piątek, 17 kwietnia 2020

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?

GUS o tzw. "pandemii"

Prehistoria plandemii koronawirusa.

Skowyt-19, skowyt agentury lichwiarzy.

Infrastruktura eunuchów zbrodni masowego mordu.

Człowiek to brzmi dumnie

Inżynieria społeczna, biologiczna a nawet finansowa

Jak dokonać internowania pół miliarda ludzi ?

Cel operacji "Pandemia WHO"
CEL

Operacja "Pandemia WHO" trwa już dość długo i zebrała po części swe żniwo, czas zastanowić się nad jej celami, bo oznaki ukształotwały się wyraźnie.

Niektórzy myślą, że celem operacji "Pandemia WHO" jest ”koszarowanie ludzie we własnych domach ” Nie chodzi o koszarowanie, lecz o areszt domowy, koszarowanie nie ogranicza kontaktów wewnątrz koszar, obecny areszt domowy wyklucza te kontakty.

Powyższy przykład wskazuje na

Cel 1. Rozbicie społeczeństwa i atomizacja jego osobników, redukcja wymiany spostrzeżeń tych osobników do minimum, terror propagandowy za pośrednictwem mediów technicznych dostępnych w areszcie domowym

Cel 2. Zamknięcie kościołów, zawieszenie działalności księży, zakaz wszelkich praktyk religijnych jak też zakaz zgromadzeń, aby zapobiec powstaniu jakichkolwiek społecznych kontaktów czy jakichkolwiek związków społecznych, które mogłyby podważyć propagandę i działalność agentury, realizującej operację "Pandemia WHO", jak administracja, eksperci i inni. Metody typowe dla okupanta.

Cel 3. Wprowadzenie technik inwigilacji i represji, zainstalowano systemy śledzienia osób wyposażonych w I-phone lub Smartphone w celu ewidencji ich kontaktów


Cel 4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w celu spowodowanie bankructwa firm i osób i przejęcia ich stanu posiadania, jak też pauperyzacji znacznej części ludności nie tylko polskiej, co wskazuje na globalny charakter przedsięwzięcia

Cel 5. Masywne zwiększenie zadłużenia krajów UE, czemu służą programy "ratowania" firm i osób

Cel 6. Demoralizacja ludności przez stały stress wywołany permanentnym nagłaśnianiem zagrożenia

Cel 7. Likwidacja kościołów i laicyzacja ludności, zastąpienie religii i moralności rozrywką
Rozważmy, czy jest jakiś

Cel 8. Ochrona ludności przed zagrożeniem chorobowym ?

Czy jest w ogóle prawdopodobne, że pełniący władzę z ramienia MWF mogą wpaść na pomysł troszczenia się o zdrowie ludności, szczególnie o zdrowie ludzi starych, którzy są ponoć najbardziej zagrożeni ?! W odniesieniu do ludzi starych obowiązuje od dawna rozwiązanie eutanazyjne, które wynika wg. Jaquesa Attali z podstaw myśli socjalistycznej. Co uczynili oni do dziś dla ludzi, szczególnie ludzi starych. Poprawiono warunki leczenia, może także warunki sanatoryjne ?

Weźmy choćby taki syropik na kaszel, jaki produkuje się ludziom w trosce o ich zdrowie. Jakże tu nie miecć zaufania do tych wszystkich filantropów z MWF.

Myślę, że każdy przeciętnie nawet inteligentny potrafi sobie wyjaśnić, o co chodzi w akcji administracji pod hasłem „Pandemia WHO”.


04.04.2020


Chińska metoda „Wuhan” *) czyli

co osiągnęła ChRL w ciągu ostatnich 3 mesięcy:

1. Militarnie

a. Chiny skutecznie przygotowały się do wojny nowej generacji – biologicznej. Przeprowadziły ćwiczenia, demonstrując światu swoją ogromną przewagę i dominacją w tej dziedzinie oraz bebronność przeciwników. Wykazały, że uzbrojenie konkurentów nie ma w wojnie nowej generacji żadnego znaczenia i USA są wobec ChRL bezradne i bezbronne.
b. Pokazano światu, jak bardzo jest zależny od Chin.

2. Gospodarczo

a. Zamrożono łańcuchy powiązań produkcyjnych na całym świecie, wywołując Globalny Kryzys.

3. W zakresie zarządzania populacją ludzką

a. Przeprowadziły spis powszechny. Szybko i wydajnie.
b. Zaostrzono dyktaturę cyfrową. Kontrolują sieci społecznościowe i wszelką komunikację.
c. Stworzono system do szybkiej identyfikacji wszystkich sieci społecznościowych pożądanej osoby: kto jest z nią w kontakcie, z kim jechała samochodem, gdzie była, z kim się komunikowała.
d. Zidentyfikowano wszystkich nielegalnych imigrantów i wielu wydalono z kraju
e. W łagodnym trybie wydalono wielu obcokrajowców. Oni sami również starali się ewakuować. Pozostałych zidentyfikowano i objęto kontrolą.
f. Opracowano mechanizm masowego i błyskawicznego blokowania całego kraju, przejęty przez wiele krajów Europy, m.in. Hiszpanię, Francję, Włochy, Polskę, inaczej w Szwecji, tam stosuje się tylko perswasję.
g. Zademonstrowano całemu światu, na co stać Chiny. Umieszczenie 1,5 miliarda ludzi w pełnej kwarantannie, nałożenie wszystkim masek – znakomita rekomendacja dls zarządzających globalnym systemem, bowiem kto potrafi 1,5 miliarda nałożyć kaganiec, potrafi też całej ludzkiej populacji.
h. Cały kraj został nauczony, jak dbać o higienę.
jeśli chodzi o inwigilację toatalną
i. W policji i służbach reagowania masowo wprowadza się używanie dronów i automatycznych urządzeń śledzących.
j. Opracowano wdrożenie systemów masowej termowizji z automatyczną identyfikacją danych o anomaliach.
k. Ze względu na osoby noszące maski zaktualizowano algorytmy działania kamer wideo dla rozpoznawania twarzy; obecnie w rozpoznawaniu ludzi uwzględniany jest również sposób ich poruszania się.
l. Opracowano system elektronicznego obozu koncentracyjnego.
m. Zlikwidowano protesty w Hongkongu, a tamtejsze wpływy rządu chińskiego wzrosły.
n. Przyjęto ustawę zakazującą spożywania mięsa dzikich zwierząt, co w wielu prowincjach jest normą.

4. W zakresie dalszego rozwoju globalnego systemu zarządzania populacją ludzką

a. wybudowanie ogromnego szpitala w ciągu tygodnia.
b. Na masową skalę w trybie operatywnym tworzone są zautomatyzowane systemy dostawy towarów, zaopatrzenia na wzór automatycznych systemów zaopatrzenia bydła w wielkich kompleksach hodowlanych.

WYNIK:

ChRL wykazała zarządzającym globalnym systemem, że posiada najwyższe kwalifikacje do przejęcia funkcji głównego centrum globalnego imperium.
Gdy świat nadal pogrąża się w kryzysie, Chiny już z niego wyszły i są gotowe:
– skupować potanione aktywa za swe nagromadzone rezerwy dolarowe, rzucenie tych rezerw na rynek osłabi najważniejszego konkurenta ChRL do roli globalnego centrum, USA
– pomagać finansowo słabym państwom, zwiększając swoje globalne wpływy kolonizując kraje zmuszone do przyjęcia tej „pomocy”
– grać na niższych cenach ropy a szczególnie słabości partnerów handlowych w UE i USA osłabionych pandemią Covid-19.

Powyższy tekst został opracowany na podstawie tekstu nieznanego autora, który kursuje w internecie. Dokonano jedynie uporządkowania tematycznego i uzupełniono o pewne istotne aspekty

Przysłowie chińskie: „Pokonaj przeciwnika bez wojny”, tak, żeby nawet tego nie zauważył, jak w tym przypadku. Tę zasadę przypomina niedawna wojna przeciwko Polakom, w której nawet liczni wzięli udział po stronie wroga.


*) Wuhan jest centrum technologii wirusowej w ChRL
27.03.2020

czwartek, 26 marca 2020

JAK NAJSKUTECZNIEJ ZWALCZYĆ PANDEMIĘ WHO

To nie jest pierwsza pandemia w wykonaniu WHO. W latach 2009/10 ogłosiła ta sama WHO pandemię tzw. grypy „świńskiej”. Niestety poza tym, że przemysł farmaceutyczny, konkretnie GSK i Novartis wcisnął bubel-szczepionkę krajom UE za 4 miliardy euro, to nie osiągnięto żadnych postawionych przed „pandemią” zadań. Co to jest 4 miliardy euro dla zleceniodawców WHO, którzy tę „pandemię” zamówili. To jest nic, przecież na łapówki dla urzędników WHO i państw UE wydano chyba z miliard. GSK (GlaxoSmithKline) miała wiele procesów z oskarżenia o korupcję.  

Na szczęście dla ludności UE, szczepionka nie została zastosowana, gdyż ludność, ostrzeżona przez fachowców jak choćby Wolfganga Wodarga, odmówiła szczepienia. Praktycznie cała partia szczepionki za 4 miliardy została zniszczona. Polska, wówczas pod ministrem E. Kopacz, uniknęła tego marnotrawstwa, gdyż odmówiła zakupu szczepionki, za to wyrzuciła pieniądze na równie bezwartościowe Tamiflu z firmy byłego ministra obrony USA Rumsfelda, tego co napadł na Irak i doprowadził do likwidacji Sadama Huseina w poszukiwaniu za nie istniejącą bronią chemiczną.

Zleceniodawcy WHO wyciągnęli naukę z tej próby i zrozumieli, że pandemia WHO może funkcjonować jedynie pod czterema warunkami:

1. korupcją lub szantażem administracji krajów wybranych do realizacji pandemii
 
2. wykorzystaniem przez wybrane kraje pandemii sił przemocy, jak policja, czy wojsko do wymuszenia pandemii na społeczeństwie, n.p. przez areszt domowy i zamknięcie wszelkich miejsc spotkań ludności z religijnymi świątyniami włącznie

3. masywnym użyciem broni masowego rażenia medialnego, reklamującym pandemię jako słowo boże

4. korupcją lub zastraszeniem lekarzy, aby zmusić ich do współpracy w szerzeniu medialnego terroru pandemii

Jeśli o punkt 4 chodzi, to są co prawda przypadki wyłamywania się lekarzy spod tego terroru pandemii, jak choćby dr. Wolfgang Wodarg, w tymże linku patrz też „W ogromnym i mrocznym cieniu świrusa ”, Dr. Wodarg już przy okazji pandemii WHO „świńska” grypa zauważył, że pandemia jest tzw. ustawką i okazało się, że miał rację, co przyczyniło się do uchronienia ludności przed skażeniem podejrzaną tzw. "szczepionką", jego nieufność wobec pandemii WHO jest więc zrozumiała. Jeśli przeto dr. Wodarg argumentuje dziś znowu rzeczowo, stosuje materiał porównawczy i zbiera jako plon masowy atak gadzinówek jak n.p. „Der Spiegel” (por. pkt. 3 powyżej), to brak rzeczowej dyskusji musi tu nieco zaniepokoić, jakież mogą być istotne cele ataku na społeczeństwa UE w ramach tej pandemii WHO.

 

Spójrzmy jakie kroki pojawiły się na scenie w ramach pandemii WHO SARS-Cov-2 ?

1. Użycie aparatu przemocy, włączenie policji i wojska do zastosowania przemocy wobec ludności, wyposażonych w prawo egzekucji wysokich kar w RFN nawet do 25 tys. euro i więzienia, podobnie w Francji czy Hiszpanii.

2. Likwidacja praw i zastąpienie ich represjami wobec ludności, ustanowienie nowych praw w celu represjonowania społeczeństwa, w wielu krajach uwięzienie całej ludności w areszcie domowym, zakaz wszelkich kontaktów społecznych, tzn. w efekcie atomizacja społeczeństwa do wyizolowanych jednostek, niezdolnych do jakiegokolwiek zbiorowego działania z jednoczesnym poddaniem ludności terrorowi medialnemu gadzinówek sprawujących władzę

3. zakaz działalności gospodarczej z tragicznymi skutkami dla wielu jednostek gospodarczych, które z pomocą terroru pandemii powinny zostać doprowadzone do bankructwa, jak też redukcja PKB

4. pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, kontynuacja egzekucji lichwy (nazywanej procentem) i spłat kredytów przez banki od jednostek gospodarczych, którym zabroniono działalności gospodarczej (por. pkt. 3), aby tym łatwiej doprowadzić do ich bankructwa

5. użycie pieniędzy podatników do wypłacenia „pomocy” jednostkom gospodarczym bankrutującym w następstwie zakazu działalności gospodarczej (por. pkt. 3) w jedynm celu: zaspokojenia roszczeń banków za okres pandemii WHO, aby banki i ich wierzyciele nie doznali jakichś strat wskutek pandemii.

Powyższe wskazuje jasno, że cele pandemii leżą także poza dziedziną zdrowia społecznego i że przyniosą przynajmniej dwie tragiczne dla społeczeństwa konsekwencje:
a. zakaz tworzenia związków społecznych i uprawiania religii, z jednoczesnym terrorem i samowolą organów przemocy i administracji

b. plądrowanie pieniędzy podatników w celu jeszcze większego zasilenia kas pasożytujących na nich banków tzn. ich wierzycieli, t.j. warstw najbogatszych ze szczególną korzyścią przed wszystkim dla MWF, z jednoczesnym zdławieniem czy wręcz ruiną gospodarki realnej, co ułatwi jeszcze lepszą kontrolę MWF i kręgów finansowych gospodarki realnej przez kręgi finansowe, z przejęciem jej na własność włącznie.
 
Oba te punkty wskazują, że znaczenie ekonomiczno-społeczne pandemii WHO jest być może daleko większe i daleko groźniejsze dla społeczeństw niż zdrowotne, przy czym negatywne zmiany ekonomiczno-społeczne wywołają dalsze głębokie negatywne zmiany zdrowotne dla społeczeństwa. Znaczenie tej pandemii WHO jest nie w dziedzinie zdrowia tyko finansów i społeczenej.


Jak zwalczyć pandemię

Jeśli uwzględnić cele i skutki tej kolejnej pandemii WHO, to jedynym skutecznym sposobem na zwalczenie jej są środki w dziedzinie ekonomii.
Największe zagrożenie pochodzi od MWF i kręgów finansowych, które przy pomocy pandemii WHO mogą albo chcą dokonać kolejnego podboju pozostałych części społeczeństw i ich dóbr, które po operacjach „Prywatyzacji” i „kryzysów finansowych” pozostały poza zasięgiem ich bezpośrednich wpływów i decyzji.

Jeżeli władze wprowadziły stan wyjątkowy dla społeczeństwa, a nawet dla jednostek gospodarczych, zakazując im wszelkiej działalności gospodarczej, to taki sam zakaz musiałby zostać wydany także wobec organizacji finansowych, aby zapobiec plądrowaniu realnej gospodarki przez kręgi finansowe.
Wobec powyższego oczywistymi skutecznymi krokami do zakończenia pandemii WHO byłoby:

1. naliczanie lichwy (procentu) za okres zakazu działalności gospodarczej należy podobnie zakazać, jak zakazano działalność gospodarczą, jakąkolwiek egzekucję lichwy należy zakazać w okresie pandemii WHO bo nie ma z czego czerpać na lichwę

2. spłaty pożyczek, przypadające na okres zakazu działalności należy uznać za dokonane.

Aż dziwne, że pełniący władze nie zwrócili się do kręgów finansowych z propozycją dobrowolnej rezygnacji z roszczeń jak w punkcie 1 i 2, co tak chętnie czynią, zresztą bez jakiegokolwiek skutku.
Wydaje się, że te skromne wymogi wobec świata finansów, który zamierza się utuczyć na pandemii WHO, są w zupełności usprawiedliwione i oznaczają jedynie, że kręgi finansowe są też zaangażowane w walkę z pandemią WHO, a nie wykorzystują ją jedynie do splądrowania społeczeństw.

Jak długo byłyby w stanie kręgi finansowe i MWF tolerować taką pandemię ? Chyba nie później jak po tygodniu takiego zwalczania pandemii byłaby WHO wezwana przez swych zleceniodawców pandemię WHO bezwzględnie zakończyć.

25.03.2020

sobota, 14 września 2019

Troska Rotszylda o jego NWO

Cytowane za sputniknews.com (11.08.2018):


Lord Rothschild troska się: porządek światowy jest zagrożony

Autor: Iwan Daniłow

Lord Jacob Rothschild skierował swoje tradycyjne przesłanie do inwestorów swojego funduszu RIT Capital Partners. Nie tylko podaje swą ocenę wyników finansowych, ale także zastanawia się nad sytuacją w światowej polityce i ekonomii.

RIT Capital Partners to rodzaj szpicu góry lodowej słynnego na całym świecie imperium finansowego należącego do rodziny Rothschildów i jedna z niewielu struktur (tego imperium), która prezentuje swe wyniki finansowe  opinii publicznej. W pewnym sensie jest to również reklama niezwykłego finansowego sukcesu Lorda Rothschilda: od 1998 r. Fundusz inwestycyjny osiąga całkowity zysk w wysokości 2400 procent. O takie wyniki byłyby zazdrosna każda inna struktura finansowa na świecie, a ze względu na „szczególną” reputację rodziny kontrolującej fundusz, poświęca jej uwagę niemal cały świat, jeśli się na jakiś temat wypowiada. Listy lorda Rotszylda otrzymują co prawda tylko jego inwestorzy, ale w końcu poznają także media ich treść. Jakiś czas później zostaną one również opublikowane na stronie internetowej RIT Capital Partners.

Z list z 30 czerwca 2018 r. wynika, że Lord Rothschild jest raczej sceptycznie nastawiony do „bezprecedensowego ożywienia” światowej gospodarki po globalnym kryzysie finansowym i obawia się o porządek światowy, który do tej pory działał ns korzyść jego finansowego imperium.

Właściwie wskazywał Jacob Rothschild, którego partnerami biznesowymi są znane osobistości, takie jak Warren Buffet i Henry Kissinger, od dawna wrażliwość globalnej gospodarki i krytykował działania zachodnich banków centralnych, które nie były w stanie nic lepszego wymyślić przeciwko światowemu kryzysowi finansowemu, jak zwalczać go przy pomocy prasy pieniężnej. Już w 2016 roku napisał, że banki centralne przeprowadzają „największy eksperyment monetarny w historii ludzkości”, podkreślając, że jego „niezamierzone konsekwencje” mogą być nieprzewidywalne.

Ponadto Rothschild poinformował inwestorów, że ze względu na wysokie ryzyko skoncentruje się na zachowaniu ich kapitału, niezależnie od krótkoterminowej  rentowności inwestycji RIT.

Z czterech ostatnich listów lorda Rotszylda można wywnioskować, że fundusz de facto przewidział wyniki referendum w sprawie Brexitu, z góry likwidując aktywa w funtach. Co więcej, w liście do inwestorów w 2016 r. Rothschild oświadczył, że wybory prezydenckie w USA będą „bardzo stresujące”, podczas gdy absolutna większość ekspertów oczekiwała, że Hillary Clinton wygra z łatwością.

Ciekawe kogo dziwi ta wyjątkowa zdolność przewidywania Rotszyldów, co się w ich NWO wydarzy.

14.09.2019


Prognoza deficytu, dług publiczny świata wzrośnie w 2020. roku do rekordowego poziomu 53 bln dolarów.
  Tłumaczenie Prostopopolsku z oryginału niemieckiego w Handelsblatt z 21.02.2020 autorstwa Ruth Berchens.

Agencja ratingowa S&P szacuje, że zobowiązania rządów całego świata osiągną rekordową wysokość. Szczególnie dwa kraje są bardzo zadłużone. Agencja ratingowa oczekuje nowy najwyższy stan zadłużenia państw. Źródło: AP Standard & Poor's

Londyn.
Zadłużenie rządów świata do końca roku będzie wyższe niż kiedykolwiek dotąd. Agencja ratingowa S&P szacuje, że tylko w tym roku trzeba będzie zaciągnąć przeszło 8 bilionów dolarów pożyczek. W sumie do końca roku powinno zadłużenie osiągnąć rekordową sumę 53 bilionów dolarów, o pięć procent więcej niż na koniec 2019 roku.

Wzrost należy uzasadnić wyższymi potrzebami największych dłużników, których sytuacja finansowa będzie bardziej niepewna w 2020 r. ze względu na słabnące perspektywy gospodarcze, poinformował S&P w czwartek.

Według S&P Największymi dłużnikami są według S&P nadal Stany Zjednoczone i Japonia. Ich zadłużenie stanowi 60 procent całości zadłużenia świata. Za nimi podążają Chiny, Włochy, Brazylia i Francja, które w sumie stanowią 17 procent długu publicznego świata.

20 największych krajów rozwijających się wyemituje w tym roku obligacje o wartości 1,6 bln USD, przewiduje agencja ratingowa. To są cztery procenty więcej niż w ubiegłym roku i więcej niż kiedykolwiek dotąd.Od tłumacza: 

Jako że cała ziemia z jej 7 miliardami ludzi stanowi wartość ok. 200 bilionów dolarów USA, to można sobie wyobrazić ile ta ludność jest dłużna posiadaczom „naszego” świata, bowiem to jest właściwie ich świat, skoro dług publiczny stanowi nie więcej niż 1/3 całości zasłużenia, do którego dochodzi zadłużenie prywatne i przedsiębiorstw.

Niewiele pozostaje do życia tym 7 miliardom, skoro cała ziemia jest w posiadaniu wierzycieli. Czy jest to zgodne z ewangelią chrześcijan, czy też powinni oni pilnie odebrać świat swym wierzycielom ? Czy bez uporządkowania sprawy własności świata mamy w ogóle możliwość zapobiec przed dalszym niszczeniem podstaw życia na ziemi, jej zasobów, natury, wód i powietrza ?  

21.02.2020

Izrael, siła ochronna Hamas.


Liberman: Netanjahu wysłał szefa Mossadu i generała do Kataru, „błagając”, by zapłacił Hamasowi

Tłumaczenie Prostopopolsku z
oryginału w Times Of Israel z 22 lutego 2020, (wyciąg)
Lider partii Yizrael Beytenu twierdzi, że ta para została wysłana przez premiera dwa tygodnie temu, aby nakłonić Doha, aby nie zakończyła transferów pieniężnych do tej terrorystycznej grupy z Gazy
Autorstwa TOIstaf (kadra TOI) 22 lutego 2020, 21:46 1
Szef Mosadu Yossi Cohen i najwyższy dowódca Izraelskich Sił Obronnych odpowiedzialny za Gazę, Herzi Halevi, odwiedzili Katar na początku tego miesiąca na polecenie premiera Benjamina Netanjahu, aby poprosić jego przywódców o kontynuowanie ich okresowych płatności na rzecz Hamasu, jak twierdził w sobotnią noc szef partii Izraela Beytenu, Avigdor Liberman.
W rozmowie z kanałem 12 Liberman skrytykował Netanjahu za „błaganie” Katarów o dalsze wspieranie grupy terrorystycznej z Gazy.
„W środę dwa tygodnie temu szef Mossadu… i szef Południowego Dowództwa [IDF] odwiedzają Katar na zlecenie Netanjahu i po prostu błagają Katarów, aby nadal wysyłali pieniądze do Hamasu po 30 marca. Katarowie ogłosili, że przestaną wysyłać pieniądze 30 marca ”- powiedział Liberman.
„Zarówno Egipt, jak i Katar są źli na Hamas i planują zerwać z nim więzi. Nagle występuje Netanjahu jako obrońca Hamasu, jak gdyby Hamas była organizacją ekologiczną. To jest polityka poddania się terroryzmowi - powiedział, dodając, że Izrael płaci Hamasowi „pieniądze ochronne”, aby zachować spokój.

25.02.2020


piątek, 14 czerwca 2019

Euro contra dolarDzisiejszy Handelsblatt () zamieścił taki artykuł . Handelsblatt jest poważnym fachowym dziennikiem, brak odpowiednika w Polsce, adresowanym do przedstawicieli gospodarki. Przytacza się tu wyciąg z tego artykułu w tłumaczeniu prostopopolsku.


Dolar traci na na sile - korzysta z tego również euro
Waluta amerykańska jest nadal światowym liderem. Ostatnio wiele banków centralnych zmieniło jednak swoje rezerwy walutowe. Z tego korzystają inne waluty.
Autor: Jan Mallien
Handelsblatt 14. czerwiec 2019
Frankfurt. Jak szybko można znaleźć się na celowniku Donalda Trumpa, dowiedzieli się Europejczycy po raz wtóry w tym tygodniu. Prezydent USA opublikował wiadomość na Twitterze, według której niektóre europejskie ośrodki turystyczne z trudem ratują się przed odwiedzającymi. Wniosek Trumpa: euro i inne waluty są niedowartościowane w stosunku do dolara. To jest bardzo niekorzystne dla USA.

Tweet pokazuje, że konflikt handlowy między USA i Chinami może zostać szybko rozszerzony na Europę i inne kraje. Rosnąca niepewność powoduje, że wiele krajów i ich banki centralne poszukują alternatyw dla dolara. Znajduje to również odzwierciedlenie w rozwoju globalnych rezerw walutowych.
Dolar, z globalnym udziałem 61,7 procent, utrzymał co prawda status (głównej) waluty rezerwowej w ubiegłym roku. Ale jest to historyczne minimum dla amerykańskiej waluty w tym stuleciu. Na tym mogły zyskać z kolei inne waluty, takie jak japoński jen, funt brytyjski, chiński juan i wreszcie euro, którego udział wzrósł z 19,5 procent w roku 2018 do 20,7 procent.
Rosjanie zmieniają strukturę.
… Tak na przykład w następstwie dalszych sankcji USA (wobec Rosji) rosyjski bank centralny sprzedał około 100 miliardów USD swych rezerw walutowych i zastąpił je w drugim kwartale 2018 r. głównie przez euro i chińskiego juana.
W międzyczasie około 40 procent rosyjskich rezerw walutowych (obligacje) jest notowane w euro. Chiny zmniejszyły w ubiegłym roku swoje zasoby amerykańskich obligacji skarbowych o około 60 miliardów dolarów.
Chociaż chiński juan zyskuje na znaczeniu, w 2018 r. na chińską walutę przypadało tylko około dwóch procent światowych rezerw walutowych.W nawiasach okrągłych () od tłumacza, także wyeksponowanie tłustym drukiem..
Zwracano już wielokrotnie uwagę na to, że wiele ostatnich wojen USA były de facto wojnami o dolara, jako waluty światowej.

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

Dotyczy to zarówno wojen w Iraku jak i Libii, przy okazji są to też klasyczne wojny rabunkowe, w których agresor usiłuje zrabować z zasobów kraju ile się da. Otrzeźwiającym jest dla Polaków, że zamiar rabowania dokumentują USA także wobec Polski, znamiennym dla tego jest nie tylko wymuszanie zakupów w USA (gaz płynny, broń), ale także wymuszanie kontrybucji na rzecz żydowskiego przemysłu holokaustu, czym jest oczywisty akt agresji wobec Polski
Sankcje USA czy to wobec Rosji, te szkodzą UE bardziej niż Rosji, czy bezpośrednio wobec jednostek w UE służą tylko jednemu celowi, zahamowaniu, o zapobieżeniu jak widać nie może już być mowy, wzrostu znaczenia euro jako tzw. rezerwy walutowej. Nawet wzrost ekonomiczny ChRL nie przeraża tak bardzo elity USA

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/18/386number1/

jak wzrost znaczenia euro, stąd te liczne operacje USA mające zdławić rozwój strefy euro, począwszy od inwazji migrantów

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

przez liczne zarzewia wojenne na obrzeżu UE: Jugosławia/Kosowo, Gruzja, Ukraina, Libia, Syria, po Brexit włącznie. Byłoby naiwnością sądzić, że skoro CIA wydało 5 miliardów dolarów na przygotowanie puczu an Ukrainie, oszczędzało środków przy organizacji Brexitu, tacy agenci Brexitu jak Nigel Farage czy nawet Boris Johnson nie robią rozróby przeciwko UE tak całkiem za darmo.
Rzeczą dość oczywistą stało się, że agentka USRAela we władzach RFN

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/tekstzablo/#Merkel

swą interwencją w czasie inwazji migrantów w 2015 roku wyłożyła swe wszystkie karty, to rozpoczęło jej proces zmierzchu, i zmusiło służby do wycofania jej z obiegu.
14.06.2019

środa, 6 marca 2019

Przyklad kolaborantów okupanta


Z uwagi na problemy z pokazaniem tej plejady kolaborantów wladz okupacyjnych w Polsce adresowanych tym linkiem, zly, powolny serwer, konieczna byla lepiej funkcjonujaca prezentacja.


Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło
Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego

Jarosław Gowin.
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Andrzej Adamczyk
Minister infrastruktury

Jan Krzysztof Ardanowski.
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
 
Witold Bańka
Minister sportu i turystyki

 
Mariusz Błaszczak
Minister obrony narodowej

  Joachim Brudziński.
Joachim Brudziński
Minister spraw wewnętrznych i administracji

Jacek Czaputowicz.
Jacek Czaputowicz
Minister spraw zagranicznych

Teresa Czerwińska
Minister finansów

Jadwiga Emilewicz
Minister przedsiębiorczości i technologii

Marek Gróbarczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Henryk Kowalczyk
Minister środowiska

Jerzy Kwieciński
Jerzy Kwieciński
Minister inwestycji i rozwoju

Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Łukasz Szumowski.
Łukasz Szumowski
Minister zdrowia

Krzysztof Tchórzewski
Minister energii

Marek Zagórski
Minister cyfryzacji

Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej


Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości

Beata Kempa
Minister - członek Rady Ministrów

Mariusz Kamiński
Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator służb specjalnych