgoryczeniu i zwątpieniu i Izrael wyśmieje go szyderczo i władza naszego Boga zatryumfuje nad nim.


§ 12

Są jednak proroctwa, że w naszym ludzie zrodzą się coraz to na nowo osoby, które są obcy naszej krwi i które będą myśleć sprzecznie z naszym duchem. I ci będą szczególnym zagrożeniem dla zwycięstwa naszego ludu, większym niż inni, bo ci będą rozumieli fortele naszego ludu i potrafili uniknąć naszych sieci i umknąć naszym niebezpieczeństwom. Ale nie obawiajcie się, bracia, tych przeklętych, gdyż jeśli oni dzisiaj przyjdą, to jest już za późno i za bardzo jest władza nad całą ziemią oddana w nasze ręce, gdyż gdziekolwiek się nasi wrogowie zbiorą, i debatują przeciw nam, gdzież brakuje między nimi jednego z naszych ludzi, albo jednego z ichnich, który przystąpił do nas, ulegając błyskowi naszych pieniędzy, wdziękom naszych kobiet czy sztuce namowy naszych ludzi. I jeśli ten odszczepieniec zechce mówić do naszych wrogów, to nasi wysłannicy w ich szeregach wzniosą słowo oburzenia i spotkają się z miłością i zaufaniem, jeśli odrzucą go jako tajnego wroga ich ludu. A jeśli przyjdzie z miłością i oddaniem, i będzie chciał ratować naszych wrogów przed władzą naszego ludu, to odepchną go od siebie i nie dadzą wiary jego słowom i jego wysiłki będą bezużyteczne i bezowocnie odbiją się od nieufności i niewiary, którą nasi wysłannicy potrafią siać w szeregach naszych wrogów.1) Nasz ukochany polski papież Jan-Paweł II nazywał ten lud "naszymi starszymi braćmi w wierze", co nieco chyba ironicznie określa red. S. Michalkiewicz jako "starsi i mądrzejsi"


2) Znakomity komentarz do ACTA i innych rodzajów inwigilacji, jakie "polski" rząd systematycznie przygotowuje dla Polaków. Można przypuszczać, że powyższy tekst jest podstawą działania tego rządu.


Techniki manipulacji społeczeństwem w ujęciu Chomskyego.Noam Chomsky ujął techniki manipulacji społeczeństwem w dziesięciu punktach, patrz lista metod Chomskyego.


13.07.2012


 
Prosta formuła kryzysu finansowego

wyciąg z artykułu

Alexandra Czernego

"Kurzbeschreibung der aktuellen Finanzkrise"


"Podczas gdy mainstream analityków kryzysu koncentruje się na stronę aktywów systemu bankowego, złe kredyty, spadające wartości akcji i oszustwo derywatów, opłaca się rzucić okiem na stronę pasywów. Tę tak chętnie zatuszowaną prawdę i przyczynę kryzysu finansowego znajdujemy mianowicie tu:

się coraz szybciej rozdymające, eksponencjalnie rosnące pasywa, czyli: eksplodujący zasób pieniądza.
 
Na ile te pasywa są problemem dla każdego banku, dla systemów banków narodowych, jak też dla globalnego systemu finansowego, objawia się, jeśli głębiej rzucimy okiem na kapitalistyczną architekturę finansów.

.... Niemcy: Zobowiązania w stosunku do klientów nie będących bankami. Źródło: Bundesbank (bank centralny w RFN, uwaga tłumacza) ....

Oba wzorce wzrostu pasywów stoją jako przykład dla wszystkich banków w wszystkich krajach kapitalistycznych. Tak znajduje się ten sam przebieg w całej strefie euro, we wszystkich krajach OECD i.t.d.

Przyjrzyjmy się uważniej wzrostowi zasobu pieniędzy w RFN:
 
Stwierdzimy, że zasób pieniędzy podwaja się co 7 do 8 lat. Przeszło ponad 37 lat od reformy pieniądza 1948, aż ilość pieniędzy osiągnęła pierwszy bilion (wyrażony w euro) (ok. 1985 roku, uwaga tłumacza). Drugi bilion osiągnięto po dalszych 8 latach, trzeci po dalszych 6 latach i.t.d.


Uwaga:

Do roku 2000 zwolnił się drastycznie przyrost pasywów bankowych w RFN, odkąd wielkie banki prywatne pod przewodnictwem Deutsche Bank (Banku Niemieckiego) wystartowały w roku 2000 ofensywę deflacyjną i przykręciły niemieckiemu rynkowi wewnętrznemu kurek z pieniędzmi, aby wesprzeć neoliberalne przebudowę struktury Niemiec w zgodzie z Agendą 2010 i ustawami Hartza (chodzi o antysocjalne ustawy i programy, nawiasem przepchnięte w parlamencie przez rząd tzw. Lewicy, soc-demokratów i zielonych, uwaga tłumacza). Ten fakt nie dyskutowała nawet wstępnie jak dotychczas niemiecka lewica; nie rozpoznano do dziś strategii deflacji ze strony wielkich banków nimieckich. ....Ten przyrost przebiega w USA całkiem podobnie. Zasób pieniędzy podwaja się tu w ciągu 7-11 lat. Po tym jak pierwszy bilion osiągnięto w 1977 po kilku stuleciach wzrostu, drugi bilion już w 1984, tj. po 7 latach. Po dalszych sześciu i pół roku osiągnięto 3 biliony, po dalszych sześciu 4 biliony (1997). Każdy następny bilion osiągano w coraz to krótszych odcinkach czasu: 5 bilionów po 2 latach i 11 miesiącach, 6 bilionów po 2 latach i 8 miesiącach, 7 bilionów po roku i 10 miesiącach, 8 bilionów po roku i 8 miesiącach 9 bilionów po roku i 4 miesiącach 10 bilionów po roku i 3 miesiącach 11 bilionów po 4 miesiącach (grudzień 2008)!!

Także w USA zasoby pieniądza formalnie eksplodują. To są zauważmy ZASOBY PIENIĄDZA, a nie zasób akcji albo innych rzeczy wartościowych, tylko całkiem tradycyjne oszczędności. Zgodnie ze znanym rozkładem bogactwa, chodzi tu głównie o zasób pieniądza w posiadaniu bogatych i najbogatszych, koncernów i samych banków, zarabiających na wojnach i szefów mediów. Inaczej niż jest ogólne wrażenie, oszczędzają najbogatsi nie na ryzykownych spekulatywnych rynkach, tylko całkiem tradycyjnie w postaci wkładu oszczędnościowego (i obligacjach paru państwo i złocie). Posiadanie papierów wartościowych i handel nimi (także derywatami) służą im jedynie do gry i przynoszą czasami wielkie zyski albo straty. Oszczędza się jednak bardzo konserwatywnie.
...
Obserwujemy więc eksponencjalny wzrost przyrostu zasobu pieniądza. Stoi pytanie: Dokąd wiedzie ten pęd ? Jeden bilion przyrostu w 4 miesiące mieliśmy akurat. Następny zostanie nagromadzony w jedynie 8 tygodni ? Wszystkie dalsze biliony jedynie w 5 tygodni, 2 tygodnie, 10 dni, 4 dni, 2 dni ... 12 godzin ?

Ten dramatyczny eksponencjalny przyrost zasobu pieniądza wynika nie tylko z rosnących zysków koncernów ( w RFN giganci eksportu, w USA kompleks militarno-przemysłowy). Ten przyrost o charakterze eksplozji nie jest niczym innym jak całkiem normalnym przyrostem procentu. Formuła, wg której bankierzy pozwalają rosnąć majątkom i długom, brzmi:


gdzie Kn = Kapitał końcowy; K0 = kapitał początkowy; p = stopa procentowa; n= liczba okresów obliczeniowych/lat

(Ta formuła wydaje się jasno przedstawiać mechanizm powstawania kryzysu finansowego, jak wiadomo "międzynarodowa wspólnota finansowa" od wieku rozwiązuje umiejętnie kryzysy finansowe za pomocą wojen tzw. światowych, obecnie trwają przygotowania do następnej, w której być może Iran odegra kluczową rolę i inny mały kraik na BW, uwaga tłumacza). 

.... Nie powinniśmy się oszukiwać tym, że my otrzymujemy jedynie skromniutkie procenty na naszym koncie oszczędnościowym. Wielkim klientom, którzy zanoszą do banku wyraźnie większe kwoty, są zapewniane daleko wyższe procenty, a niżeli normalnym przeciętnym klientom.
My domyślamy się wszakże, że ten eksponencjalny przyrost pasywów banku musi doprowadzić do załamania. Prawdopodobnie zobaczyliśmy we wrześniu 2008 akurat początkowe oznaki grożącego kolapsu. ... Przeciętnie zatrzymuje bank 20% uzyskanych procentów z kredytów dla siebie i księguje pozostałe procenty aktywów, a więc 80%, na zasobach ich strony pasywnej. A więc: Im bardziej rosną pasywa, tym silniej może zostać rozszerzone udzielanie kredytów – przez co zysk z procentów może wyraźnie wzróść. ...

Pytanie za dobrą  nagrodę: Jak długo będzie ten kapitalistyczny system finansowy, zanim nadejdzie kolaps ?

O tym, że ten system ma swą datę zepsucia, było bankom wiadomym od początku. ...

Ten stale rosnący ciężar długu widziały banki z góry już w 1990 latach. Było jasno, że średniookresowo coraz więcej aktywów będzie zepsute i nie sposób będzie je odzyskać. Z tego względu trzeba było się zabezpieczyć. W 1997 wynaleziono Credit Default Swaps (CDS). Stworzył je zespół, który pracuje dla JPMorgan Chase (ze sfery klanu Rockefeller, uwaga tłumacza). Zostały zaprojektowane, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia kredytu i przesunięcia tego ryzyka na osoby trzecie ...

Kiedy na Boże Narodzenie została przepchnięta w Waszyngtonie przez Kongres ustawa „Commodity Futures Modernization Act“ (żaden z kongresmenów zadał sobie trud, aby czytać ten papier o 11000 stron i go zrozumieć), otworzyły się dla spekulantów nieoczekiwane możliwości. Do tej chwili urosły pasywa i aktywa banków do 5 bilionów. Każdy widział nadchodzący nie do uniknięcia kryzys długów. Posiadanie CDS obiecywało niewiarygodne zyski.
 
Rynki finansowe stały się od 2003 prawdziwie wściekłe i zachłanne na CDS. Aktywa i pasywa urosły teraz na 6 bilionów dolarów. Przed ustawą Modernization Act wynosiła wartość CDS 900 miliardów dolarów. Do końca 2007 (Aktywa i pasywa prawie 10 bilionów) podniosła się ich wartość na bajeczne 45 bilionów ! ... Obywatele USA są już w wysokim stopniu nadmiernie zadłużeni ...
Będzie w końcu coraz ciężej opanować coraz to nowe rynki i przy tym osiągnąć zyski, kiedy nie ma żadnych pieniędzy – a w efekcie żadnej siły nabywczej – na rynku.

W roku 2007 pękł w końcu balon z hipotekami. ...

Problem:

Bank ma w swoich pasywach ogromen zobowiązania płatnicze. Zasób pieniędzy po stronie pasywów nie oznacza nic innego jak długi banku, za które bank musi sam płacić procenty. Pękną assety po stronie aktywów, nie tylko będzie bilans niewyważony, aktywa muszą stale być tej samej wielkości jak pasywa, przede wszystkim nie jest bank w stanie dalej wypłacać procenty od wkładów i w efekcie wypełnić swe zobowiązania płatnicze w stosunku do posiadaczy wkładów.

Zabawa skończona, game over, bank plajtuje.

I im większy jest bank – dokładnie: im większa jest suma bilansu banku, tym większe jest ryzyko zapaści. (Deutsche Bank posiada nawiasem mówiąc sume bilansu w wysokości ponad 2 biliony euro – tak wielką jak całkowity niemiecki produkt krajowy brutto).

Nastąpi kolaps banku, bomba pęknie, dopełnia finansowa broń masowego zniszczenia swe dzieło: ... teraz stwierdzają banki na całym świecie, że ich CDS, większość ich aktywów, w gruncie są bezwartościowe – w efekcie znajdują się nagle w stanie zagrożenia, jak ten bank, który na początku doznał zapaści. I jako, że bank o który się rozchodzi jest także emitentem niezliczonych CDS, rozwija się dramatyczna reakcja łańcuchowa w całym systemie bankowym, podobna odpaleniu bomby atomowej.

To, cośmy widzieli dotychczas, było jedynie małą próbką. Rzeczywiście wielkie trzęsienie na rynkach finansowych przyjdzie dopiero. ... Politycy świata zgodzili się niedawno (2008, uwaga tłumacza) na to, aby dziury w aktywach banków załatać gotówką. Gotówka jest jedynym rozwiązaniem aż do nadchodzącej hiperinflacji, ... Na całym świecie pracują drukarki pieniędzy na pełnych obrotach. (W gruncie rzeczy w obecnej akcji ratunkowej krajów euro: Grecja ..., chodzi wyłącznie o ratunek aktywów banków, które udzieliły tym krajom kredytów, uwaga tłumacza)

... Kryzys zadłużenie zostanie za pomocą gigantycznego nowego zadłużenia przesunięty na później i nałożony podatnikowi.

To jest odwieczna gra:

Zyski zostają sprywatyzowane, straty socjalizowane (tzn. uspołecznione, obciążają społeczeństwo, uwaga tłumacza).


piątek, 13 kwietnia 2012

Pożądanie wiedzy

Popularne teksty
10 gru 2011, Komentarze: 4
1 507 wyświetleń

"Na rabunek"
28 gru 2011

1 173 wyświetleń

Kiedy przestępczość zorganizowana jest lepiej zorg... 9 sty 2012, Komentarze: 3 1 123 wyświetleń
Gadzinówki 22 lut 2012, Komentarze: 2 891 wyświetleń
Globalizacja - nowe imperium światowe 12 sty 2012 778 wyświetleń
Jak się robi holocaust 28 gru 2011 460 wyświetleń
POPiS Polaków & znarkotyzowani Panoramą człowiecze... 10 gru 2011 374 wyświetleńOszałamiająca demokracja 14 gru 2011 371 wyświetleń ^
Polacy bojkotują wybory 10 paź 2011, Komentarze: 3 264 wyświetleń ^
Kolonia USA 6 wrz 2011 247 wyświetleń  vPolacy, od czasu jak mają szczęście dostępu do wolnej informacji wykazują niezwykłą żądzę wiedzy, postaram się przedstawić przypadki krańcowe, gdzie informacja służb wręcz rozświetla umysły pasażerów O-błądnego okrętu m/s "III Rzeczpospolita":

1. RFN: co obywatel ma wiedzieć i nie wiedzieć

    1a. Mrzonki Germanca

2. Polacy pełni katastrofalnej WIARY gromosławnej

3. Gadzinówka "Gazeta Wyborcza"
    3a. Dlaczego refleksje na temat homoseksualizmu są niedopuszczalne.4. Bundeskelnerka

5. Oho, chińskie szpiegostwo !!! Czyli szpiegostwo technologiczne

6. Mord masowy w systemie

7.  Grupa Wyszehradzka czyli A kiedy jest się w d....


9. Przelewy (o roli Izraelitów w Europie) 

10. Racja


     a. Coup PAPy

12. Na razie gumowe kule

13. Jugosławia, kto i jak rozpętał tę zbrodnię


     14a. Dług publiczny

     14.b Po hiszpańsku: OLE !!

    14.c Panowie zdrada ...

15. Bijące serce
     15a. Wiecznie bijące serce braci.---


RFN: co obywatel ma wiedzieć i nie wiedzieć  (link do artykułu w ONETcie)

"Bild" to jest gadzinówka dla niższych warstw społecznych, (gadzinówka, organ prasowy okupanta)


cycki na pierwszej stronie, głupawe prowokujące slogany w tytułach, założyciel Springer grał rolę "pojednywacza z państwem Izrael", takich "pojednywczy" z ich ostatnią misją haraczu nazywanego żartobliwie "rewindykacją" jest w Polsce też przecież pełno.

Generalnie zadaniem gadzinówek jest ustanowić, co przeciętny konsument ma wiedzie i co ma nie wiedzieć, co gadzinówki z precyzją godną Goebbelsa też realizują.

Ważnym zadaniem "Bildu" jest sterowanie polityki kadrowej w państwie, jeśli panujący w RFN zadecydują o usunięciu jakiegoś polityka ze stanowiska, rozpoczyna "Bild" akcję jego demontażu a niżej wymienione dzienniki mają obowiązek mu sekundować. Przed laty był "Der Spiegel" odpowiedzialny za tego rodzaje akcje, por. Adenauer. Ostatnią akcją Zjednoczonych Gadzinówek RFN była likwidacja prezydenta Wulffa, którego zamierzano zastąpić przez byłego współpracownika STASI Gaucka, kolegi Merkel w tej organizacji DDRu, por. "Bolek".


Dla tzw. środowisk "intelektualnych" są przewidziane gadzinówki na wyższym poziomie językowym i propagandowym (dla chamów potrzeba języka prymitywnego): "FAZ" (tuba Centralnej Rady Izraelitów, w której były pracownik polskiej bezpieki Reich-Ranicki dorobił się milionów), "Die Welt" (springerowska siostra "Bildu"), tygodnik "Der Spiegel", także "Süddeutsche Zeitung" nazywane krótko "SZ".

"Bild" otrzymał nagrodę za "odkrycie afery WulfFa"


chodzi o nagrodę za operację propagandową "Bildu" w celu usunięcia prezydenta Wulffa ze stanowiska, z jakąś dość banalną przyczyną. Zadaniem "Bildu" było uczynienie z niewielkiej w obecnych stosunkach korupcyjnych pożyczki ok. 0,5 miliona, wielkiej afery korupcyjnej. W podobny sposób usunięto już przed laty ze stanowiska Spaetha, to nie jest żart, za wycieczkę prywatnym jachtem, wtedy był "Stuttgarter Zeitung" organem wiodącym. Naturalnie inne media włącznie z finansowanymi przez podatnika, muszą takie akcje wspierać. Media systemu są koordynowane centralnie jak w III Rzecz.. Parę pojęć systemu


W nagrodzonej historyjce z "SZ" chodzi o bank Byern LB, w którym w kanałach kryminalnych zorganizowanej przestępczości Austrii zniknęło coś pomiędzy 3-5 miliardów Euro, współodpowiedzialni członkowie rządu w Bawarii, z jego premierem Steueber na czele. "SZ" skoncentrował się nie na tych miliardach, tylko na paru groszach dla Formuły 1.

O poziomie rzetelności mediów w RFN świadczy przypadek dziennikarza Frieder(a) Wagner(a), który za znakomity film


wykonany wg. jego relacji jedynie z prywatnych środków, sprzedał swój majątek w tym celu, o zbrodniach w Iraku "skażenia terenu i ludności pyłem uranu", chodzi o pociski z tzw. "uranu zubożonego", pojęcie mało znane nie tylko w Polsce. Konsekwencją jest cicha eutanazja ludności (metoda dr. Mengele) i ruina genetyczna nowonarodzonych.

Także najemnicy demokracji w okupowanych krajach, jak żołnierze wojska III Rzeczpospolitej, wysyłani do tych krajów, wracają skażeni uranem i przenoszą konsekwencje genetyczne na swe potomstwo. Oni też są ofiarami tych zbrodni, chociaż mało który jest intelektualnie w stanie to pojąć.

Frieder Wagner nie tylko nie otrzymał żadnej nagrody, ale przeciwnie, wszystkie media odmówiły wyświetlania jego filmu, włącznie z finansowanym przez podatnika ARD. Wagner jeździ po kraju i usiłuje ludziom zaprezentować, co się wydarzyło i dzieje w Iraku. W Afganistanie i innych krajach pod biczem zachodniej demokracji, n.p. Jugosławii, obserwuje się podobne zjawiska.

Co prawda mój tekst


uznało wielu za interesujący, wiadomo sensacja, ale powyższy jest daleko ważniejszy.

Oczekuję wiele negatywnych ocen, szczególnie od wymienionych wyżej chamów, w szczególności w wysublimowanej wersji chamów Izraelitów.

Polacy pełni katastrofalnej WIARY gromosławnej

A więc TVN należący do zasłużonej grupy służb informacyjnych

link

utrzymuje: "większość Polaków nie wierzy w zamach w Smoleńsku", j

link

jak widać chodzi o wiarę "większości Polaków" a nie o wiedzę czy fakty. Zresztą ta "większość Polaków" czerpie swą wiarę z "wiadomości", które wyłącznie dla nich preparuje TVN i inne profesjonalne służby informacyjne jak n.p. dziedziczki WSI i innych służb tego rodzaju z wcześniejszych czasów, które obok preparacji materiału wiary "większości Polaków" zatrudniają też różnych "Bolków" i współpracowników innych imion Gromosławowych.

"Prokuratorzy uważają, że "fundamentalne ustalenia postępowania są pomijane w debacie publicznej", co sprzyja tworzeniu różnych hipotez."

Jeną z tych hipotez zaprezentował płk. Przybył przed swym samobójstwem, a mówi ona:

1. że w/w prokuratorzy są w pewnych przypadkach współpracownikami, ale tylko "na szczęście", obcych wywiadów i służb informacyjnych t.j. CIA i FBI. Nawiasem mówiąc tych samych, o których więzieniach tortur wiedziałaby już "większości Polaków", gdyby nie była poddana promieniowaniu w/w służb informacyjnych jak TVN, "GW", TVP czy innych mniej lub więcej prywatnych.

2. druga hipoteza, która nawet przez w/w służby informacyjne podawana jest jako fakt, mówi, że dowody katastrofy pod Smoleńskiem zostały dokładnie wymyte, co nawet komorowskiego pana Nałęcza doprowadziło do wniosku, że "wrak TU-154 nie jest już dowodem", tylko jak sam utrzymuje nie bez dowcipu "relikwią"

link

co stawia sprawę jasno, że szczątki, żeby zostać relikwią, muszą zostać wymyte. Nałęcz doszedł do tego wniosku nawet bez pomocy Radia Maryja i Trwam. W języku organów ścigania, do który w/w prokuratorzy bezspornie nie należą, gdyż ich zadaniem jest umarzanie postępowań, mycie szczątków jest celowym usuwaniem dowodów.

Jes rzeczą niezbitą, że zarówno "tuskie" jak "komorowscy" nie wykazali zbytniej troski o zabezpieczenie dowodów.

3. Hipotezy, że "zostali zdradzeni", nie traktujemy poważnie, ale jak dotychczas nie wyjaśniono, jak i komu udało się do jednego samolotu zapakować na raz tylu "odpowiedzialnych" urzędników państwa, choć to jest w instrukcjach BOR i innych instrukcjach egzekutywy zabronione. Za organizację były koniec końców odpowiedzialne służby informacyjne rządu "polskiego".

4. Hipotezą jest, że stosuje się zasłonę dymną katastrofy, żeby niejako zasłonić takie zamierzenia "polskiego" rządu jak:
a. wypłatę 300 miliardów dla spekulantów obligacji państw UE, tzw. "robienie w parasol"

b. program uzdrawiania Polaków przez kolejne "reformy" lekarstw, znane w mediach pod nazwą: "ogólnospołeczny program eutanazji Polaków", nazywany w kręgach fachowych

link

"pogromem" na Polakach


c. kolejny program uszlachetniania Polaków pod tytułem: "Po co Gojom majątek", po tzw. "prywatyzacji" przyszła kolej na wywłaszczenie, dla publiki międzynarodowej nazwany "Rewindykacją" mienia Gojów, 65 miliardów dolarów

d. dalsza prywatyzacja państwa przez "deregulację" zawodów


e. ACTA na razie odłożone ad ACTA

i wiele, wiele innych przedsięwzięć, które my, nauczeni przez medie służb informacyjnych, musimy rozpoznać jako demokratyczne.

"Kolejny rok śledztwa nie przyniósł jakichkolwiek ustaleń", jak należy też oczekiwać od prokuratury wyspecjalizowanej w umarzaniu śledztw. Prokuratorzy są w końcu specjalistami z wieloletnim doświadczeniem prywatyzacji, także prywatyzacji śledztw, jak to poświadczył urzędowo płk. Przybył.

"Tusk: wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować swoją karierę polityczną", obawiam się, że tym razem, to pan kłamie, panie Tusk. Karierę polityczną zbudował pan i nie tylko na grobach innych karier, także na grobach polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie, których zarówno pan jak i świątobliwi poprzednicy wysłali tam na śmierć dla swojej i tylko kariery politycznej. Je nie odebrałbym tego jako stratę, gdyby zarówno pan jak i inni, także pana medialni sprzymierzeńcy i także przeciwnicy się nie urodzili.

Potrzeba wiele wiary gromosławnej, żeby ten cały gnój z mediów jeszcze brać poważnie, ale wielka brać polskich Gojów to robi, bez wiary w służby informacyjne (specjalne) byłoby im ciężko wyżyć.


---Gadzinówka "Gazeta Wyborcza"

Tzw. "Gazeta Wyborcza" a za nią PAPa

link

także tym razem podają fałszywe i wyssane z palca wieści:


"Niemcy notują najniższe bezrobocie od zjednoczenia kraju – 5,7 proc. ", na stronie Arbetisamtu

link

czytamy wszakże też sfałszowaną wysokość bezrobocia, ale jest ona "Die Arbeitslosenquote beträgt" 7,2 %, "GW" wyszukało najmniejszy procent na stronie i podaje to jako bezrobocie, w oryginale
"Die Arbeitslosigkeit sinkt im Vergleich zum Vormonat um 2,6 % und zum Vorjahresmonat um 5,7 % auf 3,0 Mio. ", co znaczy: bezrobocie zmalało ... o 5,7% w stosunku do miesiąca roku poprzedniego ...

Pod "Umfassende Arbeitsmarktstatistik im März 2012", czytamy: bezrobocie "3,0 miliony"

link

dokładnie
zarejestrowani jako bezrobotni 3,028 milionów
bezrobotni w dalszym sensie = 0,235 miliona
bliscy stanu bezrobotnego = 0,589 miliona
dalecy od stanu bezrobocia = 0,196 miliona

Już z tej statystyki wynika, że liczba bezrobotnych w takim czy innym sensie była 4,048 milionów, zatrudnionych 28,575 milionów, przy ogólnej liczbie tak zarejestrowanych pracowników 32,623 milionów, byłoby bezrobocie: 12,4 %.

Ale to nie wszystko, urząd pracy w RFN fryzuje statystyki, jak każdy urząd.

Nawiasem mówiąc, odbiorcy zasiłku socjalnego z racji wieku, powyżej 55 lat a więc tzw. "nicht vermittelbar" (nie przydatni do pracy), chodzi o parę milionów, wcale nie są uwzględniani w pośrednictwie  pracy jako bezrobotni i w ogóle nie wchodzą do statystki bezrobocia, ci są zarejestrowani jako "Bezieher von Arbeitslosengeld II", pobierający zasiłek socjalny

link

"Auch die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld II in der Grundsicherung (SGB II) ist weiter rückläufig. Sie sinkt seit Juli 2010 und lag im Dezember 2011 bei 4.450.000. Damit waren 8,2 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter hilfebedürftig. "

Ich liczba (socjalnych) wynosiła w grudniu 2011: 4,450 miliona., po dodaniu tej liczy do bezrobotnych podwaja się ta liczba na 8,498 milionów, liczba zdolnych do pracy wzrasta do 37,073 milionów, co daje kwotę ok. 23% (22,9). W liczbie pobierających zasiłek socjalny jest liczna liczby osób, które nie są zdolne do pracy, a więc ostateczny wskaźnik bezrobocia leży gdzieś pomiędzy 12,4 % i 23%, średnia byłaby 17,7 %.

PAP: "Niemcy sprawdzili, co nie działa, i zaczęli naprawiać."


Z bezrobocia wg. starej statystyki, przed "reformą", ok 4 milionów, zrobiło się z tego nagle oficjalnie ok. 4 milionów, w rzeczywistości coś poniżej 8,5 milionów, a wiąc wzrosło podwójnie.

"Urzędy pracy przekształcili w agencje zatrudnienia, które są rozliczane z efektów, a nie samego wykonywania zadań. Urzędników zastąpili doradcy zawodowi." 


Urzędników zastąpili agenci, których jedynym zadaniem jest zwiększenie efektywności finansowej, t.j. zmniejszeni wydatków na bezrobotnych.

"Ich zarobki zależą od tego, jak skutecznie pomagają podopiecznym w znalezieniu zajęcia." 


Tak n.p. mogą skierować inżyniera, do pracy jako zamiatacz, bo to nie przekracza jego wykształcenia, były nawet przypadki, że agenci zmuszali kobiety do pracy w burdelach pod groźbą utraty zasiłku.

"Natomiast bezrobotni, którzy nie szukają pracy, mogą stracić prawo do zasiłku."


Przedtem szukał pracy urząd pracy, nowi agenci wymyślają szykany, jak by pozbawić ludzi zasiłku.
Podwójna korzyść, oszczędność dla rządu i poprawa statystyki, bo człowiek nie podlega dalej ewidencji.

Gadzinówka już przygotowuje grunt do wprowadzenia obok agentów służb specjalnych także agentów od bezrobotnych. Funkcjonują podobnie. Podstawowym zadaniem "GW" i innych jest ogłupianie publiki, czyli jak mówił John Swinton: "zniszczyć prawdę, kłamać w żywe oczy, fałszować, oczerniać, sie płaszczyć przed pieniądzem i sprzedawać swój kraj i swa rasę za chleb powszedni....(są) narzędziami i parobkami bogatych poza te sceną. ... (są) intelektualnymi prostytutkami."---
Dlaczego refleksje na temat homoseksualizmu są niedopuszczalne czyli

"O szczęściu na pedałach

Arabowie mają przysłowie, "Szczęście na ziemi znajduje się na grzbiecie konia.", w Polsce chce się je umieścić na pedałach.

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/fi.html#Chamstwo

"Czy życie ludzi ma sie sprowadzac tylko do prokreacji?????"

To będzie dla ciebie ogromnym zaskoczeniem, ale bez prokreacji nie byłoby w ogóle życia !!!!!

Czyżby prokreacja była najważniejsza????? życie bez szczęścia jest możliwe, szczęście jest pojęciem jedynie jednego gatunku na ziemi a są miliony gatunków żywych, przy tym nie najważniejszego, życie bez prokreacji nie jest możliwe, pech dla szczęścia..Odpowiedź na twoje pytanie byłaby: właściwie tak.

"Myslę,ze kazdy obywatel ma prawo zyc tak,aby byc szczęsliwym,a prawo nie moze go ograniczac"

Możesz myśleć, tylko myśli są wolne, ale już prawo jednego kończy się tam gdzie zaczyna się prawo albo bezprawie drugiego. Na pewno to zauważyłaś już nieraz.

Do reszty uwag, z uwagi na to, że n.p. rodzące kobiety biorą na siebie ciężar ciąży i porodu a z reguły też wychowania dzieci, to mają daleko większe znaczenia dla egzystencji gatunku i już z tego względu muszą mieć większe prawa, zresztą częściowo mają np. do urlopu macierzyńskiego. Ci którzy uchylają się od tych ciężarów, w pewnym sensie od zobowiązań dla społeczności, powinni mieć ograniczone prawa.

Wniosek:
Ustawodawstwo homoseksualne ma tylko jeden cel, osłabienie społeczeństw a nawet ich zniszczenie."

Powyższy "Komentarz usunięty z powodu naruszenia zasad forum." przez ONET.


Jest też rzeczą zrozumiałą, że taki tekst, oponujący rzeczowo jednej z najważniejszych operacji "międzynarodowej wspólnoty finansowej" (MWF), zmierzających do osłabienia społeczeństw technicznie rozwiniętych przez redukcję populacji, nie wolno publikować w mediach propagandy systemowej (głównego nurtu) jak ONET. Wolność mediów oznacza w końcu wolność ogłaszania propagandy w/w MWF.

dosł. "kelnerka federalna", w mediach systemu określana jest pani Merkel fantazyjnie jako Bundeskanclerka. Istotnie jednak jej kompetencje sprowadzją się do serwowania majątku tym, u kótrych się wysługuje jako typowa protytutka polityczna, typowy przykład to "ratowanie banków" w roku 2008, czyli grabież mieszkańców w celu zapewnienia gospodarzom odpowiednich zysków, mechianizm omówiony w odrębnym tekście.

Juhas prezentuje tu wartościowy tekst, który poważnie odbija od ogólnego poziomu.

"Grecja powinna zbankrutować 2 lata temu. ", właściwie już przed trzema.

Juhas usiłuje, ciekawe z jakim wynikiem, przedstawić tu parę istotnych aspektów kryzysu finansowego euro. Te całe tzw. parasole, były wymyślone dla ratowania kredytów banków, nawiasem mówiąc nie tylko z RFNu ale w nie mniejszym stopniu z Francji, i częściowo Londynu, wszelako właściciele tych banków należą do "międzynarodowej wspólnoty finansowej" a nie jak się błędnie sądzi do Niemców, Francuzów czy Brytyjczyków. Parasol funkcjonuje jak na poniższym schemacie

Schemat funkcjonowania EMS czy innych "parasoli"

jaki widać oddziela on naród (opis na schemacie "Nation unter der €U-regime" - naród pod reżymem U€, n.p. Grecja, Portugalia ...) szczelnie od strumienia pieniędzy, jaki wypracowny jest w pocie czoła przez narody UE ("EU-Steuerzahler" czyli podatnicy), w tym III Rzeczy..., i przekazywany bezpośrednio do wierzycieli "ratowanych" krajów ("Finanz-Weltgemeinschaft" czyli MWF), którym to się faktycznie "pomaga", żeby broń boże nie utracili swoich kredytów i wysokiej lichwy włącznie. Jednym z większych lichwiarzy, którzy z tego profitowali, byli posiadacze Deutsche Bank, rekrutujący się z całego świata, co dotyczy również innych banków światowych, wierzycieli krajów zadłużonych, to daje wierzycielom poważną siłę nabywczą dla akwizycji w UE


Efekt jest taki, że kraje UE, które dotychczas jako tako prosperowały, te "pomagające", zbliżają się do granicy bankructwa jak choćby Polska, jakie n.p. Grecja już dawno osiągnęła.

Ten znakomity system rabunku narodów został utworzony przy pomocy agentów "międzynarodowej wspólnoty finansowej" jak pani Merkel, ale też mniej znaczących jak pan Tusek, którzy działają jako demokratycznie wybrani wspólnicy tej wymienionej wspólnoty. Pani Merkel, obok honorowego tytułu Bilderbergów "Bundeskanclerki" (Bundeskanzlerin) z roku 2005 zasłużyła sobie też na podobnie brzmiący tytuł "Bundeskelnerki" (Bundeskellnerin) za urządzenie w Urzędzie Kanclerskim dla jej oficera prowadzäcego pana Ackermanna (szef Deutsche Bank - Banku Niemieckiego) imprezy urodzinowej.

"Niemcy i tak musieli stracić" o to właśnie chodzi, to mają Niemcy stracić, a nie właściciele banków, co prawda byłyby straty w roku 2009 mniejsze, ale bez tego efektu, że RFN, Francja, III Rzecz... zostałyby masowo zadłużone, a o to w końcu chodziło w operacji "Hellas", przecie nie o te mizerne 10 milionów mieszkańców kraju.

Wzrost zadłużenia Francji ma już dzisiaj ten dobry efekt, że tzw. agentury ratingu już teraz mogły obniżyć wiaragodność Francji, co oznacza, że lichwa, jaką ten kraj musi płacić za kredyty, dodatkowo wzrosła.

14.05.2012


---


"Sugeruje on, że Chiny coraz aktywniej zajmują się szpiegostwem ekonomicznym."

Miejmy nadzieję, że przeciętny czytelnik onetu się po tym doniesieniu wzruszy a nawet zaniepokoi.

Naturalnie wszystkie gadzinówki powtórzą je,


żeby publiczność miała w końcu jakieś interesujące zajęcie czymś, o czym z reguły dzięki mediom nie ma najmniejszego pojęcia.

Dla przypomnienia:

1. Jeszcze nie zakończono dobrze tzw. "rewolucji kulturalnej" w Chinach, a rządząca na świecie "międzynarodowa wspólnota finansowa" zadecydowała, że dalsza ekspansja zostanie skierowana na basen Pacyfiku, ponoć nawet media komuny o tym donosiły.

2. Rozpoczęło to niesamowity transfer finansowy do takich krajów jak Chiny i Indie. Z początkiem lat 90-tych, wynosił ten transfer ok. 110 miliardów dolarów, por. "The Judas Econmy "


To też wyjaśnia rozpad ekonomiczny USA i UE po części.

3. W następnej fazie, od lat 90-tych zaczęto transferować całe technologie, w tym najnowocześniejsze, n.p. tzw. "Transrapid", z całym do tego należącym know-how

Niezliczone marki samochodowe z USA i UE przesunęły swe technologie do Chin, każdy, kto się liczy montuje w Chinach a coraz częściej też prowadzi tam prace badawczorozwojowe.

Mechanizm jest prosty, tzw. "inwestorzy" zawładną przedsiębiorstwem i jego dokumentacją, i przekazują ją tam, gdzie można uzyskać najlepszy chwilowy wzrost akcji

To wszystko dokonało się bez jakiegokolwiek szpiegostwa, jedynie "inwestorzy" w takich krajach jak USA, krajach UE byli łaskawi i liczne technologie przekazali do Chin a produkcję w krajach macierzystych zlikwidowali.

4. Chiny kształcą rocznie ok 200.000 inżynierów, najbogatszy inżyniersko kraj UE: RFN 10% z tego, ok. 20.000, inne kraje UE daleko mniej. Obecnie dysponują Chiny wszelkimi technologiami, tak że mają problemy z importem z USA, bo USA nie są w stanie konkurować z jakością i ceną chińskiej produkcji. Jedynym produktem, który Chiny jeszcze z USA sprowadzają są samoloty, to doprowadziło do ogromnego nadmiaru dolarów w rękach Chin, gdyż Chiny zalewają soimi produktami zarówno USA jak UE. Aktualnie przygotowują Chiny produkcję swoich samolotów i doskonalą samochody, także dla rynku UE, podobnie jak przed laty Korea Pd.

5. Chińska telefonia bazuje na komunikacji komórkowej i nowszej, telefonii kablowej wcale się nie rozbudowuje w terenie.

6. Naturalnie kraj na takim poziomie technologicznym i zapotrzebowaniem na środki energetyczne jak mniej więcej USA, usiłuje zapewnić sobie środki niezbędne do funkcjonowania tej gospodarki dla 1,3 miliarda ludności. Do tego należą obok wieloletnich umów dostawczych na ropę n.p. z Iranu, jedna z ważniejszych przeszkód napadu na Iran, i rozbudowy infrastruktury transportowej w Afganistanie bogatym w wiele surowców, można powiedzieć, że USA/UE są w Afganistanie niejako na usługach Chin, także dostęp do najaktualniejszych rozwiązań technologicznych. Szpiegostwo technologiczne czy gospodarcze, jedna z tańszych form rozwoju technologii, stanowi podstawową dziedzinę działalności wywiadów zarówno w USA, Izraela, WBrytani, RFN, Francji, Rosji czy gdziekolwiek, twórcą wywiadu technologicznego w swej ojczyźnie był n.p. b. lubiany w Polsce laureat Pokojowej Nagrody Nobla


W mediach niemieckich donoszono też, że mniejsze wyspecjalizowane firmy niemieckie zostały okradzione przez wywiad technologiczny z USA, podstawą takiego szpiegostwa w RFN jest sieć NSA, znana pod nazwą "Echelon":


która przechwytuje i rozszyfrowuje komunikację firm, częstokroć zawierające dokumentacje. Co bardziej oczytani słyszeli o ataku zachodnich służb na centryfugi w Iranie, dostarczone przez Siemensa, widocznie Siemens przekazał służbom specjalnym techniki dostępu do centryfug, bo tylko w Iranie zostały zakłócone.

Koncerny posiadają swój kontrwywiad i służby zabezpieczające, żeby ograniczyć ten rodzaj rabunku, ale nie należy on też do rzadkości, zasada jest jednak, nie publikować takich przypadków, w końcu każdy przecież kradnie.

7. Wg. doniesień mediów zachodnich USA dysponuje poza tym dywizją szpiegów internetowych ok. 10.000 bojowników. Te same źródła szacują armię szpiegostwa internetowego w Chinach ma 4 takie dywizje (szacunek z 2010), ok. 40.000 bojowników. Poza tym w USA i UE studiują i pracują niezliczone rzesze Chińczyków, dla tych, którzy nie mają wyobrażenia o rzeczy, każdy wyjeżdżający za granicę do interesującego kraju, tak było za komuny, tak było w USA, RFN i gdziekolwiek, składa po powrocie sprawozdanie z pobytu dla służb specjalnych. W razie potrzeby jest rekrutowany do tych służb w kraju i za granicą, co znamy z wcześniejszych przypadków obywateli Polski jak sportowcy Badeński i Pawłowski, czy płk. Kukliński. Obecnie należy tych trzech jednak uważać za "bohaterów narodowych" z uwagi na aktualne podporządkowanie kraju imperium globalnemu i naszych nowych okupantów


Dla wyjaśnienia tym którzy żyją na księżycu, służby specjalne zajmują się m.in. szpiegostwem, w tym technologicznym, obok naturalnie czynności klasycznych jak rozpowszechnianie wiadomości, sterowanie tzw. polityków, teror, mord, działalność przedsiębiorcza i inna działalność przestępcza i polityczna.


słuchając tego redaktora, mam wrażenie, że on raczej upiększa to co się działo i dzieje, aniżeli przesadza w swym opisie czy interpretacji.---

Niestety jest w tekście kolorowego nieco uproszczeń, ten system jest nieco bogatszy, niż on przedstawia.

Już przy podziale się zgubił:

"wypływają podziały : " Goj (Goja jakoś zgubił), "Żyd, czarny, arab", ale rzeczywiście wypływają, bo to są podziały, które od wieków są pielęgnowane, w tym systemie. Podstawowa zasada imperium, patrz link


jest "dziel i panuj", a kogo najbardziej nienawidzi Izraelita, Goja. Przy tej nieoszacowanej okazji tzw. holokaustu, to mam coś.


"już nie widzimy po prostu drugiego człowieka tylko potencjalnego wroga"

to aż się prosi przypomnieć, ile miłosierdzia mieli nasi okupanci spod 6-ramiennej gwiazdy do "mniej wartościowego ludu tubylczego" (zapożyczone od red. Michalkiewicza) w latach I Rzeczy. , II Rzeczy. (to pamiętają jeszcze niektórzy) i "czeciej" Rzeczy..., bo ta już jest czecia. Mnie cytowano kwintesencje II Rzeczy. tak :

"Wasze ulice, nasze kamienice."

a w czeciej jest inaczej


nasi "starsi bracia", wg. naszego kochanego papieża, mają też dla "mniej wartościowego ludu tubylczego" słowa pełne uznania:

"zakute łby", bo jak wyżej powiedziane są "starsi" i do tego "mądrzejsi", więc nawet w swoich mediach


prezentują ten nowy szaber na 60 miliardów jako "rewindykację" na rzecz świeżo upieczonego państewka w przekonaniu, że "zakuty łby" nie zajrzą nawet do słownika, żeby sprawdzić, co to jest "rewindykacja" i "zakute łby" w tym forum do dziś nie skapowały tego hochstaplerstwa.

"Tak było w latach 30 tych gdy na fali kryzysu wypłynęły takie prymitywy jak Hitler czy Mussolini"

Obaj nie byli też żadnymi prymitywami, a jednie funkcjonariuszami "międzynarodowej wspólnoty finansowej.", którzy swe zadanie wykonali nie gorzej jak i inni bandyci: Kwaśniewski, Balcerowicz, Stalin, Sadam Husein, Truman, ... no wszyscy, których Roosevelt określił dosłownie: "To jest sk...syn, ale nasz sk...syn." w odniesieniu do Somozy.

W latach 20-tych wypłynęły bandy spekulantów, "kryzys finansowy 1929", które splądrowały co się tylko dało i później finansowały "prymitywy", żeby odstrzelić nieco z nadmiarowej ludzkości, nazwane tu "reset". Traktat w Wersalu nie był żadnym traktatem pokojowym a jedynie zawieszeniem broni. Przecież ta banda nie zna innego rozwiązanie problemów, które spowodawała, jak przez wymordowanie zbędnego pogłowia ludzkiego, cytuję polityka chrześcijańskiego z RFNu (CDU), Oettinger, obecnie Komisarz UE:

"Das Blöde ist: es kommt kein Krieg mehr. Früher, bei der Rente oder der Staatsverschuldung haben Kriege Veränderungen gebracht ", "To głupia sprawa, że żadna wojna nie przyjdzie. Niegdyś, jeśli chodzi o rente i dług publiczny, przynosiły wojny zmiany.".zob. nawet u Wikipedia


jako wyjaśnienie, dlaczego renty muszą zostać skrócone, dla ciężej myślących, gdyby przyszła wojna, to by można wykończyć rencistów a poz tym zrobić "reset" z kasami rentowymi, wypróbowana metoda.

"w imię własnych płytkich celów, podżegają społeczeństwo do buntu wmawiając że jest im źle "

To strzeliłeś niezłego byka, ci podżegacze najczęściej nie mają pojęcie dla jakich i czyich celów zostali zaprzęgnięci, podobnie jak częstokroć tzw. terroryści, są jedynie narzędziem. RAF w RFN miał kontakty zarówno z Mossadem jak z bezpieką w DDR, ale na czele bezpieki stał Izraelita Markus Wolf. Czyim agentem był Wolf, nie wiadomo do dziś.Powyższy link za to jest już o Chinach.

20.05.2012 19:35


---

komentarz do "Eksperci: Grupa Wyszehradzka przykładem udanej współpracy regionalnej",  skasowany przez ONET 8.06.12

A kiedy jest się w d....

A kiedy jest się kompletnie w d...., to się "jest przykładem najbardziej udanej i efektywnej współpracy regionalnej", przynajmniej w złotoustej propagandzie gadzinówek.

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/fi.html

Grupa Wyszehradzka powstała, aby troszczyć się o interesy i bezpieczeństwo krajów odszczepionych od ZSRR, które przeszły pod kuratelę USA i chcą się trzymać kurczowo swego nowego zbawienia. No cóż, zapewnienia agentów służb specjalnych, w tym głównie zachodnich, tworzących obecnie elyte polityczną czyli tzw. partie demokratyczne, że "wielki brat" za oceanem to bezpieczeństwo zapewni, rozpłynęły się w marzeniach prymitywnego pospólstwa tych krajów.

USA od lat i systematycznie wycofują się z Europy, imperium musi się dostosować do nowego układu sił i zadań jakie imperium przed nimi stawia

http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak n.p. od 10 lat zabiegają USA o opanowanie i rozbudowę infrastruktury eksploatacyjnej w Afganistanie, kraju o bogatych i dotychczas niewykorzystanych zasobach surowcowych, niezbędnych dla gospodarki chińskiej, która w imperium jest głównym producentem towarów powszechnego użytku. Dalszy rozwój gospodarki chińskiej byłby bez odpowiedniego zaplecza surowcowego mało możliwy.

Stan gospodarki chińskiej osiągnął już taki poziom zarobków, że ten "tani" chiński robotnik w przemyśle obuwniczym, jest dziś 10 razy droższy od robotnika n.p. w Etiopii, gdzie dzisiaj chińskie firmy budują ich wielką fabrykę obuwia dla odbiorców w Europie i Chinach. Nawiasem mówiąc wypierają Chiny sukcesywnie kolonizatorów europejskich i amerykańskich z Afryki, gdyż rynek afrykański od dziesiątków lat jest zalewany produkcją chińską a ich sieć handlową tworzą w dużej mierze chińscy handlarze. Neokolonizacja zachodnia została zastąpiona neokolonizacją chińską.

Wydaje się komuś to absurdalne, nie, to jest czysta globalizacja, czyli jak w powyższym linku stwierdzono: imperium globalne.

Powyższe wywody odbiegają nieco od linii propagandowej gadzinówek powszechnych, nazywanych też mediami głównego nurtu, ale oddają nieco dokładniej to, co się w świecie dzieje. W pppolsku.blogspot.com można znaleźć więcej takiej egzotyki, należy przy tym uważać, że teksty w blogu nie są przewidziane dla osób, które w swym intelektualnym rozwoju zatrzymały się na etapie propagandy band politycznych PO PiS SLD PSL SP ... czy wreszcie tego błazna politycznego Palikota.

Tzw. "Eksperci" są z reguły najemnicy, którzy po etykietą naukowości mają za zadanie w mediach udowodnić każdą bzdurę, nie należy mylić z naukowcami.

9.06.2012 10:57 11:33  opublikowane w ONET dwukrotnie, przez ONET cenzurowane.i zablokowane

nie, naszem. Już nazwa tego ośrodka wydaje się być znamienną.

"Wszczęto śledztwo, ale na razie nie ma żadnego konkretnego tropu."

Z reguły oznacza to akcję służb specjalnych, które zresztą w medinacie szczególnie dbają o obecność w mediach w ramach realizacji określonych programów politycznych, dość podobnie jak w III Rzeczy., gdzie najszlachetniejsze media w podobny sposób przygotowują w tym przypadku jednak Gojów do jakichś posunięć czy zmian


"Hitlerze, dziękujemy za Szoah" wydaje się być hasłem wyborczym syjonistów, jak słusznie to stwierdza stranger.pl:


"bez A. Hitlera Szoah (zagłady wschodnich Żydów) nie byłoby dziś państwa Izrael"

Także "Nie sposób nie odnieś wrażenia, że Żydzi z USA czekali na... wybicie swoich wschodnich ubogich braci i sióstr by dziś na ich śmierci zarabiać", tu chodzi o słynne "Kłamstwo oświęcimskie", że Żydzi zostali wymordowani w tzw. shoa, co oczywiście jest tak ogólnie powiedziane kłamstwem, bowiem wg. analizy historyków zachodnich nie Żydzi a Aszkenazyjczycy (wschodni Żydzi) podlegali eksterminacji, przeszło 90% byli Aszkenazyjczycy ofiarami deportacji i wyniszczenia. Oglądamy wszelako listy wywozowe do KZtów z zachodnich państw, n.p. Drancy we Francji, to stwierdzamy, że miejsce urodzenia ofiar też znajdowało się w takich miastach jak Brody, Łódź, Warszawa, ...

Brak wytłumaczenia w opracowaniach zawodowych "historyków" na czyje polecenie i na podstawie jakich przemyśleń naziści tak masowo skoncentrowali się na Aszkenazyjczykach (Żydach wschodnich), aczkolwiek w swym kraju niewiele mieli z nimi do czynienia, przy tym "Do 1943 r. Żydzi z USA odmawiali udzielanie pomocy finansowej swoim europejskim braciom ...".
Można istotnie podejrzewać, że "Żydzi z USA czekali na... wybicie swoich wschodnich ubogich braci i sióstr by dziś na ich śmierci zarabiać ".

Ale już w czasie szoa Rudolf Katner, syjonistyczny przywódca, kooperował z nazistami


obłowiwszy się przy tym nieźle. Został oskarżony nawet z tego powodu w Izraelu. Po zorganizowaniu po wojnie tzw. "przemysłu holokaustu" (pojęcie używane przez Aszkenazyjczyka Finkelsteina, jednego z niewielu żydowskich oponentów syjonistycznej wersji "holokaustu"), który przyniósł organizacjom syjonistycznym i ich państwu Izrael bogaty łup, nie tylko z RFN ale nawet ze Szwajcarji. W tej sytuacji należało oczekiwać, że sefardyjscy spadkobiercy Aszkanzów sięgną ręką także do kraju skąd spadkodawcy pochodzili, do Polski, co się obecnie pod nieco mylącym hasłem "rewindykacji" odbywa.

Te wszystkie fakty są szerokiemu środowisku Aszkenazyjczyków dobrze znane, ale tylko nieliczni jak w/w Finkelstein oponują syjonistom. Absolutna większość zadowala się jałmużna, jaką otrzymuje z łupu "przemysłu holokaustu", względnie nienawiść sefardyjczyków do nich kieruje dalej na narody tubylcze jak n.p. Polaków, usiłując przyczynić się solidarnie z sefardyjczykami do dalszego łupienia narodów ich goszczących, patrz cała ekipa ekspertów tzw. "Solidarności": Geremek, Mazowiecki, Balcerowicz, ....


Powyższy link prezentuje miły komentarz do powyższego tekstu.

Pomimo wysiłku wytłumaczenia zjawiska "holokaustu", nadal nie mamy konkretnej odpowiedzi na pytanie: Kto zlecił jego przeprowadzenia na Aszkenazyjczykach ? Może odpowiedź znajdziemy zastanawiając się na słowem "holokaust". Wprowadzony został przez środowiska za oceanem i oznacza "ofiarę palną" jak to było we wcześniejszej tradycji hebrajskiej, ale skoro ofiara to:

1. jakiemu bogu albo bożkowi ?
2. kto ją składał ? Na pewno nie Niemcy, ci byli tylko narzędziem.

---

Przelewy

są znane od bardzo dawna, rodzaj przelewów wprowadzili w bankowości Templariusze, przejęty prawdopodobnie od muzułmanów, którzy do dzisiaj używają tradycyjnej Hawala,

 link

unikając przy tym kontroli wywiadu USA, który od 10 lat kontroluje nasze przelewy SWIFTu,. to szpiegostwo finansowe uprzednio nielegalne, jest od paru lat nawet usankcjonowane umową z Komisją UE. Być może, że Izraelici praktykowali też rodzaj Hawala już wcześniej, byłoby to w przypadku dysponowania siecią komunikacji międzynarodowej całkiem naturalnym, ale ja nie znam źródła coś takiego potwierdzającego.

"udziału Żydów w życiu Europy, zwłaszcza gospodarczym"

nie tylko gospodarczym, już chrześcijaństwo było jakąś formą partycypacji i to bardzo istotnej. Dzisiejszy udział Izraelitów w kształtowaniu chrześcijaństwa jest ogromnie niedoceniany.

Ale wymieniliśmy Toledo też nie bez kozery

link

Wyobrażenie, że społeczność Izraelitów do XIX wieku była od nurtów intelektualnych w Europie odizolowana, wydaje mi się nie tylko uproszczonym ale też niesłusznym. Byłoby zresztą czymś niezwykłym, że społeczność, która ma tysiącletnią tradycję kulturalną, wyspecjalizowana poza tym w egzystencji w diasporze, wymagającej wiele zręczności, zapadła w tysiącletni sen. Raczej można oczekiwać, że ludy Europy, zepchnięte z tzw. odrodzeniem do niewolnictwa, zahamowały swój rozwój.

Jest widocznym, że historia tych czasów jest pisana/fałszowana przez elementy obce, wg. przeforsowanej wykładni, było średniowiecze czasem upadku kulturalnego a tzw. renesans rozkwitem. Jest dokładnie odwrotnie, średniowiecze było stałym procesem rozwoju kulturalnego po upadku/rozpadzie kultury starożytnej i to średniowiecze odrodziło tę kulturę, przy czym Toledo odegrało poważną rolę (W Toledo znajdowało centrum umsyłowe wymiany pomiędzy chrześcijaństwem, judaizmem i islamem). Tzw. renesans doprowadził do upadku ekonomicznego i kulturalnego Europy z punktu widzenia warstw niższych.

Znakomity przykład, średniowieczny projekt katedry w Kolonii musiał w efekcie tego upadku zostać przerwany na ok. 300 lat. Dopiero XIX wiek był w stanie zakończyć ten projekt. My podziwiamy z rozwartą gębą katedry gotyckie, ale nie zastanawiamy się, jakie warunki materialne, ekonomiczne, technologiczne, organizacyjne i kulturowe były niezbędne, aby przy ówczesnej podaży energii takie budowle można było wznieść. Te budowle są najlepszym dowodem wspaniałej kultury średniowiecza, w tym techniki i organizacji, ale nie tylko.

Należy przy tym uwzględnić, że ówczesne społeczeństwo było regularnie nękane wojnami, n.p. wojną stuletnią, i epidemiami n.p. dżumy, które do niepoznania potrafiły zmienić oblicze ziemi.

Aby zrozumieć fenomen społeczeństwa Izraelitów, trzeba rzetelnie zebrać fakty a nie uprzedzenia, a nie jest to łatwe, z uwagi na w/w systematyczne fałszowanie historii. Pewnym ułatwieniem w zrozumieniu czasów, jest zapoznanie się z historią jednego z najważniejszych elementów kultury, systemu pieniężnego, średniowiecze rozwinęło bardzo efektywny system pieniężny brakteatów

link

Ten system pieniężny został ponownie odkryty dopiero w XX wieku przez Silvio Gesella, został zignorowany a nawet sądownie zabroniony, patrz. eksperyment w Wörgl. Nasz system pieniężny jest nadal systemem barbarzyńskim, który bez kryzysów finansowych jak wiemy, wcale nie jest w stanie się objeść.

To usadowienie się barbarzyńskiego systemu pieniężnego można by wiązać z "rozkwitem" społeczności Izraelitów znaczonej karierą rodziny Rothschild ("Czerwona tarcza", tak jak u Iwaszkiewicza), której początek jest datowany na drugą połowę wieku XVIII, Amschel rozpoczął jako handlarz niewolników (chłopów heskich).Racja

"Powodzenie przemian w krajach arabskich zależy od Europy"

http://balder.org/avisartikler/Deklaracja-Barcelonska-Versja-Polska-2009.php

ale spoko, UE od lat przygotwuje integrację krajów muzułmańskich i Izrraela w ramach tzw. Deklaracji Barcelońskiej, o czym być może absolutna większość obywateli UE nie ma zielonego pojęcia, ale po co to wyborcom uważanych tak czy tak za motłoch to nawet wiedzieć, w końcu tu jest demokracja i to musi wystarczyć. Jeszcze by się jaki zaczął zastanawiać, "co się dzieje w państwie" polskim.

http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

Przywilejem imperium jest podejmowanie decyzji bez uciążliwego konsultowania kogokolwiek. Integracja trwa, ostatnio urzędnik imperium odpowiedzialny za ruch Barcelony przygotował za pomącą nalotów bombowych Libię do integracji europejskiej, Syria jest aktualnie w obróbce.

---------------------

Do nie żyda

komentarz został i słusznie zablokowany, bo przecie ten temat jest popisowym tematem byłych Polaków na BW jak takjakta czy pobudka3

link

zgadzam się w pełni z tą decyzją. Ja też bym tak uczynił, gdybym był na usługach.

Przypomnijmy przeto tradycje biblijne.

link

bo może niektóry katolik nie bardzo wie w co wierzy.

Najważniejszym jest, aby wszystko odbywało się w naszym kraju zgodnie z "demokracją" i "rewindykacją", w końcu ilu ludzi wie, co te pojęcia oznaczają, w moim blogu zamieściłem mały słowniczek demokracji dla początkujących.Ten blog jest pomocny, jeśli elementy syjonistyczne i inni strażnicy obecnej demokracji pewne teksty w ONETcie kasują, aby zagwarantować dominację bliskowschodnią w ONETcie.


---

żeby zrozumieć o co chodzi w tzw. kryzysie finansowym, trwającym nieprzerwanie od 2007, trzeba w końcu pojąć podstawowe określenie w demokracji zachodniej: bank.

Bank jest to ustawowo dopuszczona organizacja przestępcza, której głównym zadaniem jest wywłaszczanie klientów, w razie konieczności pospolity rabunek.

"pod płaszczykiem solidarności subwencjonowane będą pojedyncze grupy wierzycieli"
Na ten pryncypialny i w pełni uzasadniony zarzut, przychodzi dość głupawa odpowiedź "Merkel ... "Nie chodzi tu wcale o jakąkolwiek dodatkową odpowiedzialność" " i ten gnój jest ochoczo rozpowszechniany przez propagandę systemu

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/fi.html

Tzw. "kryzys finansowy" był technicznie przygotowywany od lat 90-tych, tzn. mniej więcej od momentu, jak Polska (wtedy jeszcze PRL) trafiła w szpony zachodu, przy niezwykłym zaangażowaniu tzw. "Solidarności" i wielu milionów absolutnie odurzonych i zdezorientowanych członków tej organizacji.
Można stwierdzić następujące fazy:

1. przygotowanie mechanizmów rabunkowych, określanych ostatnio jako "produkty", podstawowa ich własność, nikt nie rozumie, o co w nich chodzi, zadaniem kapłanów bankowych jest nawrócić klientów na wiarę w taki czy inny "produkt"

2. likwidacja w USA ustawy "Glass-Steagall Act" ograniczającej możliwości spekulacji, wprowadzonej po kryzysie 1929

3. generacja trujących papierów na wielu bilionów dolarów

4. likwidacja w UE ustaw ograniczających możliwości spekulacji, por. pkt. 2

5. zalanie banków UE trującymi papierami na wiele bilionów

6. 2007, ogłoszenie, że trujące papiery są trujące i ściągnięcie pierwszej partii haraczu z UE i radykalne podwyższenie zadłużenia krajów UE, RFN przeszedł wcześniej dodatkowo operację zadłużania za pomocą tzw. zjednoczenia

7. 2009, ogłoszenie niewypłacalności krajów UE tzw. PIIGS, począwszy od Grecji i uruchomienie tzw. "parasoli ratunkowych" w celu odpompowania pieniądza z UE, tzn. ze wszystkich krajów członkowskich, dla zaspokojenia spekulantów

8. 2012, dalszy rozwój mechanizmów drenowania krajów UE, tzw. ESM i EFSF, z celem zrujnowania finansowego całości UE, wg. ostatniego postanowienia, wszystkie kraje UE mają podlegać finansowej kontroli zarządu UE, który jest jedynie organem wykonawczym "międzynarodowej wspólnoty finansowej"

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#MWF

Zobowiązanie III Rzeczy.. do opłaty w/w euro-haraczu (300 miliardów) świadczy najlepiej o tym, że operacja euro jest wymierzona przeciw wszystkim krajom UE an nie tylko krajom strefy euro.

9. cel operacji "kryzys finansowy" jest przejęcie kontroli finansowej i w konsekwencji totalnej nad UE i przekazanie władzy nad 400 milionami ludzi egzekutywie UE a w efekcie "międzynarodowej wspólnocie finansowej", niektórzy nazywają to NWO i rząd światowy,

http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

ale chodzi raczej o realizację pewnej ideii imperium, pomimo innego nazewnictwa, jest ta idea porównywalna NWO, chodzi w końcu o nową organizację imperium globalnego.  


---
Coup PAPy

Przejrzałem (google) parę języków, poza PAPę nikt nie relacjonuje tego wystąpienia Montiego. Znakomita doniesienie PAPy, nawet nie podaje kiedy "Corriere della Sera" opublikowało ten tekst, może przed rokiem ?

Monti należy do grupy tzw. Goldman Sachs Boys, t.j. tej ekipy, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu, wywołaniu i przepchnięciu "rozwiązań" przeprowadzanej oficjalnie od 2007 operacji tzw. "kryzysu finansowego", naturalnie wg. klasycznej metody 2 wg. Chomskyego "2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE "

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fa.html#Chomsky_2

Naturalnie także inne metody są użyte, choćby nr 7, ale w tym ma propaganda systemu swój udział, przy czym onet nie pozostaje w tyle. Także metoda 8 przyjmowana jest przez wielu, także w tym forum, jako błogosławieństwo, ci markują moje teksty czerwonym kciukiem.

Operacja "Kryzys 2007" została naturalnie przygotowana i zrealizowana daleko wcześniej,


w gruncie rzeczy cały projekt UE celuje na wywłaszczenie ludności UE i nie tylko. Ten projekt "międzynarodowej wspólnoty finansowej" (MWF), nie mylić z MFW (Funduszem Walutowym), który jest jedynie organem wykonawczym MWF.


Zreasumujmy, Monti sprawozdaje zleceniodawcom MWF, że wykonał swe zadanie, nie bez przygotowania bunga-bunga demokraty Berlusconiego, i stworzył całe pokolenie lumpenproletariatu:

"obecne pokolenie młodzieży można uznać za "straconą generację" "

znakomity sukces Goldman Sachs Boys, z drugiej strony w ramach metody 7 Chomskyego opowiada ogłupiałej publiczności, jak to on wspaniale rozwiązuje problemy, ale dopiero dla przyszłych generacji, "ciesz się pajacu!".

Zwracałem już na to wielokrotnie uwagę, my uważamy banki, administrację państwową jako części państwa prawa, z tęsknotą i nadzieją, i to jest niestety błędne, to są organizacje przestępcze, którym dodatkowo mniej lub bardziej dobrowolnie dajemy jeszcze środki finansowe: wkłady bankowe, podatek, aby miały czym finansować swe operacje rabunkowe. Nawiasem mówiąc św. Tomasz z Akwinu definiował podatek jako "dozwolony rodzaj rabunku" w czasach, gdy podatek utrzymywał się na poziomie paru procent, ale do tego dochodziła dziesięcina.

Być może ten tekst wymierzony jest przeciwko metodzie 7 wg. Chomskyego, oby był przy tym skuteczny.
Edma: Ręce opadają,

kiedy człowiek czyta takie mądre słowa:

"uwielbiam ta kobietę wierze ze ma dobre intencje i da rade zmienić na lepsze UE ...", chociaż reszta może nawet odpowiadać rzeczywistości.


I my urabiamy sobie ręce, jak autor powyższego bloga, żeby ludziom uświadomić dokąd nas ta "uwielbiana kobieta" doprowadzi i na czyje zlecenie, ale zawsze wraca uparte echo wierzących w krasnoludki: "wierze ze ma dobre intencje i da rade zmienić na lepsze UE". Zawsze znajdzie się jakiś wierzący w Merkel, UE, PO, PiS, SLD, PSL, PJN, SP .... aż do drużyny trefnisiów Palikota, gdyż wolna, niezależna i demokratyczna propaganda


już rozmiękczyła im w takim samym stopniu mózgi w jakim natchnęła ich wiarą w ... g... jakie prezentuje


i niewiele pomoże, że większość Polaków zdaje się mieć wątpliwości co do legalności tego systemu i rządu, zawsze znajdzie się dość wspólników, którzy wierzą, albo mają nadzieję, albo na tyle znienawidzili system przed "transformacją ustrojową", że im to rozum odebrało, i chcieli żeby cały wypracowany przez nas w niełatwych latach powojennych szybko przekazać osobom prywatnym, to dopiero wszystko będzie dobrze. Ktoś obserwujący tę hołotę z zewnątrz pewnie myślał, to jest dom wariatów.


Najlepszy moment, aby ten kraj razem z jego pogłowiem wykupić.

Ale jak mówi przysłowie,

"Gdy Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera"

Jeden cel wydaje się przyświecać zarządcom UE, doprowadzenie do bezwzględnej zależności od "MWF", czyli w efekcie niewolnictwa, poprzednie próby jak pamiętamy kończyły się tzw. wojnami światowymi, z wyniszczeniem nadmiarowego pogłowia niewolników.

(Ten tekst próbowano już wielokrotnie opublikować w onecie, za każdym razem został odrzucony. Czyżby Edma należała do crew onetu, przygotowującego teksty propagandowe wg. wytycznych partii zarządzającej tym organem ?)


Na razie gumowe kule  ten tekst został 2 razy odrzucony przez cenzurę ONETu

"Dziennik "El Pais" poinformował, że policja użyła gumowych kul."

Na razie, zobaczymy jakie kule wybiorą na święto 11.11, kiedy uzurpatorzy dostaną cykory


że wyborcy chcą się im dobrać do d...

ariston: "Zamykaja zaklady produkcyjne,a wspomagaja banki "

To jest tylko nowe wydanie Planu Balcerowicza, w UE chodzi tylko o jedno, o wywłaszczenie, systematyczne wywłaszczenie wyborców z ich mienia przy pomocy aparatu sprawiedliwości, legislatywy i egzekutywy, czyli o rabunek na obywatelach zgodnie z zatwierdzonymi ustawami, bo mamy przecież państwo prawa, to nawet rabunek musi być zatwierdzony przez parlament/sejm.


Daleko łatwiej jest pojąć mechanizmy tego reżymu, jeśli się w końcu zrozumie, że partie polityczne i trzy filary państwa prawa: legislatywa, egzekutywa i judikatywa, są jedynie organizacjami przestępczymi.
---którą mój tekst rozpętał, nieco mnie zaskoczyła, nie oczekiwałem aż tak gwałtownej reakcji, dlatego odpowiadam dopiero teraz.

Występuje w wypowiedziach wiele ekscytacji, dlatego uwaga generalna:

Wszystkie słowa obraźliwe w stosunku do partnera dyskusji (głupi/-a, antysemita) zdecydowanie dezaprobuję i uważam, że są nieuzasadnione.

Do relacji z mediów, cytowanych tu n.p. "zaplanował masakrę w Srebrenicy i przeprowadził bombardowanie i natarcie na Sarajewo, nie pozwalając uciec z tego miasta cywilnej ludności"

Pomimo ogromnego uznania dla wysiłku propagandowego Adma Michnika-Schechtera i innych adeptów szkoły Goebbelsa


ich propaganda jest bowiem uprawiana fachowo, muszę stwierdzić, że relacje tych gadzinówek nie muszą przedstawiać faktów, acz mogą brzmieć bardzo przekonująco. Przypomnę jedynie, nieznane czytelnikom gadzinówek fakty przed rozpoczęciem tzw. filetowania Jugosławii. Sprytniejsi rozpoznają natychmiast, że tę samą technikę filetowania zastosowano w stosunku do ZSRR, Czechosłowacji i w jednym z moich tekstów zwracam uwagę na to, że będzie pewnie zastosowana w stosunku do USA.


Przyczyny wojny w Jugosławii najłatwiej wyjaśnić idąc tropem "cherchez d'argent!" a więc pieniędzy. Otóż Jugosławia znalazła się na początku lat dziewięćdziesiątych w tzw. "pułapce zadłużenia", dobrze jest sobie zapamiętać ten termin, bo w taką pułapkę wciągnęła "międzynarodowa wspólnota finansowa" (krótko MWF) (oficjalny termin MFW, ci muszą wiedzieć)


n.p. Grecję a resztę UE usiłuje wciągnąć ze znakomicie zorganizowaną dywersją finansową tzw. "parasoli".

Aby wyciągnąć głowę z pętli, zaczęła Serbia to czynić, co USA czynią od dziesiątków lat, a od 2005 już bez jakiekolwiek kontroli, włączyła drukarkę pieniędzy, aby dług zredukować przez jego inflację. To nie było zgodne z planem M Fund.Walutowego jaki wynegocjował premier Markovic, coś podobnego jak w Grecji, a więc masowe zbiednienie. Serbien demonstrowała niesubordynację w stosunku do władz imperium, reprezentowanych przez MFW.


Niesubordynacja taka spotyka się z natychmiastową reakcją imperium, i jak to wiemy z Iraku, Libii czy Iranu, to oznacza zawsze wojnę, co znakomicie dokumentuje Dr. Krassimir Petrov w/w linku. Przez odpowiednie wsparcie sługusów imperium, jak n.p. RFN, oderwały się, nie regulując swych długów od Jugosławii: Słowenia i Chorwacja. Jako że chodziło o bunt i naruszenie władzy imperium t.j. odmowa podporządkowania się rozkazom MFW. Może to pozwoli niektórym znaleźć już teraz odpowiedź na pytanie o NWO.

Można tylko na koniec dodać, że zadbano poza tym o to, że najlepsze firmy reklamowe w USA przygotowały akcje propagandową dla akcji propagandowej, która miała wykreować Serbów i ich kierownictwo na zbrodniarzy wojennych, z jednoczesną promocją Słowenii, tujmanowskiej Chorwacji i pozostałych republik Jugosławii, przy czym odrywano po kolei republiki od Jugosławii. Instalacja band UCK w Kosowie i wojna zaborcza NATO w celu oderwania Kosowa o Jugosławii były końcowymi aktami.

Nie było w końcu też żadną przeszkodą, że pospolici przestępcy jak Hashim Thaci czy inni ludzie z UCK i zwykli zbrodniarze, przejęli zarząd nad okupowaną prowincją Kosowo, gdzie ci sami ludzie mordowali swoich przeciwników pod oczami m.in. późniejszego ministra Francji Kouschnera aby sprzedawać ich organy, na rynku dobrze znanym doktorowi Kouschnerowi.

Także III Rzecz.. została przez swych demokratycznych przywódców wwikłana w te zbrodnie i inne n.p. w Gruzji.

Naturalnie niektórzy z tu występujących krwiożerców, gotowi zamordować Mladica bez sądu, dbają o to, żeby nie poznać wzgl. nie uwierzyć w pewne przekazy z Bałkanów. W końcu opis świata w wydaniu w/w gadzinówek jest tak prosty i spójny, i nęci do bardzo prostych, żeby nie rzec prymitywnych rozwiązań, szczególnie jeśli utega się tak ochoczo szczuciu gadzinówek. No cóż, można i po prostacku, skoro kogoś nie stać na chwilę refleksji.

Czy Mladic jest winny, czy nie, nie potrafimy odpowiedzieć, ale od trybunału imperium w Haadze też się nie dowiemy. W przypadku prawnika Milosevica, który znakomicie udowodnił, że jako prezydent był konstytucją zobowiązany do odparcia agresji UCK, inspirowanej przez kraje zachodu tzn. ingerencji tych krajów, zdecydowano się widocznie wciągnąć go na listę "samobajstwa".

Mam nadzieje, że ta odpowiedź wystarczy też "mieszkaniec Kanady".
Demokracja łupieżcza czyli własność społeczna jako ŁUP


"Traktowanie państwowej firmy jako prywatnego folwarku, wyprowadzanie z niej funduszy, "

Cóż za rewelacja ??!! A to przecież od najsamiuśkiego początku siły demokracji rytualnej traktują własność państwową i społeczną jako swój łup, wzgl. łup ich zleceniodawców zagranicznych, jak to niezmordowanie przypominają niektórzy


Wyrazem tej demokracji łupieżczej jest właśnie prywatyzacja, gdzie majątek społeczny/narodowy zostaje "umiędzynarodowiony"


i trafia w od prawieków w tym wyćwiczone łupieżcze ręce "rewindykacyjne" jak też inne organizacje przestępcze, Michalkiewicz wymienia tu rodzime służby specjalne na jurgieltniczych usługach na rzecz sił obcych w tym organizacji szpiegowskich,


którym to obcym wywiadom zapewnia się najlepsze warunki dla torturowania ludzi wg. własnego widzi mi się.

Stąd jest torturowanie w III Rzeczy... czynnością nie tylko normalną ale nawet chronioną przez tzw.

PAŃSTWO PRAWA

Głównym zadaniem państwa prawa w demokracji łupieżczej jest zalegalizowanie łupów z rabunku dokonanengo na mieniu społecznym,
to dotyczy też tzw. dług publiczny.

Jedną z najważniejszych metod okradania społeczeństwa demokracji łupieżczej jest obok tzw. "prywatyzacji", co inteligentniejsi już mi tu podpowiadają, tak, tak:

DŁUG PUBLICZNY


który nawet przez organy demokracji łupieżczej oceniany jest na prawie 1 bilion PLN, przy czym łupieżcze bandy PO i PSL przy pełnym zrozumieniu pozostałych tzw. partii, starają się usilnie o osiągnięcie jeszcze w tym roku zadłużenia pełnego biliona, zaznaczam wg. organu demokracji łupieżczej. Ta kwota nie uwzględnia innych zobowiązań, bardziej ukrytych jak n.p. 300 miliardów na rzecz spekulantów w funduszu ESM. Demokrację łupieżczą wymienia n.p.


Pewne podstawowe pojęcia tej demokracji łupieżczej patrz


Kto z cierpliwych wyborców tzw. partii PO PiS SLD PSL a cóż dopiero trefnisiów Palikota ma jeszcze wątpliwości, że te łupieżcze organy nie są niczym innym jak tylko bandami rabunkowymi. A wszystkim twardzielom tępogłowym można tylko polecić jeszcze raz spojrzeć na dług publiczny, no, świta ? Nie ? Ty osobiście masz już ok. 26 tys. PLN długu, rodzina 4-osobowa za to przeszło 100 tys PLN. Korwin-Mike miał zaproponować realizowanie zadań państwa bez zaciągania kredytu, został wyśmiany przez CAŁE środowisko sejmowe demokracji łupieżczej.

patrz też


Państwo jako łup

Bijące serce

demokracji będzie 11.11 jeszcze mocniej biło jak dotychczas, za 2 miliardy ekstra, bowiem "o prawie 2 mld zł wyższą niż ma w obecnym", tzn. o 25%.

Uwaga!

ten tekst odnosi się do wiadomości


""Dziennik Gazeta Prawna": Policja chce 10 mld zł, ale Rostowski nie da", za to da 10 mld. bez 0,1. Tym razem osiągnęła "DGP" poziom niezastąpionego PAPy, który każde z przeproszeniem g... potrafi przemienić w gąrę złota, nie ustępując przy tym "GW"


Warto wspomnieć, że Rostowski lekką roączką wyasygnował 300 mld zł na zaspkojenie potrzeb spekulantów spekulujących przeciwko euro, to jest 30% obecnego długu publicznego,


jeśli przyjąć, że oficjalne dane nie są sfałszowane, co także pod tym reżymem jest mało prawdopodobne. Rostowski musi poza tym zapewnić wypłatę na akwizycję w Polsce i na Wągrzech


w ramach izraelskiego programu zleconego do wykonanie rządowi III Rzeczy... finansowania tych zakupów pod niezwykłą nazwą "Rewindykacja", następne 225 mld. PLN. Pan Minister Sikorski odpowiada za program "Rewindykacja" bezpośrednio w sypialni swej małżonki


która to córa może nie jest aż tak ponętna jak w opisie, ale została nasadzona jako oficer prowadzący i pan minister musi stawać przed nią na baczność.

Tekst został tu zamieszczony, bo we właściwym miejscu został wielokrotnie oddlony.
"A oto fakty,

o których zapomniałeś drogi" jak ci tam, bo przecież nie wiem, czyś ty myślący, czyś komunista, pacyfista, demokrata, domokrążca ?

A oto fakty i liczby:

Oficjalny dług publiczny: 840 miliardów PLN, dla każdego zarezerwowano z tego 22,5 tys. PLN od urodzenia i tak każdy z was ma mały samochód długu

http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl

albo 991 miliardów, z 26 tys. na łebka

http://www.zegardlugu.pl/

jaki dokładnie jest nie wiemy, bo też nie my sfałszowaliśmy te dane.

Podstawową zasadą tworzenie długu publicznego w demokracji, tzw. demokratycznie wybrane rządy

http://pppolsku.blogspot.com/2011/10/onet-pkw-podaa-wyniki-wyborow-z-93-proc.html

mają podstawowe zadanie, zwiększanie długu publicznego i to ogromnie, n.p. RFN

http://staatsverschuldung.de/
też w miliardach euro. I to zadanie realizuje rząd "polski" z niebywałą desperacją,

http://www.wykop.pl/link/1131535/balcerowicz-kontratakuje-jak-rosl-dlug-publiczny-polski-na-mieszkanca/
i to się nazywa postęp, coraz szybszy.

Jak już normalne metody nie wystarczają do galopowania wzrostu długu publicznego, to jest przecież jeszcze UE z jej systemem pomocy socjalnej dla spekulujących przeciw euro, do które posłusznie wpłacił obecny rząd "polski" dodatkowe 300 miliardów PLN, kóre w wykazie długu publicznego nie są do dziś wykazane, a więc mama co najmniej 1,3 bilionów PLN długu na dziś, ok. 300-350 miliardów dolarów..

W efekcie zadłużenia PRL 15-25 miliardów dolarów, doprowadzili wierzyciele do "transformacji ustrojowej" w Polsce i przekazania im majątku narodowego przez ich emisariuszy na czele z Balcerowiczem i jego "Solidarnością", którzy tak ochoczo rujnowali kraj, aby przyspieszyć/zrealizować w/w "transformację ustroju"

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/aa.html

ale obowiązuje nadal "Każdy z Was ma możliwość znowu przyłożyć rękę do zniszczenia tej znienawidzonej Polski", w czym "Ad" nie tylko stara się uczestniczyć, ale za to czyni to z uciechą i świadowmością, jak zresztą wielu byłych "Polaków" bliskowschodnich, którzy "wracają" do kraju

http://www.youtube.com/watch?v=mGw8mKIZaKg

pod sztandarami "Rewindykacji dla naszej nowej ojczyzny", wspierani mocno przez naszych "przyjaciół" tortur z USA.

Panuje wśród wyborców w tym kraju pewne niezrozumienie pojęć, wielu myśli, że dług publiczny jest długiem jakichś niewiadomych kredytodawców, nie przyjaciele, do nich należą wierzytelności, jak powyższe wideo potwierdza, za które wykupują ten kraj. Posiadaczem długu jesteś ty, TY gwarantujesz, że TY i TWOJE potomstwo do końca życia będzie płaciło od niego procenty a długu nie wyzbędziesz się pod panowaniem tego "polskiego" rządu nigdy, bo jedyną wolnością w tej demokracji jest wolność kapitału.

Inne teksty autora.
http://wiadomosci.onet.pl/szukaj/forum,szukaj.html?qt=ProstoPoPolsku

Drogi czytelniku, linki stanowią ważny element moich tekstów, i bez znajomości ich zawartości masz mało szans zrozumienia ich.
O bijącym sercu naszych "starszych braci"


Mnie żaden Burbur nie interesuje, nawet jeśli miałbym za karę zostać "antysemitą". Nie wiem po co goni propaganda tę bzdurę przez media,


skoro i tak jest już dosyć "patriotyzmu bydlęcego" czy zwykłego "chamstwa"


plującemu na gatunki, które nawet pokrewieństwo z Noblistami znajduje. No dobra, chamstwo, to pasuje, w końcu "Bolek" też dostał Nobla, pewnie za znajomość języka ... polskiego, ale dlaczego nie z literatury ? Ale jest dobrym towarzystwie, w końcu Adolf H. też kandydował do Nobla (pokojowego) w 1939, czyży brakło mu koszernego poparcia ?

Pełen dziwów jest to forum, to jedna Izraelitka przezywa się Ali-babka, czyli babka Alego, Ali był w końcu zięciem Mahometa, robi się już na Muzułmankę, czy co ?

6.08.2012 15:28 15:53 ONET dwukrotnie odrzucił ten tekst, przeszedł dopiero zlinkowany, jak z tego widać, jest niepozorny temat Buruburu wżnym elementem propagandowym i redakcja ONETu jest zobowiązana do surowej cenzury, aby tylko teksty redaktorów koszernych i tylko bałwochwalcze gojów się pojawiały.---
Po hiszpańsku: OLE !!

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rewolucja-w-hiszpanii-mieszkancy-maja-juz-dosc,1,5211668,wiadomosc.html
dzieje się też w III Rzeczy..., PAPa przypomina nam

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-polsce-padl-niepokojacy-rekord-bezrobocie-jest-o,1,5211580,wiadomosc.html

"W Polsce padł niepokojący rekord. Bezrobocie jest ogromne
dzisiaj, 06:09 PAP

Nigdy wcześniej nie mieliśmy w Polsce tak wielu osób bez pracy mających wyższe wykształcenie, jak obecnie. A będzie ich przybywać"

i słusznie, bo w Polsce potrzeba głupoli do roboty a nie wykształconych. Podstawą tego systemu jest w końcu, że towary, niezależnie jakie z przeproszeniem wielkie G...no ma być kupowane, a to najłatwiej osiągnąć z matołami, a durnie mają poza tym zanosić swe pieniądza, jeśli uda się im nawet coś zarobić do banku

http://biznes.onet.pl/forum/w-gdansku-i-we-wroclawiu-amber-gold-na-razie-nie-w,0,703589,89790840,czytaj.html

i bank będzie już wiedział, co ma z tym zrobić, jak n.p. Amber Gold, ale nie inaczej funkcjonuje Deutsche Bank, Santander, USB, CS, PariBas czy mafia finansowa z USA  Goldman Sachs albo J.P.Morgan, ukryte często pod innymi imionami pełnymi fantazji. Warunek jest, że w kraju jest dostatecznie dużo matołków, którzy wpłacą tym bandytom.

"Już prawie 5,7 mln Polaków ma dyplom wyższej uczelni. To 2,5 mln więcej niż 9 lat temu."

To miałbym trochę wątpliwości co do poziomu tego wykształcenia, skoro gadzinówka Szechtera

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/fi.html

i inne tego rodzaju brukowce mają nadal takie wysokie nakłady, ci donosiciele "młodych wykształconych" są czytani i nasłuchiwani przez nich z niebywałym oddaniem i namiętnością.

No i mamy tutaj Szechtera: "Według informacji "GW" ... Sugerowane przez "GW" zmiany mogą sięgnąć głównie kwestii autonomii bogatych regionów, które obecnie same decydują m.in. o polityce lokalnej, systemie sprawiedliwości i wydawaniu pieniędzy. To właśnie ta ostatnia kwestia, zdaniem wielu Hiszpanów, ma pogłębiać katastrofę"

GW zabrało się już za Hiszpanię. Ten nieco zagmatwany tekst chce sugerować, że Hiszpanie chcą na gwałt jeszcze więcej integracji europejskiej do wspieranie spekulacji walutowej i finanasowej, która już dosyć nieszczęść na kraje przyniosła, obok "kryzysu finansowego" "kryzys euro", i Hiszpanie mają być wg. GW na tyle zdurniali, żeby wybijać "klinem klin", dotychczasowe kryzysy uzdrawiać przez jeszcze więcej EU, jeszcze więcej kryzysu.

Zasada EU jest nie tylko prosta ale znana:

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fa.html

"My podejmujemy decyzję, podajemy ją do wiadomości i czekamy jakiś czas, co się wydarzy. Jeśli nie podniesie się żaden wielki krzyk i żadne powstanie, bo większość nie pojmuje tak czy tak, co ta decyzja oznacza, wtedy idziemy dalej - krok za krokiem, aż nie ma żadnego odwrotu."

Szczególna rola przypada tu gadzinówkom.

w
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rewolucja-w-hiszpanii-mieszkancy-maja-juz-dosc,1,5211668,wiadomosc.html
wysłany do ONETu  8.08.2012 10:12 i 14:16, odrzucony przez Onet
---
Panowie zdrada ...

Jak czytam te doniesienia mediów gównego nurtu o UE, to przypomina mi się kawał o plemnikach homoseksualisty, też postaci sztandarowej UE, jak się zorientowały co się stało, co mądrzejsze plemniki wykrzykiwały: "Panowie zdrada, jesteśmy w d...ie!"

I dość podobnie odbywa się to z UE, pieszczoty gry wstępnej są przyjemne i normalne, ale na końcu wylądujemy tam gdzie te plemniki, bo to są tacy właśnie wielbiciele homoseksualizmu:


"My podejmujemy decyzję, podajemy ją do wiadomości i czekamy jakiś czas, co się wydarzy. Jeśli nie podniesie się żaden wielki krzyk i żadne powstanie, bo większość nie pojmuje tak czy tak, co ta decyzja oznacza, wtedy idziemy dalej - krok za krokiem, aż nie ma żadnego odwrotu. "


Przy czym założenia UE opracowano już przed wiekiem, inscenizacje w rodzaju I i II Wojny były tylko przygrywką do budowy imperium globalnego, II Wś nawet była próbą generalną, które rozstrzygnęła, że integrację należy przeprowadzić nie drogą podboju militarnego lecz metodą demokratycznego podboju


Powyższy link omawia w skrócie także inne pojęcia imperium, także imperialne metod i.t.p.
---

Mrzonki Germanca    odpowiedź dla asdasd

Marzycielu !!!!

"za ktore w znacznej czesci zaplacil niemiecki podatnik !!!"

Marzycielu, nie zapłacił, dopiero zapłaci i niemiecki podatnik byłby radosny jak ptaszek, gdyby tylko tyle musiał zapłacić,

link

to jest peanut, ale wybitna działaczka chrześcijańska i jej wspólnicy z tej samej partii i innych (SPD/CSU/FDP/Gruene/Linke) zadbali o to, żeby sfinansować spekulantów nieruchomościami w USA, przypominam ustawę z 2008 FMStG która będzie kosztowała 0,5 biliona euro, do tego doszło jeszcze ok. 0,2 biliona dla spekulantów euro, grających przeciwko krajom PIGS.

Kto nie jest oblatany w temacie, to może spojrzeć

link

Twoją złość, szanowny "Wutbuerger" skieruj lepiej przeciwko tym, którzy cię osobiście okradają, Polacy nie mają z tym nic wspólnego, oni też zostali obrabowani i są okradani nadal

link

i jeśli uważnie przeczytasz mój link, stwierdzisz, że dokładnie przez ten sam system.

"blisko milion waszych pracuje jako tania sila robocza w Reichu , w tym ... rozwiń całośćtysiace polskich tanich prostytutek "

Dobrze, że się troszczysz o polskie upadłe dziewczęta, to bardzo szlachetnie, ale jak sam mówisz, oni jeszcze pracują, ale 20% Niemców, którzy pobierają Hartz IV, nie pracuje, i jeśli ta reforma socjalna SPD się uda, to wychowa się so najmniej 20% lumpenproletariatu, cel partii demokratycznych była 1/3, który już nie jest więcej zdolny do pracy tylko wegetuje, a jedyną szansę jaką otrzyma, aby się z tzw. "Unterschicht" (dolna warstwa społeczna) wg. SPD wyciągnąć, to służba jako najemnik w armii albo prostytucja. Już teraz zdolniejsze dziewczęta niemieckie utrudniają zdobycie pracy prostytutkom ze wschodu czy Afryki i starają się je wypierać.

Nie opowiadaj Polakom ćmojów bojów skoro jesteś sfrustrowany.

99%: "Nienawdzie Niemcow za wojne , ich kobiety sa brzydkie , jedzenie niedobre , tfu"

To jest bzdura, przynajmniej parę milionów było już w świecie a inni przecież o świecie czytali i wiedzą, że to jest bzdura. W RFN szczególnie na południu jest jedzenie nie tylko dobre ale znakomite, do tego dochodzi napoje i nie mówię tu o piwie, tylko o rodzimym winie, nierzadko z predykatem, o takich specjałach jak Baerwurz czy Kroatzbeere (likier) i.t.d.

Kobiety są różne, Claudia Schiffer jest ponoć Niemką, na pewno nie są wszystkie brzydkie.

Za jaką wojnę, myślisz, że 6 milionów bezrobotnych w 1933 byłoby w stanie doprowadzić do wojny, a co lepszego pokazują dzisiaj Polacy, idą na pierwsze zawołanie i napadają bogu ducha winne kraje Afganistan, Irak i gdzie popadnie. A idą przecież tak samo i na rozkaz tych samych, którzy pędzili Niemców an wojnę od 1936.

To były dokładnie te same siły, oficjalnie nazwały się same "międzynarodową wspólnotą finansową"

link

które zarówno w 1914, w 1939 a i teraz hecują narody jeden przeciw drugiemu, wysyłają wręcz bandy jak to wykazano w Kosowie, Libii, czy Syrii, aby ludzie się wzajemnie zabijali.

Kto jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób mógł mieszkaniec n.p. Badenii Polaka na tyle nienawidzić aby go napaść, skoro nie miał żadnego pojęcia, co to jest Polska, a co to Polak, to dopiero.

link

Naturalnie, kapłani w rodzaju Szechtera czy Goebbelsa potrafili go o tej konieczności przekonać, ale czyż nie są Polacy dzisiaj przekonani o tym, że mają wmieszać się w życie Białorusi, bo w/w Schechter i inni z tego samego ludu o tym go usilnie przekonują, w Niemczech 1939 było tak samo.

link

Także Polacy powinni uważać z zarzutami, w końcu w 1939 II Rzeczpospolita była wspólniczką III Rzeszy w napaści na Czechosłowację, dokładnie tak samo jak Sowieci w wrześniu 1939 przy napadzie na Polskę, co w Polsce kwalifikuje się jako zbrodnię. Jeśli się chce oceniać, to trzeba tę samą miarę do siebie co do innych stosować, bo inaczej można się w tej moralności pogubić.
aktualizacja  01.08.2013