poniedziałek, 27 lutego 2017

RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków.

Karnawał

Niemcy ?!!
Karnawał

Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości a wszelkich zbrodni w rodzaju holokaustu to szczególnie, tu należy się wskazówka od nośnie tzw. holokaustu dla tych, którzy nurzają się w sprośnej niewiedzy o tym zjawisku.

Rosenmontag

Dzisiaj akurat jest poniedziałek, w RFN nosi on nazwę Rosenmontag (Poniedziałek Róż) i ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem jest to rodzaj największego święta w roku dla wielu Niemców. W Rosenmontag organizowane są pochody, to jest punk kulminacyjny tej tzw. niem. „Fuenften Jahreszeit” (piątej pory roku), którą kończy dopiero środa popielcowa. Jej początek wyznacza tłusty czwartek, przygotowania do tej „pory roku” rozpoczynane są wszakże 11.11 o godzinie 11:11.

Piąta pora roku czyli Fasnet, Fasching, czy też Karneval

Piąta pora roku to RFN nie karnawał, jak sobie wielu w Polsce wyobraża, ale są przynajmniej trzy formy, zresztą z różnymi tradycjami.

Należy tu wspomnieć, że Fasnet/Karanwał wywodzi się z regionów na południe od dawnego rzymskiego limesu i jego centra znajdują się w części wzdłuż Renu. Przy czym Fasnet, żaden karnawał, jest typowy dla regionu szwabsko-alemańskiego, tzn. głównie Badeni-Württembergii. Jego tradycja różni się znacznie od tradycji karnawału, która wiąże się z terenami na północ od B-W z jej nadreńskimi centrami jak Moguncja (Mainz), Kolonia, Düsseldorf , Aachen.

Karnawał, organizowany przez towarzystwa karnawałowe, których członkowie odznaczają się swymi czapkami błazeńskimi, ma bardzo mieszczański charakter. Imprezy organizowane zawierają pewne stałe typy, n.p. gwardię z tzw. „Funkmariechen“ wywodzi się od wzoru markietanki, i jest iskrzącą (jak sama nazwa wskazuje, Funke – niem. iskra) tancerką. Przebrania uczestników imprez w tym pochodów nawiązują do strojów historycznych w szerokim rozumieniu. Pochód odbywa się statecznie, przy czym rozrzucane są wśród widzów tanie słodycze lub jakieś drobiazgi.

Pochody karnawałowe cechują nierzadko aluzje polityczne, wozy w pochodzie wybierają sobie często jakiś temat albo zdarzenie, przy czym dowcip jest przy tym dość rubaszny, czego dowodzi przykład z Duesseldorfu 2003.

Należy wszakże uwzględnić, że obchody karnawału mają bardzo mocne regionalne wpływy, wyraża się to w nazewnictwie, o ile w Moguncji mówi się o karnawale, to n.p. w Koloni jest raczej w użyciu określenie: „Fastelovend”. W ogóle ma karnawał w Koloni niebywale wiele regionalnych elementów, piosenki Fastelolovend są w znacznej mierze w dialekcie kolońskim, nie przeszkadza to, że niektóre z nich stały się standardami w całym RFN, Kolonia w tym czasie nazywa się Koele, nazwa oficjalna dla porównania jest Koeln. Uzupełniając, uczestnik karnawału nazywany w Koloni też w Duesseldorfie, „Jeck” co znaczy także szalony.

Inne źródło, zdecydowanie nie mieszczańskie a ludowe, ma Fasnet, który wywodzi się pogańskiej tradycji alemańskiej, naturalnie występującej obficie także w alemańskiej części Szwajcarii. Stroje nawiązują do czarownic, zwierząt, zawodów rzemiślniczych i ostatnio także do historii w tym aktualnej, przejmowane są także elementy z rejonów karnawału. Typowym są poza tym bardzo kosztowne maski, wykonane kunsztownie z drewna, stroje tzw. „Hänsele” wykonane z łatek wzgl, małych płytek drewnianych, naszytych w formie łusek rybnych, ważące wiele kilo. Uczestnicy pochodu kołatkami i innymi przyrządami usiłują wywołać jak największy hałas. Obejście ma bardziej ludowy i swobodny charakter, tak są dziewczęta porywane na wozy, malowane czy obsypywane konfetti, nierzadko można dostać lekkie uderzenie pęcherzem.

Naturalnie także w rejonie Fasnetu dużą rolę odgrywa dialekt lokalny, hasła Fasnetu są w dialekcie i różne w różnych gminach. Dialekt na Południu jest dialektem alemańskim zbliżonym do dialektów występujących w Szwajcarii. Uczestnicy Fasnetu określają się jako „Narr” co jest najbliższe polskiemu słowu „błazen”.

Inne szczególne zjawiskiem na Południu RFN, to tzw. „Guggenmusik”, muzyka Guggen, wzorce pochodzą z alemańskiej Szwajcarii (Bzylea). Muzyka ta zasadza się na uproszczonej notacji oryginału, co prowadzi do „fałszywych” tonów, ale pozwala także mniej sprawnym muzykom brać udział w muzykowaniu. W pochodach biorą udział zorganizowane grupy muzyków, jednolicie przebranych, grupy składają się z instrumentów dętych i wielu zestawów bębnów. Muzyka jest w efekcie rytmiczna, głośna a raczej krzykliwa.

Pwną odmianą raczej wtórną Fasnetu jest Fasching,


Karnawał a polityka

Okres karnawału odsłania mniej znaną, niezwykłą ale sympatyczną stronę społeczności niemieckiej. Jedno jest wszakże niezmienne, przygotowanie imprez na parę dni karnawału wymaga całorocznych przygotowań i te są brane bardzo poważnie przez organizatorów i członków. Grupy karnawałowe są bardzo ważnym elementem życia społecznego ale też politycznego. Każdy kandydat na burmistrza czy posła, burmistrz nie odważy się zignorować ważne posiedzenie grupy karnawałowej, w każdej gminie są z reguły więcej niż jedna, bowiem od takich grup zależy jego przyszłe poparcie w gminie czy mieście.

W RFN jest wielowiekowa już tradycja stawiania polityków przed błazeńskim sądem, do bardziej znanych należą w Stokach i Aachen. „Wezwanie” przed taki sąd jest cennym wyróżnieniem, jest przy tym odrobina szczerości w takim obejściu, gdyż politycy są w rzeczywistości jedynie błaznami, jak to określa red. Michalkiewicz w Polsce, którym nadano „zewnętrzne oznaki władzy”, bez „oznak wewnętrznych” mogą więc tylko pełnić rolę błaznów.

poniedziałek, 27. lutego 2017


Niemcy ?!!

Tytuł tego tekstu zawiera nie przypadkowo tekst RFN,. co stanowi skrót Republika Federalna Niemiec, bowiem jest to jedyna oficjalna nazwa dla naszego zachodniego sąsiada. Co prawda czytelnik nie bez racji się oburzy, „ale przecież nasze używają wyłącznie określenia Niemcy dla tego państwa, jest mowa wyłącznie o niemieckiej kanclerce a nie kanclerce federalnej”. Temu nie zaprzeczamy, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za śmieci, które są publikowane w mediach gównego nurtu, bowiem zawartość publikacji tych mediów ustalają ich właściciele, nierzadko są to tzw. zagraniczni inwestorzy.

Jak bardzo mylą się te media zwracają uwagę oficjalnie zatrudnieni jako członkowie rządu w RFN.

27. lutego 2017

poniedziałek, 11 lipca 2016

Gadzinówka Onent


Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek "*" wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu.

Wkazówka n.t. onetu.

Lista tekstów.

Ciekawe ile dzieci zmaga się z najróżniejszymi trudnościami

Źródło inspiracji pani Applebaum

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

Bezspornie wysyła NATO sygnał Polakom

Rosja nie może 

Zjawisko zamachu w UE

WIELKA FALA

Na podstawie papierów

Albanki, Polki, Ukrainki, ...

Się zużył

Zakakujące !!

Zjawisko zamachu w UE

Plan funkcjonuje
=========================
> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Jak widać udało się pani M. i jej światłym pomocnikom

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

wproawdzić posiłki do boju. "Kulutra powitalna" się sprawdziła

> http://wiadomosci.onet.pl/forum/atak-w-pociagu-w-bawarii-czterech-pasazerow-zostal,0,2829406,219625637,czytaj.html
  *  *  *  *  *  *
22.07.2016  19:47   20:23  20:48  20:52  23:22    23.07.2016  08:48  

Najważniejsze pytanie
********************************
jakie pojawia się przed ludnością jest, czy obecny reżym ma w ogóle zamiar chronić ludność przed importem tego rodzaju ekscesów

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

czy wręcz przeciwnie ?

> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Nadal  będzie realizował plan pana S w rmach OSF.
  *  *  * 23.07.2016  08:50  9:10  09:23   


**************************************
"Anne Applebaum: Kaczyński mnie inspiruje" cytat z ONETu

- http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html
Jak link przekonująco dowodzi, nie jest to jedyna inspiracja. Ta jest bardziej przydatna dla Ukrainy cz y Polski.
  *  *    10:35   12:13  
A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,
***********************************************
> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Drole

sprawdzonego, pan  prezydent wie co ma mówić.
  *   08.07..2016  00:47 

Bezspornie wysyła NATO sygnał
***********************************************
> http://ndp.neon24.pl/post/132563,gen-miroslaw-rozanski-nato-wiecej-halasu-niz-konkretow

Polakom

> http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939
patrz tekst powyżej.
  *  *  *  08.07..2016   00:37  00:39   00:44 

Rosja nie może    dor tekstu onetu  "Andrzej Duda: NATO wysyła jasny sygnał solidarności"
******************************
"Nie można dopuścić, by Rosja rozmawiała z nami z pozycji siły", my za to możemy, bo zostaliśmy upoważnieni

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak bowiem ważna jest nasza rola.

http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

Pan prezydent pięknie udokumentował, co napisano w powyższym linku. Mamy fajnego prezydenta i rząd.

Por. też słowa pana prezydenta z doświadczeniem, patrz  tekst powyżej.
  *  *   07.07.21016 14.:44 


WIELKA FALA
=================================
gnojówki medialnej: rozważań, dyskusji, ocen, domniemać, obaw a nawet demonstracji
przetacza się po nas ta fala smieci, po tzw. ostatnich "wyborach" w USA i nawet mysz nie jest w stanie uciec czy ukryć się przed tym potopem doniesień z najznakomitszych źródeł

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

choć sprawa jest prosta

- http://macgregor.neon24.pl/post/134911,a-wielomski-d-trump-prezydentem-usa-koniec-epoki-neokonow#comment_1343757

*   *  *  *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
niemożliwe było umieścić link do "WIELKA FALA" w dyskusji
"Co oznacza dla nas wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA?"

 10.11.2016 11:56  12:07  13:08  :   12:10  13:04   :  13:12 Na podstawie papierów
=====================================
znalezionych w ciężarówce "niemiecka policja ściga nowego podejrzanego". Ciekawe kto i po co zostawił w ciężarówce papiery podejrzanego?

Już jednego podejrzanego musiała policja już wypuścić.

- https://marucha.wordpress.com/2016/12/20/to-jest-jednak-niesamowite-chamstwo-niemieckie-i-rosyjskie-media-oskarzyly-polaka-ze-dokonal-zamachu-w-berlinie/#comment-639134

No to przeniesiono do Berlina stosunki, jakie udało się im stworzyć na okupowanych terenach Palestyny, Czy  dowiemy się kiedyć jakie służby o to zadbały, bowiem te ostatnie zamachy coś wyglódają na inscenizację służb ? Jakiego podejrzanego nam podstawią na koniec ?

Inny przykład "rosyjskiego chamstwa"

- http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3010430,231397510,czytaj.html
  *  * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
  18:01  Albanki, Polki, Ukrainki, ...
===========================
Ciekawa geografia demokracji i podstępu

- http://wiadomosci.onet.pl/forum/koszmar-kobiet-zmuszanych-do-prostytucji,1,3084893,236591066,czytaj.html

Polacy są na Zachodzie pomocniczymi siłami roboczymi, powiedzmy trzeciego rzędu, przy czym niemała jest przy tym zasługa nami łaskawie zarządzających

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

którzy swe doświadczania zdobyli przecie w słynny NSZZ

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

Polki są im wdzięczne, że mogły w końcu wyjechać na Zachód aby tam "dać d...y"

Przestępcy werbujący dziewczyny do potrzeb przemysłu rozrywkowego są fachowcami, którzy wiedzą jak nabierać dziewuchy z zaścianka na obiecanki, które nigdy nie zetknęły się przemysłem rozrywki.
 *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
22.02.2017  12:43   12:57 Się zużył
===============================
- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

to "pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną, na stryczku", tak to jest jak "murzynek zrobił swoje", to można zawiesić. Czkamy na kolejną inscenizację, tym razem uliczną

- http://pppolsku.blogspot.com/2016/01/wykaz.html

Czyż nie należy podziękować kulturze, że po "Pokłosiu" uszczźżliwiła nas "Klątwą" ?

Przyznaję, w tekście są aluzje.
 *  *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
21.02.2017  22:50 ; 22.02  12.53  12:56 


Ciekawe ile dzieci zmaga się z najróżniejszymi trudnościami,
==================================  dot art w onecie o Antosiu
chociaż są zdrowe, gdyż ich rodzice są zatrudnieni na umowach śmieciowych albo po prostu z takich czy innych względów żyją w nędzy. Czy jest możliwe, abyśmy o ICH losie dowiedzieli się z naszych znakomitych mediów ?

- http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

Czy też musimy się ograniczyć do tego wzruszającego doniesienia o Antosiu, które powinno nam, wg. zamierzenia mediów, wycisnąć łezkę, i zgodnie z planem wyciska.

Chyba trochę przesadziłem, bowiem dzieci rodziców na umowach śmieciowych, to są dzieci śmieciowe, którymi lepiej się nie zajmować, bo może to są też Polacy, ale za to mało ważni. Kto by się zajmował takimi duperelami ? Nieprawdaż ? A może ci krajowcy w Polsce, którzy żyją po prostu w nędzy nie są żadnymi Polakami ? To takie pytanie do patriotów.

W każdym razie nie nasi polscy patrioci

- http://petrene.com/guestbook/redirect.php?www=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/
jakich nam media podarowały. 

I jakby Antosia nie było dosyć, to otrzymaliśmy jeszcze kolejną akcję

- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/startuja-mistrzostwa-swiata-w-dobroci/std4pfj
na szczęście mamy takie autorytety medialne jak pan Jerzy,

- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jerzy-owsiak-do-ministra-zdrowia-to-zbrodnia-na-dzieciach-resort-odpowiada/4rkwd0h

które chętnie, za nasze datki, nam wskażą co jest dobre a co złe. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wskazać link

- http://pppolsku.blogspot.com/2012/12/spis.html

może jest w stanie sprowokować do jakiejś, choć najdrobniejszej refleksji. Inne linki też.
 * * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
01.03.2017  18:28  18:37   19:25Zaskakujące !!
======================
""Dziewięć państw posiadających broń nuklearną to
USA,
Rosja,
Wielka Brytania,
Francja,
Chiny,
Indie,
Pakistan,
Izrael i
Korea Północna."

Na ósmej pozycji znajdujemy malutki kraik, który pomimo zakazów został wyposażony w jądrową technologię, jest mowa o Francji a później USA.

Ciekawe jakie siły zadbały o ten transfer technologii,

Iran jest kontorlowany aż do podszewki, a tu w tajemnicy mocarstwa wybudowały potęgę atomową. RFN też się do tego dołożył, przekazał sześć okrętów podwodnych zdolnych do przenoszenia głowic, przy czym odobirca "zapłacił" ponoć za cztery, dwa zostały z góry podarowane. Spójrzmy wszakże co wydarzyło się do dziś

- http://miksa.neon24.pl/post/132759,turecki-gambit#comment_1321567

Jakoś to nie bardzo pasuje do doniesień z tego źródła

- http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html
* *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został skasowany przez onet, 04.08 nawet po 5 minutach.

03.07.2017 19:26, 04.08  09:15


założono 11.07.2016

niedziela, 20 marca 2016

Balcan route


Narkotykowa Unia

Wojna  USRAela przeciwko UE.

Autor artykułu „Narkotykowa Unia” zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt wielokrotnego użycia tzw. „balcan route”, kótóra jest główną marszrutą ataku przeciwko UE.

„Balcan route” (szlak bałkański) powstał przy pomocy NATO i UE po napadzie na Jugosławię (1999) dla potrzeb CIA i utworzenia tam węzła tego szlaku w Kosowie. Niektórzy wiedzą, że CIA jest największym handlarzem narkotyków i broni na świecie. Szlak bałkański został utworzony przez CIA w celu przerzutu produkcji opium i jej pochodnych (heroina) z Afganistanu do Unii Europejskiej, jego ważnym węzłem są bazy USA i bandy narkotykowe w Kosowie, które zostały tam założone po podbiciu tego kraju, jak zawsze w celach demokratyzacji, przez NATO. Istotnie narkotyki są podstawowym instrumentem demokratyzacji, nie przypadkowo pierwszą instalacją w krajach podbitych przez demokrację jest fabryka Coca-Cola, wizytówka tej demokracji, której to nazwa sama wskazuje na powinowactwo z kokainą.

Afganistan stał się pod panowaniem sojuszników USA/CIA tzw. mudżahedinów, zwanych też baronami opiumowymi, największym producentem opium na świecie i najważniejszym dostawcą towaru dla międzynarodowej sieci dystrybucji narkotyków CIA, przy tym jest Afganistan kluczowym zaopatrzeniowcem na „szlaku bałkańskim”. Przy okazji powstała słynna później Al Kaida, wg. niektórych źródeł, baza danych najemnych bojowników USA w Afganistanie. USA, które tę bazę danych utowrzyły, znały znakomicie jej członków.

Obok Kosowa podobnie ważną rolę na „szlaku bałkańskim” odgrywa Turcja, a reżym w tym kraju gwarantuje odpowiednią infrastrukturę transportową.

Po likwidacji produkcji opium w Afganistanie przez talibów (2001), powstało poważne zagrożenie dla tej ważnej inwestycji CIA jak też dla zaopatrzenia narkomanów w UE. Na szczęście udało się CIA nakłonić rząd USA, pamiętamy widowiskowe zniszczenie trzech drapaczy chmur w NY, aby napadł na ten kraj w celu odbudowy produkcji opium, CIA utworzyło w Afganistanie, na wzór swej wcześniejszej konstrukcji „złote trójkąta”, tzw. „złoty półksiężyc”, patrz choćby Wikipedia:

Dalsze szczegóły dostarcza tekst sprzed pięciu już lat, co świadczy o tym, że problematyka jest znakomicie znana w kręgach fachowych i politycznych.

Naturalnie, USRAel organizował inwazję migrantów na UE, nie bez wiedzy polityków UE, bowiem region BW jest naszpikowany służbami specjalnymi z krajów UE, w tym naturalnie Polski, które zarejestrowały te przygotowania. Na pozór może wydawać się dziwnym, że kraje UE odmówiły Turcji środków na utrzymanie uciekinierów z Syrii w obozach na terenie Turcji, w świetle jednak przygotowywanej przez USRAel przy wspólnictwie rządów krajów UE inwazji migrantów na UE, wydaje się to współdziałanie z agresorem nawet logiczne. Czyli po prostu, inwazja migrantów na UE została przygotowana przez USRAel przy wsparciu V. kolumny w krajach UE.

Centrum imperium USA uzależniło kraje UE w wieloraki sposób od siebie, tym nie mniej, z uwagi na zagrożenie ze strony euro dla dolara, prowadzi permanentnieoperacje mające na celu zdyscyplinowanie UE, osłabienie euro i wybicie UE z głowy, że euro może zastąpić dolara, co częściowo euro już dzisiaj czyni.

Inwazję przygotowano z dwóch przyczółków: Turcji i Libii. Libia, jak starzy górale jeszcze pamiętają, została napadnięta przez NATO aby wymienić legalne władze Kadafiego przez zależne od USRAela bandy islamskie. Kadafii blokował w znacznym stopniu migrację do Włoch. Die bandy libijskie zostały od razu zaangażowane do przygotowania desantu migrantów na UE, przerzutu migrantów do UE dokonują od lat.

Naturalnie presja USRAela przez Libię na UE nie była zbyt skuteczna, stąd stało się dla agresora koniecznym utworzyć inny szlak przerzutów migrantów, do dyspozycji miał od przeszło dziesięciu lat zorganizowany i znakomicie współpracujący z bazami armii USA szlak bałkański. Dysponujący przy tym sprawdzonymi kadrami zarówno przestępczymi (por. Hashim Thaci i bandy UCK) jak i służbami tajnymi krajów na szlaku: Turcji, Grecji, Bułgarii, Kosowa i.t.d. A więc agresor dysponował na szlaku bałkańskim odpowiednią infrastrukturą, aby operację inwazji migrantów na UE skoncentrować na tym szlaku.

Ten link przypomina o tym, jakie znaczenie w wywieraniu presji na kraje jest zastosowanie broni masowego rażenia w postaci masowej migracji. Konsekwencje takiego rażenia, jak przy broni jądrowej, są odczuwalne dla kraju nawet dziesiątki lat później.

W połowie roku 2015 zorganizowano spotęgowane przerzuty migrantów na tym szlaku, niezbędna była tu jednak współpraca V. kolumny żydowsko-amerykańskiej w krajach UE, w szczególności w RFN. Próba zalania migrantami krnąbrnych Węgrów, nie udała się, ci bowiem odparli tę inwazję powołując się na obowiązujące ich prawo UE, tzw. umowę z Schengen. V. kolumna w UE (KE UE i kierownictwo krajów UE) a szczególnie jej media, tzn. praktycznie wszystkie media głównego nurtu, zaczęły kampanię dyskredytacji Wągier, z wyjątkową wzywając do łamania obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami dla tego etapu..
Był to znakomity dowód na to, że administracja UE i poszczególnych państw UE są niczym innym jak tylko organizacjami o charakterze przestępczym.

Z uwagi na częściowe niepowodzenie operacji inwazji na Węgry zdecydowało kierownictwo operacji przesunąć szlak bardziej na zachód omijając Węgry, jednakże wezwało jednocześnie swą agenturę w RFN do odbioru tej przygotowanej dla UE przesyłki. Jak pamiętamy, kierowniczka z RFN Merkel, ważny podwykonawca operacji inwazji, znany zresztą od lat jako agent żydowsko-amerykański, wezwała do skierowania inwazji na RFN, było to też konieczne, gdyż przygotowane siły inwazyjne rekrutowane we wszystkich krajach kontrolowanych przez USRAel, od Pakistanu po Maroko spiętrzyły się na granicy UE w takim stopniu, że groziło to stabilności bazowych krajów inwazyjnych, interwencja Rosji w Syrii zaostrzyła tę sytuację. Pomoc V. kolumny z UE, głównie Berlina i po części Brukseli, okazała się niezbędna dla powodzenia operacji inwazji.

Opozycja wielu krajów UE, które nie były zaangażowane w operację albo obawiały się nie bez racji konsekwencji inwazji, jak Austria, pomna jeszcze niedawno obchodzonego oblężenia Wiednia przez Turków, jak i samej ludności w RFN doprowadziła w ostatnich tygodniach do zablokowania granicy macedońskiej, będącej na szlaku bałkańskim i złagodzenia naporu inwazorów. Być może także pora roku zmniejszyła możliwości rekrutacji kadr do tego desantu. Zresztą dotychczasowa masy inwazorów stawiają n.p. władze RFN przed kosztami, które są rzędu rocznego budżetu średniego państwa UE jakim jest Polska.

Osobom nieco mniej zorientowanym w imperialnych metodach prowadzenia wojny zwraca się uwagę na to, że „broń masowej migracji” jest chyba najczęściej używanym rodzajem broni masowego rażenia z celem wymuszenia na krajach wymaganej powolności politycznej czy gospodarczej.

W sumie można w wyniku postawić parę tez:

1. USRAel prowadzi od dziesięcioleci wojnę przeciwko UE w obronie swej waluty: dolara a tym samym swej uprzywilejowanej pozycji imperialnej.

2. Inwazja migrantów na UE jest jedynie jedną z większych operacji USRAela przeciwko UE w ramach strategii zwalczania ekonomii i siły politycznej UE. Wielu zdaje się nie dostrzegać, że świętą księgą tzw. "islamistów" jest talmud, którzy w Brukseli tak pobożnie uczcili wielkie święto Purim.

3. W rządach i zarządach UE i poszczególnych krajów UE znajduje się znaczna liczba agentów USRAela, V. kolumny, która niezwykle skutecznie sabotuje interesy zarówno UE jak i poszczególnych krajów, szczególna rola przypada tu ekipie w Berlinie. Problem tej agentury we władzach w Polsce dyskutowano wielokrotnie.

4. Administracje krajów UE czy samej UE są tworami organizacyjnymi o charakterze organizacjiprzestępczych, nastawionymi na bezwzględny rabunek dóbr ludności

5. Zamiast zajmować się każdą duperelą, jaką nam nasi przyjaciele zza oceanu zadadzą, może należało by zająć się najpierw agentami USA i Izraela (Aman, Mossad) zanim zdążą nam jakąś świnię podłożyć ? Jak na razie jest jednak sytuacja bardzo niepokojąca.

wtorek, 19 stycznia 2016

Filus - Film został przez Google usunięty

Różnica pomiędzy śmiercią Goja i Izraelity wg. najnowszych badań prof. Engelking-Boni: 

oryginalny komunikat google jaki się pojawił po skasowaniu wideo z panią Engelking-Boni :
 

Chodzi o wycinek wywiadu pani prof. Engelking-Boni n.t.

"Różnica pomiędzy śmiercią Goja i Izraelity wg. najnowszych badań prof. Engelking-Boni:"

o wyniku jej badań nad śmiercią Gojów tzn. m.in. Polaków.

 
Published on Dec 27, 2012
Jeśli Goj umiera to jest to, cytuję wyniki najnowszych badań naukowych w Polsce: "śmierć naturalna, biologiczna, śmierć jak śmierć", podobnie jak .... no n.p. jak u bydła, po prostu zdycha, żebyśmy mieli wyobrażenie jaka to jest śmierć Goja naukowo zbadana, ale jek umiera Żyd, to o ho ho! To jest zupełnie inna śmierć, to jest "tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka, ... spotkanie z najwyższym", można określić to jako "spotkanie 3-go stopnia". Naturalnie nigdy by się Goje w Polsce nie dowiedzieli o tym jaka ich śmierć czeka, z rąk żydowskich siepaczy,  gdyby nie opłacili stanowiska profesora cennym badaczom żydowskim, jak pani Elngelking-Boni.

W tym miejscu należy podziękować Boni za jej znakomitą pracę, należy przy tym jednak skrytykować, że jej sformułowanie "nie wiem jak oni to (śmierć) przeżywali" wydaje się być błędnym, bowiem istotą śmierci jest, że się jej nie przeżywa.

To jest wyciąg z programu TVN z dnia 9.2.2011,

http://pppolsku.blogspot.com/2012/02/...

który to znakomicie spreparowane doniesienie propagandowe wyświetlił za pieniądze Gojów, którzy ochoczo wspierają tę gadzinówkę oglądając ekskrementy tego rodzaju jak tu przytoczone.

Red. Stanisław Michalkiewicz dostarcza na kopy inne przykłady tego rodzaju zwyrodnień, nie trzeba co prawda z nim czy ze mną się zgadzać, ale zastanowić nad kosekwencjami chyba warto. Dodam, że sam czasami neguję pana Michalkiewicza ale zwykle muszę mu przyznać rację.
Po tym jak rozgorzała dyskusja n.t. tej wypowiedzi, ok. 25.000 odsłonięć, zostało to wideo zlikwidowane razem z tym tekstem jak wyżej, i dyskusją dziesiątków komentatorów.Widocznie żydowskie kierownictwo TVN było zbyt zaniepokojone rozwijającą się dyskusją n.t. śmiertelnej "metafizyki" w żydowskim wydaniu. Nic straconego, oto inny przykład.

Wideo można też obejrzeć TU, nacisnąć foto.  

Jeśli nie funkcjonuje, to znowu żydowska policja zlikwidowała go.

wtorek, 5 stycznia 2016

WYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW


Autorzy proszą o wskazówki dla tej listy, n.p. czy może ktoś przedłożyć listę członków grupy terrorystycznej Sorosa pod nazwą Fundacja Batorego i.t.p. Każdy Polak powinien mieć możliwość sprawdzenia, kto angażował się w takiej czy innej antypolskiej organizacji. Patrz też HALA PODŁOŚCIWYKAZ ANTYPOLSKICH AGENTÓW


 FB
tzw. Fundacja Batorego Sorosa  
 KOD
tzw. Komitet Obrony Demokracji

FB - Fundacja Batorego, instalacja Sorosa, patrz niżej, dla Polski

Bachmann Klaus Członek Zarządu
Bolgert Nathalie Członek Zarządu
Kochanowicz Jacek Członek Zarządu
Ziabicki Andrzej Członek Zarządu
Gutkowski Szymon Marcin Członek Zarządu
Herbst Irena Członek Zarządu
Markowski Radosław Członek Zarządu
Muzińska Alina Dyrektor finansowy
Smolar Aleksander
        poza tym :
Pełczyński, prof. Zbigniew Andrzej
 przewodniczący Stefan Batory Trust w Oksfordzie,
 założyciel FB
KOD - Komitet Obrony Demokracji

Kolejne wcielenie obcej agentury po KOR, NSZZ "S"; PO, PiS, SLD, PSL, SP, Palikokotach i wielu, wielu innych. Przypomnijmy co oznacza słowo demokracja. KOD jest organizacją zdalnie stereowaną przez siły powiązane z "OSF" Sorosa.

Lista agentów została zaczerpnięta z gadzinówki dla poszukujących wiedzy encyklopedycznej Wikipedia (05.01.20116) :

Krzysztof Łoziński.

Mateusz Kijowski oskarżany o złodziejstwo, przywłaszczenie majątku KODu.

Wśród dwudziestu jeden założycieli znaleźli się między innymi Krzysztof Łoziński, Walter Chełstowski, Andrzej Miszk oraz Paweł Wimmer
Komitet założycielski reprezentujący Stowarzyszenie do czasu zarejestrowania wybrano w składzie: Mateusz Kijowski, Piotr Cykowski, Jacek Parol, Magdalena Ostrowska.
Tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia, kierujący pracami do czasu Walnego Zgromadzenia, utworzyli: Piotr Cykowski, Dorota Guenter, Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, Jacek Parol, Joanna Roqueblave, Radomir Szumełda.
Tymczasowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Beata Kolis, Magdalena Ostrowska, Elżbieta Pytlarz, Paweł Wimmer.

Marka Majewskiego, dla uczczenia dwudziestej piątej rocznicy objęcia przez Lecha Wałęsę urzędu prezydenckiego. Wystąpili między innymi: Małgorzata Duda-Kozera, Jacek Fedorowicz, Freestylowy Teatr Tańca DOWCIPLĄS, Gdańska Formacja Szantowa, Marcin Januszkiewicz, Jacek Kleyff, Konrad Materna, Marian Opania, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Słoma Słomiński, Tomasz Szwed, Elżbieta Wojnowska i Wiktor Zborowski

Sympatycy KOD: Agnieszka Holland (żydowska reżyserka)

sobota, 19 września 2015

OPERACJA DESANTU tzw. "uchodźców" do UE

Spis treści

Faza końcowa operacji desantu


Jest rzeczą oczywistą dla każdego myślącego człowieka, że przemyt setek tysięcy ludzi do UE, rządy w UE mówią o milionach, wymaga niezwykłego wysiłku organizacyjnego. Siły USRAela wrogie UE, mające w administracji państw UE piątą kolumnę, licznych swoich agentów, n.p. Merkel w RFN (ten link definiuje zadanie kanclerza RFN), latami przygotowywały tę ostatnią agresję przeciwko UE. Plany operacji muszą nosić datę jeszcze sprzed roku 2001, kiedy to rozpoczęto jeden z ważniejszych etapów przygotowawczych, bandycki napad na Afganistan (2001), później napad na Irak (2003).

Ta inwazja jest jedynie częścią planu podboju Eurazji przez centrum imperialne USA, który to plan tak dokładnie opisał nasz „rodak”, doradca rządu USA, Z. Brzeziński, patrz „The Grand Chessboard”. Według tego planu została Polska opanowana przez imperium zgodnie z harmonogramem, nie do pominięcia są przy tym zasługi „patriotów” z NSZZ „S” w tym podboju, na co już zwracano uwagę. Udało się „patriotom” nie tylko pozbyć majątku społecznego w ramach tzw. „prywatyzacji” ale jednocześnie zwiększyć dług publiczny u MWF dwudziestokrotnie, na ok. 350 miliardów dolarów, co zobowiązało Polaków do płacenia trybutu.
Kolejny cel, Ukraina, został teżczęściowo osiągnięty.

Wezwanie kelnerki federalnej Merkel do tzw. "uchodźców": "Marsz na Berlin !" słyszeliśmy ostatni raz w maju 1945 roku, ostatni raz były oddziały islamskie (tureckie) pod Wiedniem w 1683 roku (przed 332 laty) i z niemałym trudem udało się je Europie odeprzeć (z decydującym wsparciem Polaków, które było ostatnią udaną polską operacją wojskową przed rozbiciem Polski na strefy kolonii, m.in. dla wtedy uratowanej Austrii). Karta się odwróciła, tym razem "cztery kolumny maszerują na Berlin, piąta kolumna czeka wewnątrz miasta, aby nas powitać". Wg. sprawozdań mediów, piąta koluman witała już bojowników islamu w Monachium.

Analiza Kelly M. Greenhill (USA) zwraca uwagę poza tym na niemal coroczne zjawisko w polityce, zastosowania migrantów jako skutecznej broni przeciwko państwom.

USA znajdują się w nieprzyjemnej dla nich fazie przebudowyglobalnego imperium w którym na czoło wychodzą inne centraimperialne, rola USA maleje w szybkim tempie, stąd ich gorączkowe zabiegi do osłabienia UE, która jest obok Chin Ludowych głównym konkurentem USA. W fazie końcowej dokonano (operacje poprzedzające patrz też) :

2008 - operację, pod kierownictwem Goldman Sachs wymierzona przeciwko euro, nazwana w mediach "kryzysem finansowym", w której finansowe straty UE przekraczały kwotę 2 bilionów euro, straty światowe są szacowane na 4-40 bilionów dolarów, łup tej operacji trafił do jej organizatorów, n.p. Goldman Sachs.

2009 - operację ataku na państwa PIGS i bankructwa Grecji znowu przeciwko euro, przygotowanego przy współudziale tegoż Goldman Sachs (GS), wymuszono na UE, nie bez współdziałania V. kolumny z RFN (Merkel/Schaeuble) i EBC (Graghi-GS), tzw. "ratowanie Grecji"

2011 - napadu na Libię, przy wsparciu wielu wspólników z krajów UE, którą oddano w ręce dwóch zwalczających się band, aby w tym kraju utworzyć wielką bazę przerzutu desantu do UE drogą morską. Jako pierwsze utworzył agresor przyczółek na wyspie Lampeduza. Wspomniani wyżej agenci piątej kolumny zapobiegli, wykorzystując swój wpływ na decyzje rządowe, aby desant już w pierwszej fazie odeprzeć, stosując także środki militarne. Katastrofalne stało się też to, że agresor jest wiodącym państwem w strukturach NATO i mógł skutecznie torpedować wszelkie wysiłki krajów europejskich.

2011-12 - napad na Syrię, przy współudziale wspólników np. Hollande/Francja wielu krajów UE, następnie wsparcie w utworzeniu „Da'ish” w Iraku i Syrii (nazywanego w zachodni mediach "państwem islamskim"), aby spowodować milionową rzeszę uciekinierów. Nikt jak dotąd nie domagał się wprowadzenia embargo przeciwko „Da'ish”, przeciwnie, Turcja, prawdopodobnie Izrael też, pośredniczy w handlu zagranicznym „Da'ish”, banki „Da'ish” są bez zastrzeżeń obsługiwane przez kraje sąsiedzkie i międzynarodową sieć bankową, podobnie internet,  co jest nizbędne dla rozpowszechniania reklamy „Da'ish” w świecie. Tzw. ataki lotnicze krajów NATO przeciwko tzw. "państwu islamskiemu" są wymierzone jedynie przeciwko syryjskim władzom i infrastrukturze i stanowią jedynie wsparcie sił „Da'ish”, podobnie jak to miało miejsce w Libii.

2014  - destabilizacja Ukrainy i embargo przeciwko Rosji w celu spowodowania ogromnych strat gospodarczych w UE, bowiem embargo to powoduje ogromne straty w gospodarce UE w tym Polski.

Po tych ostatnich operacjach stały agresorom zarówno siły ludzkie jak i bazy przerzutu desantu, bowiem obok Libii utworzono takie bazy w Turcji, kooperującej z agresorami. W tym momencie należało utworzyć jeszcze infrastrukturę przerzutu desantu, t.j.

A. dowództwo i organy koordynacji operacji desantowej

B. organizacje i środki transportu


D. instrukcje dla A. i B. jak też instrukcje dla sił desantowych, w jaki sposób mają infiltrować zaatakowane kraje, przygotować dokumenty jak paszporty.

Z czasem wyłaniają się dane o w/w elementach operacji desantowej.C. Organizatorzy przemytu a właściwie desantu tzw. "uchodźców" do UE

1. 
organizacja w2eu (znaczy  "witaj w UE"), o której donoszone jest, że jest związana z "Open Society Foundation" (Fundacja Otwartego Społeczeństwa) G. Sorosa ( znanego grandziarza z USA, psudonim w półświatku "filantrop") prowadzi intensywną akcję wspierania tzw. "uchodźców", miała wydać arabską instrukcję dla nich, jak mają się w EU zachowywać, aby obejść wszystkie pułapki prawne, poza tym instrukcja ma zawierać adresy kontaktowe na terenie całej UE. Lista tych adresów byłaby interesująca, aby ustalić organizacje piątej kolumny. Tenże Soros przejął interes masowego przemytu ludzi do UE, postawił przy tym UE żądanie, przejmowania od niego miliona jednostek przemycanego towaru w ciągu roku, jak podaje brytyjski Express. Jego współpracownica w rządzie RFN natychmiast zaprosiła milion ludzi z przemytu do RFN.


w2eu, operująca z RFN, znajduje się pod kontrolą służb specjalnych RFN lub sił okupacyjnych, jest odpowiedzialna za prowokację masowego napływu ludności z krajów arabskich do UE i setki ofiar utonięć tych tzw. "uchodźców" w konsekwencji katastrof morskich. Organizacja w2eu, z uwagi na jej kryminalny charakter, powinna być już dawno zakazana w RFN, jak widać korzysta on z ochrony służb specjalnych. Wezwanie pani Merkel do tzw. "uchodźców" aby przybywali do RFN i spowodowane w ten sposób ekscesy i szkody, było skoordynowane z dowództwem operacji desantu tzw. "uchodźców".

w2eu została założona przed 23.02.2010, na swej stronie podaje jednak fałszywą datę założenia 2011. Należy z tego wnioskować, że plany desantu musiały być przygotowane co najmniej pod koniec 2009, tzn. zaraz po tzw. "kryzysie finansowym" i co najmniej na rok przed napadem na Libię.

2. 
organizacja watchthemed.net, prowadzi ewidencje katastrof morskich z tzw. "uchodźcami". Ta organizacja powstała w roku 2012. Organizacja współpracuje z organizacjami w rodzaju w2eu i jest sterowana z W. Brytanii, ma powiązanie z USA (lokalizacja servera).D. Dokumenty-paszporty.Niektóre źródła zwracają uwagę na to, że Katar sporządził partię fałszywych syryjskich paszportów, także "Da'ish" (nazywany też państwem islamskim) zdobył znaczną liczbę surowych paszportów, w które wyposażono część sił desantu przeciwko UE. Kraje UE nie mają możliwości zweryfikowania tych dokumentów, gdyż większość krajów UE zerwała stosunki dyplomatyczne z Syrią.


Podobnie utrzymuje się, że ok. 30% sił "uchodźców" legitymuje się dokumentami matury i zamierza w EU/RFN studiować. Oryginalność tych dokumentów w jeszcze mniejszym stopniu może by zweryfikowana. Jeżeli jednak spośród zapowiedzianego miliona 300.000 to maturzyści, to rzecz jest dość dziwna. Przypomina to historię Hashima Thaci, premiera w Kosowie, przywódcy bandy UCK, kótry też był studentem politologii w Szwajcarii.

Jedno z najpoważniejszych czasopism w RFN "Die Zeit" cytuje Syryjczyka 20.09.2015 : "Gefälschte Papiere
... Sie sehen nicht aus wie wir, sie sprechen nicht wie wir ... nur zehn bis zwölf Prozent der Menschen, die hier sind, sind wirklich Syrer."

(Fałszywe dokumenty ...Nie wyglądają jak my, nie mówią ja my ... JEDYNIE DZIESIĘĆ DO DWUNASTU PROCENT ludzi, którzy tu są, SĄ NAPRAWDĘ SYRYJCZYKAMI, )

ale już 5.09.2015, dwa tygodnie wcześniej, meldowały w internecie Niemieckie Wiadomości Gospodarcze
że niemieccy celnicy przechwycili dostawę sfałszowanych paszportów dla tzw. "uchodźców" z obecnego desantu.

Ludzie oblatani wiedzą, że najlepsi fałszerze dokumentów pracują dla służb specjalnych tzn. wywiadu. Udało się na BW zbudować sieć fałszerzy paszportów, aby zaopatrzyć w nie siły desantu.

Fałszowanie dokumentów jest przestępstwem, tzn. pani Merkel świadomie wezwała do UE liczną rzeszę przestępców, gdyż rząd w RFN musiał wiedzieć od swych pracowników wywiady na BW, że dla tego desantu przygotowano znaczne ilości sfałszowanych dokumentów.

Przestępcy są w pierwszej kolejności przestępcami a następnie mogą być "uchodźcami" czy "migrantami", tymczasem wolne i niezależne media milczą o tym, że ogromna fala przestępców naciera na nas. Nie mamy obowiązku przyjmować przestępców z innych krajów, tak jak RFN przyjmował podobnych pod kryptonimem "Kontingentflüchtlinge"  z byłych republik ZSRR, wówczas wielu przestępców otrzymało sfałszowane świadectwo pochodzenia żydowskiego, RFN przejęło w ten sposób ok. 500.000, skutki są znane od wielu lat, rozkwit "rosyjskiej" mafii w RFN.

W te paszporty zostali wyposażeni bandyci „Da'ish” (nazywanego w mediach dumnie "państwem islamskim"), zorganizowanych w parę pułków, kótrych wysłano z misją do UE w ramach operacji desantu "Uchodźcy".

Załączone linki pozwalają czytelnikom sprawdzić wiarygodność powyższych wiadomości.w2eu

Verein

Der gemeinnützige Verein bordermonitoring.eu wurde 2011 in München gegründet. Im Zentrum der Tätigkeiten des Vereins steht die Auseinandersetzung mit den Politiken, Praktiken und Ereignissen im europäischen Grenzregime und in den Bewegungen der Migration.

w2eu, koordynująca działania desantu "Uchodźcy" została założona w roku 2011 w Monachium. Głównym przedmiotem działalności jest dyskusja z politykami, praktykami i o wydarzeniach w zakresie europejskiego sysytemu granicznego i ruchów migracyjnych. Doniesienia o wyposażaniu "migrantów" w istnstrukcje o zachowaniu w EU i organizacjach kontaktowych przez organizacje Sorosa były wielokrotnie powtarzane, bez jakiegokolwiek dementi.w2eu.info   od 23.02.2010

Registrant Name:Kasparek Bernd, Registrant Organization:bordermonitoring.eu e.V.
Registrant Street: Friedenstr. 10, Registrant City:Muenchen
Registrant State/Province:DE, Registrant Postal Code:81671

Registrant Org bordermonitoring.eu e.V. is associated with ~2 other domains
Dates Created on 2010-02-23 - Expires on 2016-02-23 - Updated on 2015-02-23
IP Address 213.139.76.196 - 98 other sites hosted on this server
IP Location Germany - Niedersachsen - Netze - Primekom Internationale Netze Consulting Gmbh
ASN Germany AS15598 QSC-AG-IPX QSC AG (registered Aug 15, 2000)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 68 records have been archived since 2010-02-24
IP History 5 changes on 3 unique IP addresses over 5 years
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 5 years
Whois Server whois.afilias.net
Website Title   Index | w2eu.info – Welcome to Europe (en)
Server Type Apache/2.2.16 (Debian)
Response Code 200
SEO Score 83%
Terms 306 (Unique: 209, Linked: 107)
Images 22 (Alt tags missing: 3)
Links 79   (Internal: 76, Outbound: 0)w2eu.net


Email
Registrant Org bordermonitoring.eu is associated with ~2 other domains
Registrar HETZNER ONLINE GMBH
Registrar Status ok
Dates Created on 2010-05-31 - Expires on 2016-05-31 - Updated on 2015-06-01
Name Server(s) NS1.FIRST-NS.DE (has 76,024 domains)
ROBOTNS2.SECOND-NS.DE (has 3,424 domains)
ROBOTNS3.SECOND-NS.COM (has 9,648 domains)
IP Address 213.139.76.196 - 98 other sites hosted on this server
IP Location Germany - Niedersachsen - Netze - Primekom Internationale Netze Consulting Gmbh
ASN Germany AS15598 QSC-AG-IPX QSC AG (registered Aug 15, 2000)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 39 records have been archived since 2010-06-02
IP History 5 changes on 3 unique IP addresses over 5 years
Registrar History 1 registrar
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 5 years
Whois Server whois.your-server.de
Website Title   the border is the problem…
Server Type Apache/2.2.16 (Debian)
Response Code 200
SEO Score 77%
Terms 3704 (Unique: 1134, Linked: 868)
Images 17 (Alt tags missing: 7)
Links 292   (Internal: 233, Outbound: 59)
watchthemed.net

"Watch The Med is an online mapping platform to monitor the deaths and violations of migrants’ rights at the maritime borders of the EU. The WatchTheMed project was initiated as part of the 2012 Boats4People campaign in the Central Mediterranean. Today the project further involves a wide network of organisations, activists and researchers."

Registrant Name: Lorenzo Pezzani; Registrant Organization: Lorenzo Pezzani
Registrant Street: Flat 41, 50, Roman Road ; Registrant City: London
Registrant State/Province: NA ; Registrant Postal Code: E2 0LT
Registrant Country: GB ; Registrant Phone: +1.447503908720
Registrant Email: 
Admin Name: Lorenzo Pezzani

Email
Registrar DOMAIN.COM, LLC
Registrar Status ok
Dates Created on 2013-03-04 - Expires on 2016-03-04 - Updated on 2015-08-08
Name Server(s) NS1.DOMAIN.COM (has 171,133 domains)
NS2.DOMAIN.COM (has 171,133 domains)
IP Address 66.96.162.129 - 7,663 other sites hosted on this server
IP Location United States - Massachusetts - Burlington - The Endurance International Group Inc.
ASN United States AS29873 BIZLAND-SD - The Endurance International Group, Inc. (registered May 23, 2003)
Domain Status Registered And Active Website
Whois History 19 records have been archived since 2013-03-06
IP History 3 changes on 3 unique IP addresses over 2 years
Registrar History 1 registrar
Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 2 years
Whois Server whois.domain.com
Website Title   Watch the Med
Response Code 200
SEO Score 74%
Terms 1250 (Unique: 470, Linked: 249)
Images 17 (Alt tags missing: 17)
Links 94   (Internal: 45, Outbound: 17)
Whois Record ( last updated on 2015-09-19 )Realista    to jest komentarz do wywiadu Michalkiewicza (wideo)

Można mieć inny pogląd na niektóre wykładnie Michalkiewicza, ale ogólna interpretacja mechanizmów, jakie rządzą w Polsce jest nie do podważenia i pokrywa się z innymi interpretacjami.


Michalkiewicz jest realistą politycznym, jednym z ciekawszych interpretatorów w Polsce. 2 minuty Michalkiewicza więcej przyniosą niż dwa dni serwisów gadzinówek w rodz. "GW"na, TVP, TVN i innej propagandowej swołoczy.

Wg. Michalkiewicza kundle ze służb specjalnych łaszą się do władz imperium, aby uzyskać zezwolenie potarmoszenia Polaków. Jeśli chodzi o tzw. "uchodźców", to nasi przyjaciele zza oceanu i ci z BW zadbali o to, aby skierować do nas tę agresję islamu,


i jak uczeń czarnoksiężnika zrozumieli, że wypuścili demona z butelki, stąd scedowali odpowiedzialność za Syrię na Rosję, drobne poszczekiwanie USA przeciwko Rosji, uprawiane z takim upodobaniem przez polskich patriotów, jest tylko ujadaniem niezbędnym, aby tych patriotów utwierdzić w ich naiwnym mniemaniu. To jest być może objaw wycofywania się USA "na z góry upatrzone pozycje".
Obserwujący politykę RFN od dziesięcioleci, RFN jest dla USA (dokładnie MWF) kluczowym organem kontroli UE, zauważył, że od wielu kadencji na czele państwa stawiani są bezpłodni ludzie, eunuchy. Zarówno pani Angela Merkel jak i jej poprzednik Schoeder nie byli w stanie spłodzić jakieś potomstwo.

Nie jest to nic niezwykłego w imperium, którego ważnym elementem jest UE, już imperium rzymskie czy też chińskie potrafiły wykorzystać eunuchów do swych celów, bowiem z natury rzeczy więzi i zobowiązania rodzinne są u eunuchów mniejsze, są więc eunuchy-urzędnicy mniej skłonni do odbiegania od nakazów i zakazów władających imperium a tym samym posłuszniejsi.

Być może nieprzypadkowo zainstalowano takie osoby na ważnej pozycji w administracji RFN.

Nie uszło to uwagi Watykanowi z jego przeszło tysiąc lat politycznym doświadczeniem, także z eunuchami jak wiemy. Papież FI skorzystał też z okazji, aby zwrócić na to uwagę, patrz „Die Welt” :

„Vor dem EU-Parlament hielt Franziskus 2014 eine Rede und nannte Europa eine "unfruchtbare Frau". Prompt rief die Kanzlerin an und stellte den Papst zur Rede. ”

(W 2014-tym przemawiał Franciszek przed (tzw.) Parlamentem UE i określił Europę jako „bezpłodną kobietę”. Natychmiast zadzwoniła do niego kanclerka z pretensjami.), „Die Welt” cytuje błędnie, w istocie mówił papież o „babce (co) nie jest już płodna i żywotna” („Großmutter und nicht mehr

fruchtbarund lebendig ist" ).Przejął ten model Europy od ministra obrony USA Rumsfelda, a więc nie sam wymyślił, tylko skorzystał z instrukcji swego oficera prowadzącego.

Widocznie, i chyba nie bez racji, poczuła się pani Merkel  osobiście dotknięta tym porównaniem, jako figura UE na pokaz, znakomicie odpowiadająca definicji papieża.

W samej rzeczy cechuje nie tylko kanclerkę Merkel bezpłodność, ale także UE. Kiedy to po II Wojnie została III Rzesza przez USA jako RFN okastrowana , jest ten kraj do dziś rodzajem politycznego, także militarnego kastrata, okupowanym przez USA i W.Brytanię, stacjonuje tam 60 tys. wojskowych tych krajów z czego ¾ z USA, koło Stuttgartu usytuowały władze okupacyjne główną centralę dowodzenia USA i NATO. Czy polityczny eunuch USA, jakim jest RFN, może UE rozsądnie przewodzić, jest rzeczą wątpliwą.

Na domiar złego, także inne kraje przeszły taką kastrację w stylu USA, tzw. „patrioci” w Polsce to bez sił okupacyjnych USA nie są w stanie z przeproszeniem „usiąść na nocniku”, oni mogą „tylko przy udziale USA”, a cóż dopiero inne eunuchy-zaprzańcy z tego POPiSu demokracji w Polsce ?

Trudno się oprzeć wrażeniu, że cały ten POPiS demokracji, w którym bierze też udział SLD, PSL, SP, … jak też chwilowe atrapa partii  w rodzaju Palikokotek, Kukizków czy ostatnio Petruów, to zbieranina eunuchów, którzy z interesem mieszkańców naszego kraju nie mają nic wspólnego, a jedynie wysługują się obcym zleceniodawcom, jak to niegdyś popisowo zademonstrował eunuch Sorosa : Balcerowicz.

W jednym wszakże był papież zgodny z linią reprezentowaną przez panią Merkel, widocznie oboje mają tych samych zleceniodawców, bowiem już 25. listopada 2014, a więc ze znacznym wyprzedzeniem, wezwał UE do przyjmowania migrantów napierających do UE przez Morze Śródziemne, głównie muzułmanów. Swą potulność wobec zleceniodawców potwierdził wg „Die Welt” także tym  : „Auf dem Rückflug sagte Franziskus auch, er wolle Gespräche mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nicht von vornherein völlig ausschließen ”, że nie wykluczył rozmów z terrorystycznymi bandami „Da'ish” w tekście nazwanych „państwem islamskim (IS)”. Jak wiemy te bandy zostały zorganizowane z inicjatywy USARela, co potwierdza z jakich kręgów wywodzą się zleceniodawcy papieża FI, zleceniodawców kanclerki znamy od dawna. Papież FI zadbał więc, aby ta polityczna inwestycja USA i Izraela „Da'ish” nie pozostała bez odpowiedniego zysku.